ePolaris - 10/2005

Převzato z papírového vydání časopisu Polaris, při rozdílných tvrzením či údajích platí papírový Polaris. Některé části časopisu byly z různých důvodů vyjmuty.

Slovo úvodem

Rok se s rokem sešel a co nevidět tu bude nový rok 2006. Nastal i čas krátkého ohlédnutí za rokem 2005.

Ten letošní byl velmi krásný a temných okamžiků v něm bylo jen minimum. Výsledkově se podařilo navázat na předchozí rok a nemálo z nás se dokázalo probojovat na vrcholné světové akce v orientačním běhu. Vzpomeňme tedy ty nejvýraznější letošní úspěchy. Na Mistrovství Evropy dorostu nás reprezentovali Danda a Jára. Oba si odvezli domů slušnou sadu medailí, Dan dvě stříbrné a Jára dvě zlaté a jednu stříbrnou. Neméně úspěšně si vedl Chrobák na Juniorském mistrovství světa, kde vybojoval stříbrnou medaili ve štafetách a i jeho umístění ve druhé desítce na krátké trati lze považovat za úspěch, vždyť ještě příští rok bude stále dorostencem. Na stejnou akci se nominoval i Rajmo, tomu se dařilo méně a přejme mu úspěšný přechod do kategorie dospělých. V seniorech se opět o něco vylepšil Olaf. Na Světových hrách v Duisburgu získal bronzovou medaili a na Mistrovství světa v Japonsku pak obsadil solidní 24. místo na krátké trati. Ve výčtu úspěchů bych mohl pokračovat z těch na domácí půdě – vždyť získat 16 mistrovských medailí a z toho 9 titulů se v historii našeho oddílu ještě nikdy nepodařilo. Na těchto úspěších se podíleli nejen všichni výše uvedení, ale i řada dalších – Adélka, Evička, Jana, Bořek, Štěpán, Martin a Zhusta. Ke každému úspěchu však patří i zázemí, a to jsme mi všichni, kteří chodíme na tréninky, jezdíme pravidelně na závody všech úrovní, bavíme se společně na soustředěních a mnoha dalších společných akcích.

Ve výčtu těch, kterým patří dík, bych neměl zapomenout na trenéry – Jitku, Evku, Aničku, Ladu a všechny další, kteří pomáhají s přípravou těch nejmenších. Jejich práce není na první pohled vidět, ale v pozdějším věku se ukáže, jaký základ od svých prvních trenérů dostali a na čem tedy mohou stavět svoji další přípravu. Pevně věřím, že z naší velké skupinky dětí na ZŠ Kotlářská se podaří některým u orientačního běhu zůstat a najít v něm radost, zábavu, a třebas i dosáhnout nějakého pěkného umístění.

Letošní rok byl náročnější i po stránce pořadatelské – na jaře nás čekaly závody ve sprintu a štafet, které byly součástí závodů ČSOB a do Brna a Bukovinky se sjelo více než 500 závodníků. Na podzim nás čekal mistrovský dvojzávod v MTBO v Ochozu u Brna. Všechny tyto velké závody jsme letos zvládli dobře a dík patří všem, kteří se na tomto dobrém uspořádání podíleli. Mimo tyto velké závody jsme uspořádali řadu menších, které vždy připravovala menší skupinka pořadatelů. I tyto závody byly na dobré úrovní a opět děkuji všem pořadatelům, kteří přiložili svoji ruku k úspěšnému dílu.

Svět nefunguje bez peněz a stejně to platí i pro náš oddíl. Nežijeme od koruny ke koruně, ale peněz nazbyt nemáme, a tak si musíme většinu našich aktivit platit z vlastní kapsy. Finančně se nám letos dařilo lépe než v loňském roce – zisk z pořádání závodů, podpora těch nejlepších Nadací OB, dotace a granty z Jihomoravského kraje či města Brna. A nejen tyto peníze, ale i nemálo sponzorských peněz, které jsme získali díky kontaktům tatínka Jitky a Lenky Hýblových.

Počet vydaných map v letošním roce byl větší, než jsme plánovali, ale vše bylo spojeno s pořádáním mnoha našich závodů – Kraví hora, Bílá hora, Rosnička, Rakovecké údolí a dvě mapy pro MTBO. Chtěl bych tedy také poděkovat všem mapařům, kteří strávili nemálo času v lese, aby připravili kvalitní mapy pro naši činnost.

Co nás čeká v příštím roce? Množství tréninků, závodů, soustředění a další zábavy s OB, ale také i pořádání Mistrovství ČR na krátké trati v Růžené – místem tolik spjatým s historií našeho oddílu. Já doufám, že se nám podaří navázat na letošní dobře uspořádané závody a připravit důstojný vrchol jarní části sezóny. Předem vás tedy všechny prosím, abyste si nechali volný víkend a přišli pomoci při tomto pořádání v sobotu 17. a v neděli 18. června.

Co nám chybí a co by bylo dobré zlepšit? Chybí nám noví členové, zejména v žactvu je nás pořád ještě málo. Pokud tedy znáte někoho, koho by mohl orienťák bavit, přiveďte jej, ať za několik let neskončíme jako ostatní brněnské oddíly, které mají s žactvem velké problémy. Nedostatek rukou máme i v řízení oddílu. Letošní rok se hlavní díl kancelářské práce dělil mezi Zhustu, Lenku Pracnou, Veseláčka, Ríšu, Jitku a Evku,a na množství práce s vedením tak velkého oddílu jako je ten náš to není mnoho. Chtěl bych poděkovat Veseláčkovi, který převzal po Humlíkovi přihlášky a myslím, že letošní přihlašování na závody bylo bezproblémové. Většina z nás Veseláčkovu práci nevidí, ale věřte, že je dobré se na závody přihlašovat včas a šetřit tak práci s dodatečnými přihláškami. Pokud tedy můžete a chcete pomoci, dejte vědět, práce je opravdu hodně. Těch činností, které nám nejdou úplně nejlépe je dost, a tak máme co v příštím roce stále zlepšovat.

Je to rok, co Polaris přešel pod redakční zpracování Zeldy, který (jak jste si jistě všichni všimli) kopírku nešetří a zásobuje nás stále větším a větším počtem stran. Děkuji tedy Zeldovi za jeho neúnavnou práci při získávání článků a i za jejich kompletaci. Odvedl v letošním roce velký kus práce a náš Polaris je opravdu velmi dobrý.

Tedy DÍKY VŠEM, kteří jste v letošním roce něco pro oddíl udělali.

Závěrem bych vám chtěl všem popřát šťastné a veselé Vánoce, úspěšné vykročení do nového roku 2006 a řadu krásných zážitků při závodech, trénincích, či dalších oddílových akcích.

Zhusta

Nejlepší článek ročníku

Jak jsem již předeslal v minulém čísle, tak bych rád sestavil žebříček nejlepších článků z tohoto ročníku Polarisu. Dostal jsem však podnět sestavit krom žebříčku článků i žebříček autorů, což mě velice zaujalo a mile rád to přidávám k původnímu záměru. O důvodech této ankety jsem trochu psal již minule a tak tedy jen stručně. Tak především chci prostřednictvím vašich hlasů povzbudit autory, jejichž články čtete rádi. A dalším nezanedbatelným důvodem, je, že bych chtěl také získat nějakou zpětnou vazbu. Prostě vědět, co se líbí, a co ne.

Způsob hlasování pak bude následující. Každý z vás může nominovat tři libovolné různé články (krom těch, jichž je autorem). Každému z nich dává 1 hlas. Celkové pořadí bude dáno prostým součtem hlasů. Dále pak každý může nominovat jednoho autora článků (krom sebe), který podle něj píše nejlepší články. Pořadí autorů, pak bude dáno také prostým součtem hlasů.

Své nominace můžete psát buď na mail ZBM8740@seznam.cz nebo mně osobně. Závěrem bych vás požádal aby jste nominované články „definovali“ přesně, jelikož se jich v tom minulém ročníku objevilo skutečně hodně (takže bych prosil Název, autor, číslo). Podpořte tedy ty autory, jejichž články čtete rádi. Třeba je to výrazně povzbudí do dalšího psaní!

Zelda

Výkon Měsíce

Je tu zima a výběr výkonu do této rubriky se stává stále komplikovanějším. Závodů je čím dál míň, a když už se závodí, tak většinou bez kontrolek. Příjde mi tedy spravedlivé, aby se výkonem měsíce stalo Chrobákovo vítězství na Oddílovém přeboru, tedy orienťáckém závodě. Byla to přece jen pro nás nejprestižnější akce od uzávěrky minulého čísla Polarisu (doufám, že se Olaf se svými šestými místy z PWT neurazí :-)). Tradiční rozhovor s autorem výkonu měsíce tentokrát najdete na jiném místě Polarisu, jelikož Chrobák byl na přeboru zároveň vyhlášen nejúspěšnějším dorostencem oddílu.

Zelda

Mistrovství Brna v nočním orientačním parkovém běhu 11.11.2005.

16:00-sraz u Chrobova kamaráda ve sklepě.Sešlo se nás skoro 25.Chvíli jsme si povídali a čekali na opozdilce.Chrob prý vymyslel nový způsob ražení kontrol. Udělal papírový bloček s dvaceti stránkami(protože bylo dvacet kontrol).Každou kontrolu narazit na jeden papírek v jakémkoli pořadí.

16:15-start proběhl docela rychle.Než jsem se našel na mapě, tak byli skoro všichni pryč.Při závodě byly dvě možnosti jak běžet, vrchem nebo spodem. Skoro všichni šli vrchem. Jediní z mála, co šli spodem, byl Štěpa a Zelda.Běželo se parkem, lesem i po městě. Nejpěknější to bylo v parcích. Mně osobně vadilo to střídání světla a tmy, protože nosím čočky. Dobře běžel Mazo, který vyhrál. Druhý doběhl Štěpán , ale ten neměl jednu kontrolu. Potom přiběhl Jára, Danáč a dál si to nepamatuji.Při závodě se staly i nečekané a kuriozní věci. Například Hanka potkala opilce, kteří poslouchali rádio, Mára Pospec si nevšiml plotu, Adélce zase spadla na nohu cihla. Martináčův cil nenašlápnout hovno se mu podařil. Myslím že spousta dalších měla stejný cíl. Járovi se to ovšem nepodařilo.Danáč tvrdí , že to bylo lepší než minule, s čímž nesouhlasil Zelda. Pochopitelně, když se s Chrobem střídají v pořádání Mistrovství Brna v nočním orientačním parkovém běhu. Poděkovali jsme Chrobovi za dobrý závod a zhruba v 16:40 jsme se dali na útěk. Mazo nás ještě zval na pivo, ale já a Danáč jsme nešli.

Zajímavá cesta domů.

Hlavní aktéři: Danáč a Ovečka (pro ty, co nevědí, tak Háva2=Šolim =Nykec =Niky =Milouš =Miloš). Nástup na autobus č.45 na konečnou trojky, což jsme samozřejmě přejeli o jednu zastávku. Takže jsme se vraceli na Starou osadu, kde nám trojka o fous ujela a dvacet minut se nám čekat nechtělo.Proto následovala cesta dvojkou na hlavní nádraží. Vystoupili jsme dřív a na čáru se vydali pěšky.Potom už konečně následovala poslední šalina č.11. Takže místo dvaceti minut jsme jeli padesát.

Ovečka

Výsledky:
H: 1. Mazúr Martin 20:22,4; 2. Hájek Daniel 21:35,8; 3. Zimmermann Jakub 22:30,3; 4. Nykodým Miloš 22:33,3; 5. Stehlík Martin 22:36,7; 6. Ehl Jiří 24:57,3; 7. Zimmermann Štěpán 25:23,6; ... ; 9. Drábek Honza 26:10,6; ... ; 12. Zelda Závodník 30:34,2; ... ; 16. Bořil Tomáš DISK; D: 1. Štěpánská Adéla 24:19,9; 2. Kabáthová Eva 26:13,2; 3. Minaříková Zuzana 28:55,0; 4. Gebauerová Jana 32:17,3; 5. Stratilová Marie 37:41,7; 6. Žáčková Iva 41:20,3; 7. Chromá Kateřina DISK; 8. Rambousková Hana DISK;

Oddílový přebor

Povím vám děti pohádku o tom, co se jedenkrát stalo a přihodilo v naší malé zemi. Tak se pěkně usaďte a poslouchejte …

Bylo, nebylo, před mnoha a mnoha dny býval jeden kmen a lidé z toho kmene si mezi sebou říkali Žabiňáci. Nemyslete si, že to bylo proto, že by byli nějací žabaři, byli to naopak velmi dobří a silní lidé. Tak jako i některé jiné kmeny, měli i oni v té době jednu velkou zálibu, a to hledání hadýrek v lese. Tato společná záliba je spojovala, dokonce pomocí ní válčili s ostatními kmeny. Protože byli silní na duchu i na těle, často v bitvě zvítězili, což je spojovalo dohromady. V době, kdy se již zvířátka pomalu začínají ukládat k zimnímu spánku a stromečky shazují své lístky, bojů mezi kmeny ubývá. Je to proto, že brzo napadne sníh a ve sněhu se bojovat nedá. Rozhodli se tedy lidé toho kmene, že budou bojovat proti sobě, aby se vycvičili na jarní boje. Nasedli tedy všichni do vozu, taženého mnoha koňmi a vydali se do vsi Bukovinka. Hned, jakmile tam dojeli, vyrazili do krutého podzimního počasí hledat hadýrky. Bylo jich mnoho co je v šechny a velmi rychle našli, ale bylo také mnoho těch kteří je nacházeli velmi těžko. Nakonec ale našli skoro všichni skoro vše. Dokonce i novopečený tatínek, vůdce Žabiňáků, se hledání zúčastnil a všechny hadříky našel. Protože Žabiňáci jsou národem velmi tvrdým, nestačilo jim utkat se jenom jednou, ani dvakrát, utkali se třikrát. Před poslední bitvou jim ale bylo dopřáno trochu odpočinku, kterého téměř všichni plně využili.

Když se ráno probudili do rytmu bojových písní, oblékli se a vyrazili zase hledat hadříky, které ještě nenašli. Nakonec je našli v blízkém lese, některé i mezi skalami. Ti nejlepší z hledačů byli potom následně po zásluze odměněni, když v tom se ke slovu přihlásil jejich vůdce. Pochválil všechny z žabiňáckého kmene za jejich vzorné bojování po celý rok a vyhlásil ty nejlepší z nich. Potom už zase všichni nasedli do vozu taženého mnoha koňmi a vydali se na cestu do královského města brněnského, které měl tento kmen za sídlo. A jestli se děti ptáte, jak to dopadlo, tak vězte, že to všechno dopadlo dobře, protože to ani špatně nezačalo a ti lidé takto budou bojovat šťastně až do smrti, protože je to jedno z jejich poslání. A z toho plyne děti pro vás několik ponaučení, které si vymyslete a dobře si je zapamatujte a hlavně se jimi řiďte. A když vás někdy někdo na takovou akci pozve, tak určitě jeďte, protože je to perfektní akce!

Adam

Výsledky oddílového přeboru naleznete zde.

Nejúspěšnější členové oddílu

Nejúspěšnější člen oddílu: Tomáš DLABAJA

Nejlepší žák: Štěpán ZIMMERMANN

Nejlepší dorostenec: Adam CHROMÝ

Nejlepší junior, muž: Tomáš DLABAJA

Nejlepší veterán: Peter MLYNÁRIK

Nejlepší žákyně: Kateřina CHROMÁ

Nejlepší dorostenka: Adéla ŠTÉPÁNSKÁ

Nejlepší juniorka, žena: Jana GEBAUEROVÁ

Nejlepší veteránka: Jitka KABÁTHOVÁ

Nejlepší závodník MTBO: Adéla ŠTĚPÁNSKÁ

Stejně jako vloni i letos se na stránkách Polarisu postupně objeví rozhovory se všemi nejúspěšnějšími členy oddílu. A pro začátek tu je rozhovor s Nejúspěšnějším členem oddílu, Olafem, který najdete na jiném místě tohoto čísla a rozhovor s nejúspěšnějším dorostencem a vítězem Oddílového přeboru ve Velké Mistrovské, Chrobákem. Bohužel je však trochu zkrácený vinou nedostatečné kapacity diktafonu :-(. Původně tam byla ještě jedna otázka navíc. Odpověď na ní už ale v nahrávce bohužel není. Originální nahrávka je dostupná na netu (zelda.czechian.net).

Zelda: Nazdar Adame, oddílový přebor jsi dokázalbyhrát už čtyřikrát, jednou v Nováčkovském kufru, dvakrát v Závodě nadějí a jednou v Malé mistrovské. Co pro tebe znamená to letošní vítězství ve velké mistrovské?
Chrobák: No tak pro mě to znamená celkem hodně, protože to je moje první vítězství ve velké mistrovské. Hlavně mě příjde jakože cenný, protože jsem porazil Zhustu, tak si toho vážím, ale musím říct, že to rozhodně nebylo ňáký objektivní vítězství, protože rozhodně Zhusta na tom nebyl tak, jak na tom bývá po celej rok, takže zas tak objektivní to nebylo, ale i tak si toho vážím.

Zelda: Na přeboru chyběli velký favorité Olaf, Paĺo a o Liborovi už jsme tady mluvili. Myslíš, že by jsi dokázal bojovat o vítězství i v porovnání s nimi?
Chrobák: To právě nevím, to mě právě hodně mrzí, že tam nebyli, protože jsem si myslel, že se s nima a musím říct, že kromě Zhusty tam vlastně žádná konkurence nebyla, takže vůbec nedokážu říct, jak už jsem s nima jednou bojoval a prohrál jsem to a s Olafem si myslím, že bych rozhodně nikdy nevyhrál.

Zelda: To že tam ti lidé nebyly a ty jsi tím pádem dokázal vyhrát všechny tři etapy. Bylo to vítězství tak hladké, jak by se mohlo zdát?
Chrobák: Tak to nevím, co tím myslíš, jestli tím myslíš jako to, přišlo mi, že jsem šel čistě, takže jako nevím co tím myslíš, tím hladké.

Zelda: No musel jsi někdy bojovat až za hranicí možností?
Chrobák: No tak v té poslední etapě, tam jsem šel hodně jako nevím jestli za hranice možností, ale rozhodně hodně na hranice možností a šel jsem tam fakt hodně na krev, protože jsem pořád měl strach, že mě Zhusta doběhne a přitom jsem ani tak nemusel, tam jsem opravdu hodně bojoval, jinak jsem běžel tak normálně.

Zelda: Jak se ti líbil letošní přebor po stránce stavby tratí?
Chrobák: No, … No tok co se týče stavby tratí, tak se mi nelíbil, protože byl tak jako každej rok stejně dlouhý postupy pořád, tak dokolečka, jednoduchý, ale tak jako zazávodit se na tom dalo i tak pěkně.

Zelda: Na tradičním Liborově závěrečném proslovu jso byl již potřetí za sebou vyhlášen nejúspěšnějším dorostencem oddílu. Jak to vnímáš, toto, toto ocenění?
Chrobák: Jo tak, su rád, že ještě pořád jako, se mě tady todle ocenění daří získávat a su jako rozhodně rád.

Zelda: Myslíš si, že příští rok, poslední rok, kdy toto ocenění můžeš získat ho potvrdíš, nebo pustíš ke slovu konečně někoho dalšího?
Chrobák: No tak to vůbec nejsu jasnovidec, takže to vůbec nedokážu říc, a myslím, že bych mohl přepustit takovýmu Járovi, nebo něco takovýho, takže rozhodně se necítím jako, že automaticky bych ho měl dostat, uřčitě to bude muset něco stát, ňák bojovat, ale nevím, uvidíme, jak mě to bude běhat.

Zelda: A závěrem při těchto rozhovorech jsou už tradiční dvě otázky. Výkon, kterého si nejvíce ceníš v uplynulé sezóně?
Chrobák: V uplynulé sezóně, tak to si myslím, že moje výkony stály, teda dá se říct celkem za nic a jediných, kterých si vážím, tak je teda jako štafety na juniorským a potom ta klasika ve Vojtíškově, tam si myslím, že se mi běželo opravdu hodně dobře a jinak, jinak jsem všude dělal chyby a jinak jsem se svým výsledkdkem takhle nebyl moc spokojenej, takže to jsou mylím, jediný dva závody, se kterýma su opravdu spokojenej.

Zelda: A tvoje ambice na příští sezónu?
Chrobák: Jo to se uvidí, záleží na tom, jak potrénuju a jak mi to bude běhat.

Zelda: Děkuji za rozhovor a přeju ti, ať ti to příští rok běhá.
Chrobák: Taky děkuju.

Zelda

Běh 17. listopadu

Už se blíží zima a k té neodmyslitelně patří také série letos brněnských běžeckých pohárů. Letos se jich poběží 10 a první se konal po dvou letech opět na Palačáku. Pěkné ovšem jak už to k té zimě patří také mrazivé počasí přivítalo v sobotu ráno přes 300 závodníků. Víc jak 100 se jich vydalo na kratší, 4.5 km dlouhou trať a téměř 200 běžců běželo 8.5 km. A jak to dopadlo? Z celkem velkého počtu zástupců z našeho oddílu nejlíp dopadli Dan a Adélka, kteří byli třetí ve svých kategoriích. Celkové výsledky se dočtete i na internetu a tam taky najdete spoustu fotek.

Tak jsem si myslela, že už by to mohlo stačit, ale když jsem se podívala na ten krátký odstaveček a vzpomněla si jak mi Zelda stále připomínal ať mu ten článek napíšu a posílal mi i motivační sms, tak mi bylo trapný poslat mu jen pár řádků. Avšak přes usilovné přemýšlení a vzpomínání (dokonce jsem si vyhledala několik Polarisů, abych zjistila co tam ostatní, kteří psali o BBP tak dlouze popisovali ) mě už nic dalšího co bych napsala nenapadlo. Tak asi tímto článkem nepomůžu Zeldovi trhnout další rekord v počtu stránek v Polarisu :-), ale slibuju že příště se budu víc snažit.

Maruška

Výsledky:
5km: 1. OLEJNÍČEK Lukáš 15:23; 2. KUBÍNEK František 15:42; 3. KOHUT Jan 15:46; ... ; 13. HÁJEK Daniel 16:45; ... ; 17. ZELINKA Jiří 17:01; ... ; 34. ZIMMERMANN Štěpán 18:33; ... ; 42. ŠTĚPÁNSKÁ Adéla 19:06; ... ; 54. KABÁTHOVÁ Eva 19:44; ... ; 81. STRATILOVÁ Marie 22:45; 10km: 1. ORÁLEK Daniel 27:15; 2. HRAZDĚRA Milan 28:07; 3. URBÁNEK Jaroslav 28:09; ... ; 31. STEHLÍK Martin 31:09; ... ; 61. ZVARIK Tomáš 33:24; ... ; 134. HUMLÍČEK Aleš 39:09;

BBP Jehnice

Druhým závodem ze zimního seriálu BBP byl již tradičně běh o pohár starosty obce Jehnice. Nám orientákům důvěrně známé místo.Z jedné strany mapa Ponávka , z druhé strany Zelené peklo. A právě tam se běhá.V zimě to sice není takový brutus,ale ty kopce tam pořád jsou.Já se do Jehnic vydal asi tak po pětileté pauze a vůbec sem nelitoval.Když jsem se všech okolo ptal jak se bězí,tak mi to nebyl nikdo schopen říct.Prý změnili trať. Jak se později ukázalo pro mě byla důvěrně známa. Start a průběh kolem hřbitova ke stadionku v lese zůstal stejný,pak ale byla ostrá vracečka doprava a pozvolna se klesalo asi 1,5 km .pak další ostrá zatáčka,tentokrát na levou ruku,a hurá stoupat do kopce .A stoupalo se opět asi tak 1,5 km.A aby toho nebylo málo,do třetice ostrá vracečka, a šupem dolů ke stadionu.To bylo dalších + - 1,5 km což nám jednoduchým součtem dá 4 500m.Když běžíte kola 2,a připočtete k tomu ještě cestu ze startu a do cile ( cca 3 km) vyjde nám to na celkových 12 km.Pro ženský ,juniory dorost je to samozřejmě pouze polovina.Proto údaj v rozpise a ve výsledcích (10,2 km) neberte moc vážně.Podle mého to bylo opravdu více.A jelikož byl všude sníh a led, vyplatilo se nazout na své nohy buď orientky,nebo ještě líp boty s hřeby.Nejenže Vám to neklouzalo,ale taky jste si asi nerozbili držku,ale hlavně jste běželi rychleji než jste chtěli .Tedy aspoň já.

A pokud Vám to v sobotu nestačilo, mohli jste jít běhat ještě v neděli na Monte bů. Tak jak jsem to udělal já. A jak to probíhalo tam už popíše zcela jistě někdo jiný.

Mějte se hezky a v Syrovicích ahoj.

Aleš H.

Výsledky:
5 km: 1. KOCOUREK Milan 24:56; 2. KUBÍNEK František 26:03; 3. STREBEL Jan 26:06; ... ; 6. ZIMMERMANN Jakub 26:53; ... ; 16. ZELINKA Jiří 29:02; ... ; 40. ZIMMERMANN Štěpán 32:53; ... ; 55. KABÁTHOVÁ Eva 34:31; ... ; 82. STRATILOVÁ Marie 39:01; 10 km: 1. ORÁLEK Daniel 41:04; 2. PALKO Aleš 42:15; 3. ONDRÁČEK Tomáš 42:44; ... ; 11. DLABAJA Tomáš 44:43; ... ; 25. STEHLÍK Martin 47:04; ... ; 27. RAJNOŠEK Zdeněk 47:22; ... ; 73. HUMLÍČEK Aleš 55:37; ... ; 102. LEXA Matěj 58:46;

O-mikron

Inu, každý dělá o nedělním odpoledni něco jiného – někdo si dá šlofíka po dobrém obědě, někdo válí sudy, někdo vyrazí na závod na Kraví horu a někdo ten závod pořádá … Tentokrát závod vyrobil Zelda, s pomocí Adama s Martinem. Nechyběli závodníci ani ruská zima, a tak mohl závod proběhnout. Cílem se každému poštěstilo až po překonání spletité trati, mimo jiné plné záludných plotů ostnatých (oběhnout!), zavřených branek a zubatých kontrol. Ano, razilo se postaru do kartiček (a ta moje byla v cíli snad nejzablácenější ze všech …). Nachystána byla i drobná stavitelská lahůdka, totiž rovnocenné větvení trati a její opětovné spojení kus před cílem. Všichni se do zápolení pustili s vervou, jak se sluší a patří, takže vítězům patří zasloužená sláva, poraženým 3×hurá a tvůrci závodu velký dík. Myslím, že byli všichni spokojení – Adámek si v kočárku pochrupkával a ani halekání rozjařených závodníků jej nevzbudilo.

Na závěr slova pana stavitele: „…Brány, ale byly pootevírány trochu jinak než jsem myslel a tak to byla trochu loterie... Bohužel….“ Spíš bohudíky, protože o tom tyhle zimní sprintíky jsou – o překvapení, ne?

Filip

Na tomto místě bych ještě rád jménem pořadatele rád poděkoval několika lidem. Prvním z nich je Adam (a jeho Adamna orienteering), který mi vydatně pomohl s pořádáním celého závodu a odvedl velký kus kvalitní práce. Jeho nezanedbatelnou zásluhou je také možnost využití internetových stránek akce.adamna.net, na kterých fungovaly přihlášky, objevily se tu výsledky a také rozbor tratí s postupy medailistů, ze kterého Filip ve svém článku cituje. Nezanedbatelně také pomohl Martin, který zajistil odvoz materiálu ze skladu a do něj. Vydatně také pomohl při stavbě a bourání shrobaždiště.

Největší dík však patří bezesporu vám všem, kteří jste O-mikron absolvovali a dali veškerým jeho přípravám smysl!

Zelda

Výsledky:
H: 1. Zřídkaveselý Libor 20:56; 2. Zimmermann Jakub 23:07; 3. Stehlík Martin 23:43; 4. Hájek Daniel 23:53; 5. Rajnošek Zdeněk 24:08; ... ; 7. Kabáth David 25:53; 8. Humlíček Aleš 28:52; 9. Mlynárik Peter 29:19; 10. Zimmermann Štěpán 29:26; 11. Lexa Matěj 29:31; ... ; 14. Štěpánský Václav 30:59; 15. Prokop Petr 31:05; 16. Dědic Filip 31:31; ... ; 21. Drábek Honza 36:17; ... ; 25. Hájek Petr 41:31; D: 1. Kabáthová Eva 28:14; 2. Palátová Petra 31:56; 3. Gebauerová Jana 36:58; ... ; 5. Stratilová Marie 38:14; ... ; 10. Rambousková Hana 48:26; ... ; 12. Stehlíková Zuzana 51:22;

Běh na Býčí skálu

Je sobota 11.12., něco kolem půl desáté ráno. Nacházíme se v Řečkovicích a sledujeme menší hloučky vychrtlých, šlachovitých sportovců, kterak se rozcvičují, rozklusávají a postupně se přesouvají do Zamilovaného hájku. Co se to asi děje? Vždyť dnes se přece běží celosvětově proslulý Běh na Býčí skálu! :-) Podmínky jsou k tomu jako stvořené. Sluníčko svítí, teplota těsně pod bodem mrazu nedovoluje přehřátí… Čím více se přibližuje desátá hodina, tím větší napětí mezi závodníky se dá rozpoznat. A je to tady! 10:00, start! Do čela se hned po startu dostávají borci ze Žabin, jeden Angličan a malá Karolínka Palková. Již v prvním stoupání do Soběšic zůstává tato vysoce prestižní skupina daleko před námi slabšími, mizí nám z dohledu, a svůj náskok v průběhu trati (Zamilec – Útěchov a zpět = 15km, extra silní jedinci si to protahují až na Býčí skálu = 30km) neustále zvyšuje, takže nezbývá nic jiného, než si domýšlet, co se asi vepředu děje…

Asi kilometr před točkou v Útěchově potkávám prvního 15 – muže, Nicka Barrabla, za ním v závěsu Chrobáka. Skvěle běží i Dejv, Dan a TomBo. Jestli se jejich pořadí cestou do cíle nějak výrazně měnilo, to bohužel nevím, každopádně velká gratulace patří Adamovi, který své druhé místo udržel až do cíle. Za zmínku určitě stojí i pěkný výkon Evičky, která se s náročnou tratí rvala jako lev! :-)

Spokojení, unavení, možná vyčerpaní, ale hlavně plní silných zážitků se kolem poledne rozcházíme do svých domovů, myslíme na borce, kteří stále ještě bojují na trati 30, a těšíme se na další ročníky tohoto nevšedního závodu.

Adélka

Král podzimu

V minulém čísle jsem sliboval obsáhlý rozhovor s Olafem a svůj slib jsem dodržel. Na tomto místě si můžete přečíst přepis téměř čtvrthodinového rozhovoru s naším neúspěšnějším letošním členem Olafem:

Zelda: Nazdar Olafe, poté co většině smrtelníků skončila normální sezóna tak ty jsi ještě absolvoval několik velkých závodů, které ti poměrně hodně vyšly. Připravoval ses nějak speciálně na tuto část sezóny? Ladil jsi na ni formu?
Olaf: Jo tak po Japonsku, kde jsem si, kde jsem vlastně vůbec nic neukázal, co umim, tak jsem si říkal, že aspoň v Itálii, na svěťáku, konečně jako v normálních klimatických podmínkách se můžu poměřit s těma nejlepšíma. Ale tak Itálie, ta ještě byla v rámci sezóny. No a do Číny, když už jsem se rozhodl tam jet a tolik to stálo, a tolik jsem do toho musel investovat, tak jsem si řekl, že pořádně natrénuju a uvidím na co mám.

Zelda: Předzvěstí těch tvých úspěců bylo už mistrovství na nočním, kde jsi poměrně suverénně zvítězil. Jak vnímáš tohleto mistrovství?
Olaf: No, já myslím, že okolí to vnímá daleko víc než já, já jsem to prost, ten výsledek, nějak nebral, ale poté, co mi tak Radovan řekl, že jsem fakt běžel dobře, že bych si toho měl vážit a že s podobným přístupem bych měl běhat aji svěťáky, prostě poctivě to odmapovat, tak jsem se nad tím tak zamyslel a říkal jsem si, že asi neběžím tak špatně a určitě si myslím aji že noční mapové tréninky je dobrý krok do budoucna a že bysme to měli trénovat.

Zelda: A jaké byly tvé předchozí zkušenosti s těmi nočními? Kolim závodů jsi v noci odběhal před tím?
Olaf: No vždycky jenom jednou za rok mistrovství, ale to jsem běhal jenom během dorostenců, pak už ne.

Zelda: Poté jsi odjel do Itálie. To, s čím jsi tam odjížděl jsi už trošku říkal. První závod ti poměrně hodně nevyšel. Byl to middle. V čem byl problém?
Olaf: No protože jsem do toho vlítl, myslel jsem si, že to prostě nějak umapuju, že to pude. Nešel jsem do toho prostě správným přístupem, no musí být první mapa a pak běh. A hlavně, v té mezinárodní konkurenci, necítím se tak v pokodě jak na domácích závodech a člověk neví, co dělá dobře, co dělá špatně a možná právě až dvakrát jsem dostal nakládačku. Jak na kvalifikaci middlu, pak ve finále. No vlastně třikrát, pak ještě v kvalifikaci na sprint. Pokaždé jsem udělal něco špatně a Radovan mi furt říkal totéž, ať. Totéž, co mám dělat správně a nikdy jsem toho prostě neposlechnul na sto procent. No a, až pak jsem si ňějak ověřil, že bych ho měl poslechnout no a když to vyšlo, tahle správná taktika, ve finále sprintu, tak jsem konečně našel něco, čemu můžu věřit a jak bych měl běhat, no.

Zelda: To, a. Na finále toho sprintu jsi dokončil sedmý. Dá se to srovnávat s něčím, nějakým jiným výsledkem, který jsi doposavad šel?
Olaf: No asi ne.

Zelda: Potom přišla klasika, tam jsi byl taky poměrně vepředu. Jak to vnímáš v porovnání s tím sprintem?
Olaf: Jo, pro mě tak klasika je stejně cenná jako ten sprint, protože šestnácté místo, ztráta čtyři minuty na ty nejlepší na devadesáti minutové trti. Takle dobře jsem vlastně v životě ještě nešel.

Zelda: O té trati jsi psal v článku, že byla poměrně brutální. Když se podívám na tvoje výsledky, tak tobě brutální klasiky v horách poměrně sedí. Čím to je?
Olaf: Jo myslíš asi Rejvíz, třeba.

Zelda: Třeba.
Olaf: No, já nevím, čím to je. Asi mi to de v kopcích. Taky jsem se hodně bavil se Sosákem, jak trénovat kopce na mistrovství světa v Japonsku a myslím si, že jsem na to byl docela dobře připravený, dokonce měli jsme tam dlouhý postup na třetí kontrolu, který většina závodníků oběhla a ušetřila si spoustu vrstevnic. Já jsem ho šel rovně a dostal jsem od nejlepšího Chrise Terkelsena jednu vteřinu, takže mi to asi docela de. Nevim, mám to rád. Mám rád kopce, prostě. Běhám v tom celý život. Jak ve Zlíně, tak v Brně. Mám to rád.

Zelda: O této klasice si také mimo jiné říkal, že byla to taková ta pravá klasika, na kterou jsem si stýskal v jednom svém článku. Kdy jsi pro zajímavost běžel nějakou předtím, takovou klasiku?
Olaf: To fakt netuším teď.

Zelda: Asi zas tak, asi zas tak před krátkou dobou to nebylo.
Olaf: No já mám vždycky pocit, třeba když si prohlížím O-Sport, jak všude jinde se běží prostě klasiky, drsné, to jsou prostě výzvy, a jenom u nás se běhají prostě takové podřadné závody.

Zelda: Posledním závodem v Itálii byly štafety. celou dobu jste se drželi vepředu a nakonec jste skončili šestí. Nemrzí trochu, že jste se nedokázali dostat na bednu?
Olaf: Jo, tak trochu mrzí, ale pak když jsme zpětně viděli, jak odlišně byly farsty a vlastně my jsme ve předu byli díky tomu, že jsme vychytali zezačátku ty kratší farsty a nakonec ten výsledek byl bomba a víme, že máme na to běžet, dá se říct těsně za tím čelem, takže je to tak do budoucna, jako takové velké plus no, že ten výsledek se podaři a víme, na co máme.

Zelda: Jaké to je bojovat v kontaktu, při těch štafetách, s největšími světovými esy?
Olaf: No tak, je to dobrý pocit, ale člověk si to nevychutná, tak jak třeba naše české štafety, kdy si s těma ostatníma běžcama vlastně hraješ, jo. Kdežto ty ostatní, na těch světových akcích jsou rovnocenní soupeři, mnohdy silnější než ty a je to velká dřina, ale to že si to člověk několikrát vyzkouší, tak je to dobrý a vlastně to posune někam dál.

Zelda: Co se týče pořadatelské stránky a celých těch závodů. Ty si je sice hodně vychvaluješ, ale hodně se mluvilo o tom, že se tam některé věci nezvládaly. O co se konkrétně jednalo?
Olaf: Mě příjde, že na spoustě akcí ti organizátoři jsou hrozní amatéři. Jak v Japonsku, v Itálii, možná i v Anglii, prostě jestli jsme v Čechách zvyklí na lepší standart, tak tam oni prostě některé věci neumí, oni, já nevím, na přezentaci se jim tam válí třeba mapy, jako závodní mapy, na které. Závodník může vidět, oni prostě. Já nevím, to je prostě aji italská mentalita, oni dělají všechno na poslední chvíli, všechno nestíhají. V Japonsku to byli úplní amatéři, a pak když jedeš na PWTčko, tak vidíš zas praví opak a tam to pořádají zkušení Evropané, a pak máš prostě aji daleko větší radost závodit, když všechno je profesionální, je to správný přístup. Konečně cítíš jako, že jsi na velké akci.

Zelda: Poté ses vrátil z Itálie a tady v Brně jsi absolvoval dvě malé akce. Prví bylo mistrovství Brna v supersprintu, kde jsi všechny přesvětčil o tom, že jsi tady nejlepší. Čím to bylo, že jsi dokázal tak přesvědčivě vyhrát?
Olaf: Já nevim, já jsem s tím výsledkem až tak spokojený nebyl. Určitě PWTčka jsem běžel ještě mnohem líp. Já jsem to prostě běžel v rámci tréninku, v rámci přípravy na PWT, takže jsem se na to soustředil, ale ty výsledky zas, ani na Zhusta Cupu, ani na tom sprintu mock dobré nebyly.

Zelda: Jak se ti ten letošní ročník supersprintu v Lužánkách líbil po stránce tratí a prostoru?
Olaf: No, musím říct, že když mě třeba Libor staví sprintové tréninky, on vlastně stavěl i ty Lužánky, že Libor má fakt talent na to stavět dobré tratě.

Zelda: Takže se ti to hodně líbilo.
Olaf: Jo mě ser to líbilo, prostě ta trať možná na první pohled nevypadá až tak super, ale pak, když to rozebereš, tak tam vidíš spoustu postupů, jo, nad čím se můžeš zamyslet, jak to jít. A když to navíc zpětně rozebereš, tak kolikrát i když si myslíš, žes šel super závod, taks ho mohl jít ještě líp.

Zelda: Pak následoval Zhusta Cup. Pokud vím a statistiky mě neklamou, tak jsi ho šel poprvé. Překvapil tě něčím?
Olaf: No tak, ze mě si třeba Prokůpek a tak dělali srandu, že se pěkně nachytám, ale já už si myslím, že už nejsem takovej mladej pták, kterého hnedka něco rozhodí, jak třeba když jsem pišel z juniorů a říkal jsem si, jó jsem běžecky lepší, já si vás tady vychutnám, tak na tohle už nemyslím a vím, že ta mapa musí být priorita a tak se nenechám rozhodit tím, že by třeba mapa byla obrácená, nebo, že tam něco nesedělo, prostě se snažím být trochu nad věcí. Neodběhnout to, ale odmapovat.

Zelda: Stejně jako na supersprintu jsi na Zhusta Cupu vyhrál poměrně přesvědčivě. Kolik energie jsi do toho musel vložit?
Olaf: Těžko říct, taksnažil jsem se jít, tak jako naplno.

Zelda: Poté jsi už odlétal do Číny na PWTčka. Jak tuhletu sérii závodů vnímáš?
Olaf: Ne to byl. To byl nejlepší zájezd s orientačním během, co jsem kdy zažil.

Zelda: Mě spíš zajímá úroveň těch závodů. Co si myslíš o té konkurenci, co se tam sjíždí a o těch lidech, co to tam běhají
Olaf: Tak jo, PWTčko v posledních letech zažilo velký útlum, ale teď se znovu do toho vložil Jürgen Martensson, Kačor, prostě ti, co stáli u toho základu a snaží se to pozvednout na úroveň, na jaké to bylo dřív a samotní pořadatelé vnímají letošní rok jako prostě nové odražení ode dna a chtěli by prostě rozjet něco, ne už nejenom v Číně, ale třeba se zaměřit na Jižní Ameriku a jiné země a rozjet to tam, kde to bylo, ale v jiných zemích.

Zelda: Čili ty ses dostal třikrát na velkou bednu, čili jsou to pro tebe hodně cenné výsledky?
Olaf: Pro mě jsou to bomba výsledky, spíš z toho důvodu, že jsem šel opravdu dobré závody a že jsem byl schopný běžet s těma nejlepšíma na světě na stejné úrovni.

Zelda: Těch závodů tam bylo pět v té Číně. Lišily se od sebe nějak zásadně?
Olaf: Já si myslím, že každý závod byl třošku jiný. Ty první závody, které jsem běžel vlastně dobře, ty byly spíš takové hodně rychlé, ten čtvrtý byl lesní, tam hrála velký fakt, to, že už bylo šero, že se docela blbě četla mapa, no a pátý závod byl prostě shit porádaný IOF.

Zelda: Který z nich se ti teda líbil nejvíc?
Olaf: Mě se asi líbil nejvíc třetí závod. Přitom to byl největší leťák, ale mě se to hrozně líbilo, protože i. Někdy prostě máš pocit, že je to leťák a stupidní, tohle byl leťák, bylo to hrozně rychlé, ale ten park byl pěkný a ta trať byla prostě postavená úplně, úplně skvěle. Myslím, že to stavěl Kačor nebo Dušan Vystavěl, nejsem si jistý. Ale postavil prostě v rychlém terénu něco hrozně pěkného a nebyla to nuda.

Zelda: celkově jsi skončil devátý v PWTčkách. Koresponduje to s nějákým tvým očekáváním?
Olaf: Já jsem do Číny vůbec nejel kvůli výsledkům. Prostě jsem si chtěl ověřit na co mám a ctěl jsem, abych se prostě naučil běhat s těma nejlepšíma, jo, setřást takový ten stres, a tak, prostě naučit se aby to pro mě bylo přirozené.

Zelda: Mám dojem, že kromě PWTček jsi tam šel i nějaké jiné závody. O co se jednalo?
Olaf: Jo běžel se tam middle a klasika, normální lesní závod v hrozně nádherném lese. Běželo se ve dvou tisících metrů nad mořem, takže jsme tam přijeli den před závodem, takže to byl docela velký skok výškový a myslím, že všichni závodníci měli docela problém běžet, nebo horko, hrozně ses potil, teď blbě se dýchalo, ale hlavně kvůli těm lesním závodům jsem tam jel, získat zkušenosti z nového terénu, z jiné mapy a jsem hrozně spokojenej, jak jsem to běžel. Mě se ty závody líbyly, byl to fakt, to byla taky výzva, tenhle terén, ta mapa, pěkný závod.

Zelda: Čím se liší Čínský les především, od těch, takových těch evropských, nám běžně známých?
Olaf: Já si myslím, že v normálním čínském lese se závody vůbec dělat nedají, to samé jak v Japonském. Prostě vždycky musíš najít něco lepšího, kde je to více otevřené, proto možná to pořádali v horách, kde už jsou ty stromky menší, je to takové né úplně takový kontinent, kontinuální les, je to více otevřené, že tam se dá prostě běžet. Jsou tam trošku jiné stromy, jo. Jak to říct, Japonsko byly samé nějaké jalovce a, teď si nevzpomenu přesně na ty názvy stromů, ale je to trošku jiné. A ta Čína zas byla zas jinší, že to bylo ve velké nadmořské výšce, že ty stromy byly jinší, ale les je plný pavouků, prostě jiný podklad, je to jiné, brzo si na to zvykneš, ale chce to mít zkušenosti, chce to už někdy tam běžet, pokud bys tam měl běžet nějakou světovou akci, jedeš tam poprvé, tak proti těm, co už tam byly nemáš šanci.

Zelda: A co mapy v Číně, jak se, jak se jim daří to mapovat tyto lesy?
Olaf: No orienťák v Číně je úplně skvěle podporovanej vládou a univerzitama, proto tam vlastně orienťák běhá spousta studentů, jenže když mapy dělá někdo místní, tak mapy stojí úplně za houby, to byl ten případ pátého závodu sprintu, pokud třeba tohle, ten World Ranking Event, ten byl pořádaný vlastně s pomocí Evropanů, Evropani tam dělali mapy, dělal tam mapu Per Olaf Olofsson, který dělal mapy na mistrovství světa, tak ta mapa, takže ta mapa byla super kvalitu, a tím pádem nebyl žádný problém tam běžet.

Zelda: A jací jsou Číňané pořadatelé? Pořádají to Číňané, nebo jim výrazně pomáhají hlavně Evropané?
Olaf: Jo, já myslím, že Číňané už se naučili pořádat, ale hrozně moc věcí kopírují, to třeba PWTčko přijelo do Číny, v parkách se nedal zapíchnout stojan, tak museli koupit plastové stoličky, které tam postavíš a na to přilepíš izolepou kontrolu, jo, krabičku SI. Tak to oni začali používat aji v lese, protože je nenapadlo, že by mihli použít nějaký stojan. Oni všechno kopírujou, zkopírovali SportIdent, krabičku, čip a pořádání. No já nevím, jestli je to nějaká Čínská mentalita, oni se snaží prostě všechno skrývat, jo. Do poslední chvíle skrýt, kde je start, všeci by měli opustit shromaždiště, prostě, já nevim, půl hodiny před startem, aby neviděli někoho doběhnout, přitom o nic nejde, není to mistrovství světa, není to žádný závod, ale u nich je to úplně normální, oni prostě do poslední chvíle něco skrývají, asi to mají z toho režimu, ale takhle se chovají úplně normálně, ve všem.

Zelda: Ale, čili klape jim to?
Olaf: Jo, klape to.

Zelda: V Číně si byl poměrně dlouhou dobu, jak na tebe zapůsobila celá, celý ten stát, celá ta komunita těch lidí?
Olaf: Já jsem čekal úplně něco jinýho, hlavně jako kvůli režimu, ale nakonec to bylo bezva. Tak velké města, to máš jak Ameriku, vesnice, tak dobře, každý tam má nějaké svoje políčko, v životě se možná nikam nepodívá. Ja tam hodně velká nevzdělanost, ale to se taky liší, jich je hrozně moc, takže jestli deset procent je skvěle vzdělaných, někteří jsou na tom hůř, ale to je asi normální, je to velká země. Spousta lidí neví třeba že je nějaká Evropa, dokonce neví, že je třeba nějaká Amerika, a ta země mě hrozně nadchla, daleko víc než Japonsko. Hrozně moc jsme toho viděli, ale to bylo taky díky programu PWT, prostě vymysleli dobrý program, skvěle to skloubili se závody. Já myslím, že žádný závodník nemusel řešit žádné starosti, jak třeba řešil v Japonsku, kdy nic neklapalo, takže všici byli nadšení.

Zelda: V době, kdy jsi byl v Číně se konal oddílový přebor. Nemrzí tě trošku, že jsi nemohl dotřetice obhájit vítězství?
Olaf: To víš, že mě to mrzí, oddílováý přebor je takový malý vrchol sezóny, ale co se dalo dělat.

Zelda: Přesto tam ale tvoje jméno zaznělo, byl jsi vyhlášen podruhé za sebou nejúspěšnějším členem oddílu. Myslíš, že ti mohl letos někdo sekundovat?
Olaf: Jo, tak já si myslím, že by měli vyhlásit někoho mladého, třeba Chrobáka, třeba za juniorské. Určitš by to pro něho bylo hodně motivující a taky by si to zasloužil.

Zelda: A na úplný závěr rozhovoru dvě tradiční otázky. Výkon, kterého si nejvíce cenníš v loňské sezóně?
Olaf: Ne cenním, ale pro mě byl prostě nejdůležitější to sedmé místo v Itálii a možná výkon, kterého si nejvíc cenním bylo vyhrát nominačky v Maďarsku a dostat se na mistrovství světa.

Zelda: A tvoje ambice a plány na příští rok?
Olaf: No tak, aby se mi podařilo mistrovství světa a mistrovství Evropy, kdybych dal třeba jednou do desátého místa, ne jednou, ale na každé akci alespoň jednou, tak by to bylo parádní.

Zelda: Děkuji za rozhovor a přeju, ať ti ty ambice, ať se ti to splní.
Olaf: Jo dík

Zelda

Oddílová GP

Tak další sezóna je u konce a opět jsou tu konečné výsledky Oddílové GP. Mám dojem, že letošní, pozměněmý, systém nezklamal. Je sice pravda, že oblstňáky pořád hrají nezanedbatelnou roli, ale jejich vliv se podařilo do jisté míry snížit. Mnozí sice namítají, že systém diskriminuje závodníky dospělých kategorií, ale on Olaf krom svých výrazných úspěchů taky hodně závodů pokazil a podiskal, a to se muselo projevit na jeho umístění v GP. Je sice jednoznačně nejúspěšnějším členem oddílu, ale pro vítězství v GP to chce přece jen asi trochu víc. Dle mého názoru je Jára naprosto zaslouženým vítězem, jelikož těch pokažených závodů na jeho kontě moc není a krom toho moc víc než tři medaile z MEDu už získat nemohl.

Z toho, co jsem tady napsal je zřejmé, že jsem nehodlal systém GP nijak měnit. Ale stalo se něco, co by GP se současnými pravidly velmi negativně ovlivnilo. Chrobák si totiž na MSJ vyběhl elitu a jako jediný z osmnáctek tak patří do skupiny E, což by nejen jemu, ale i všem v jeho kategorri ve výsledku dost výrazně snížilo bodový zisk. Proto v systému udělám dvě změny z nichž ta 1. je spíše formální a celkové pořadí nebude mít velký vliv a druhou poněkud zásadnější. Změny pro příští rok jsou tedy následující:

1. Mírně předělané rozdělení do skupin:

 • skupina E: držitelé licence E, závodníci do 50. místa v rakningu za rok 2005. závodníci do 100. místa v aktuálním WRE, cizinci FIN, NOR, SUI, SWE
 • skupina A: držitelé licencí A nebo R, závodníci do 200. místa v rankingu za rok 2005, cizinci: AUS, DEN, FRA, GBR, ITA, LTU, RUS
 • skupina B: držitelé licence B, závodníci do 500. místa v rankingu za rok 2005, cizinci: AUT, BEL, BLR, BUL, CRO, ESP, EST, GER, HUN, IRL, JPN, LAT, NZL, POL, POR, ROM, SVK, UKR
 • skupina C: všichni ostatní
2. změna v přičítání bonusů ke koeficientu:
 • WRE, závod elity, závod žebříčku A s účastí alespoň jednoho běžce ze skupiny E ... +0,05
 • SP, A finále MČR ... +0,1
 • ME, MS ... +0,15

Tak to je tak asi všechno, co jsem chtěl o Oddílové GP napsat a na řadu tedy přichází rozhovor s vítězem toho uplynulého ročníku, Járou:

Zelda: Nazdar Járo, letos se ti podařilo suverénním způsobem ovládnou oddílovou Grand Prix. Jak toto prvnenství vnímáš?
Jára: Tak samozřejmě jsem z toho rád, že jo, ale cením si víc takovejch těch úspěchů jako MEDu, na Mistrovství na klasice a tak dál, ale rozhodně je to pěkbý, že jsem to vyhrál.

Zelda: Před letošní sezónou se trošku měnil systém, jak vnímáš tu změnu, přišlo ti to objektivní, že jsi byl skutečně o tolik lepší, než všichni ostatní?
Jára: No tak já si myslím, že to je hlavně výhodnější pro takový ty mladší závodníky, že chlůapi tam nemaj moc šanci uspět, protože vlastně je tam větší konkurence a všechny ty závody se jim tak nepodaří, no. Takže proto asi Olaf nemohl vyhrát, nejspíš.

Zelda: takže myslíš, že ta změna eště více zvýhodňovala mladé závodníky, než ten systém před rokem.
Jára: No tak myslím, že jo, protože, když se podíváš, tam myslím na prvních pěti místech jsou tam dorostenci a junioři a pak teprve je myslím Olaf .

Zelda: Hmm, to je pravda. Poprvé jsi se do čela Grand Prix dostal po MEDu. Hodnotíš tydle závody, jako svoje nejpovedenější?
Jára: No tak nejpovedenější, asi, ohledně výsledku asi určitě, ale tak nějaký chybky tam byly. že jo, Běžel jsem aji lepší závody v životě, ale rozhodně jsem rád, že jsem byl první, no dvakrát a jednou druhej.

Zelda: Jseš teda schopný jmenovat nějaký závod, který byl z tvého pohledu lepší, v té minulé sezóně?
Jára: No tak asi Áčka v Tisu u Blatna, tam se mě hodně povedla ta klasika, to byl asi nejlepší závod v životě, bych řekl, kde jsem porazil Kodedu poprvé, no.

Zelda: Po letošní sezóně jsi se stal řádným členem reprezentačního družstva juniorů. Na tvoji, na možnost tvojí účasti v Litvě jsem se už jednou ptal v rozhovoru. Jak to vnímáš poté, co jsi se stal tím řádným členem?
Jára: No tak tošku jsem si změnil svůj názor, že bych se do Litvy možná mohl aji dostat, protože tam to šestý místo bude určitě velkej boj, asi šesti lidí, takže nějaká šance tam určitě je, takže nezbývá nic jinýho, než trénovat, no.

Zelda: A jak vidíš sezónu v českých lesích, příští rok?
Jára: No chtěl bych být asi zase v těch Áčkách tak do té čtyřky, trojky, no tak jako vlastně když jsem byl prvním rokem šestnáctka, takový to nevděčný čtvrtý místo, no.

Zelda: A co příští rok v oddílové Grand Prix? Myslíš, že se ti podaří zopakovat těch krásných 1180 bodů?
Jára: No tak myslím, že příští rok je na řadě Chrobák, protože si myslím, že přece jenom tam bude ta konkurence od Chrobáka v té kategorii, takže Chrobák asi vyhraje, no.

Zelda: Děkuju za rozhovor a přeju, ať se ti příští sezónu daří.
Jára: Tak jo, já taky všem přeju, ať se jim v příští sezóně daří a somozřejmě aji tobě.

Zelda

Celkové výsledky Oddílové GP 2005::
1. Jakub Zimmermann D 1180,38; 2. Adam Chromý C 1138,36; 3. Daniel Hájek D 1136,55; 4. Zdeněk Rajnošek 1111,63; 5. Štěpán Zimmermann C 1111,05; 6. Tomáš Dlabaja 1103,05; 7. Adéla Štěpánská C 1077,05; 8. Eva Kabáthová D 1064,52; 9. Jan Brlica D 1063,45; 10. Libor Zřídkaveselý C 1059,00; 11. Miloš Nykodým 1056,91; 12. Tomáš Bořil D 1049,54; 13. Jitka Kabáthová 1046,41; 14. Jiří Zelinka D 1033,30; 15. Paĺo Bukovac 1027,87; 16. Lukáš Barták 1024,68; 17. David Kabáth 1024,25; 18. Martin Stehlík D 1023,31; 19. Jana Gebauerová C 1021,34; 20. Jakub Pracný C 1005,12; 21. C Martin Mazúr C 999,34; 22. D Michal Jirka 997,44; 23. C Marie Stratilová D 980,73; 24. D Peter Mlynárik D 978,86; 25. Ondrej Piják 978,65; 26. Veronika Křístková 978,19; 27. Jaroslav Brabec D 975,19; 28. Petr Prokop D 968,22; 29. C Maroš Bukovac 962,88; 30. D Kateřina Chromá D 960,40; 31. Jiří Otrusina 941,90; 32. Jitka Hýblová 930,77; 33. Barbara Reinerová 923,66; 34. Jiří Ehl C 915,02; 35. Martin Veselý D 905,75; 36. Filip Dědic D 900,84; 37. Ladislav Svoboda D 897,56; 38. Iva Žáčková C 894,88; 39. C Tomáš Kolbaba C 884,33; 40. D Petr Janský 880,18; 41. D Pavla Ehlová 879,33; 42. D Václav Štěpánský 878,62; 43. C Pavel Brlica C 877,32; 44. C Lenka Koporová C 855,89; 45. D Lukáš König D 843,60; 46. D Matěj Lexa C 813,20; 47. D Eva Kadlecová 798,06; 48. D Markéta Uhnavá D 779,64; 49. D Ivo Denemarek 768,76; 50. D Richard Pátek D 744,20; 51. D Aleš Humlíček 742,78; 52. D Vladimíra Šišková 740,19; 53. D Iva Čevelová 730,62; 54. Alexandr Jevsejenko C 721,55; 55. D Hana Rambousková D 673,31; 56. C Klára Macháčková C 660,91; 57. D Petr Hájek 642,14; 58. D Zuzana Macháčková 627,68; 59. Petra Navrkalová/Stašková 604,43; 60. Petr Tomeš 582,45; 61. C Hana Bajtošová 569,59; 62. C Jana Čábelková D 565,33; 63. D Zlata Kadlecová D 554,21; 64. Anna Kolaříková C 546,16; 65. C Tomáš Zvárik C 531,69; 66. D Jana Kršiaková 502,75; 67. D Jana Chamonikolasová 499,21; 68. D Barbora Bendová 488,52; 69. D Mikuláš Šabo 487,76; 70. C Dominik Slabý C 451,01; 71. C Jiří Procházka C 445,65; 72. D Veronika Krejčí 415,73; 73. D Kateřina Humlíčková 414,11; 74. D Ondřej Stehlík 397,97; 75. D Martin Piják 382,20; 76. D Jana Zehnulová 352,95; 77. C Hana Nedbálková C 339,57; 78. D Jana Macinská 306,63; 79. D Alena Bukovacová 301,32; 80. D Jan Drábek C 276,49; 81. C Lukáš Svoboda C 270,57; 82. C Jaroslav Koča C 268,44; 83. D František Bráblík 250,16; 84. Klára Svobodová C 234,30; 85. D Roman Basarad 233,09; 86. D Tereza Rieglová 219,09; 87. D Jan Říha 214,91; 88. D Eva Chromá 204,45; 89. D Ludvík Zelinka 198,48; 90. D Karolína Vlková 193,44; 91. D Dorota Drozdová 188,82; 92. D Eva Bulinová 181,66; 93. D Jakub Stratil 180,42; 94. D Tomáš Humlíček 169,51; 95. D Michaela Čermáková 165,06; 96. D Alan Lexa 159,32; 97. C Pavel Vodička C 156,36; 98. D Dana Zounková 153,50; 99. D Lenka Hýblová 144,57; 100. D Pavlína Bystrá 123,00; 101. D Dana Matulová 117,04; 102. D Petra Jíchová 116,30; 103. D David Zámečník 110,99; 104. D Tomáš Látal 105,42; 105. D Lenka Zemanová 105,06; 106. D Lukáš Slabák 99,76; 107. D Dominika Malá 99,22; 108. D Dušan Bukovac 94,56; 109. D Lenka Vítovcová 84,22; 110. D Tereza Hýblová 76,63; 111. C Jana Zavřelová C 71,16; 112. D Marek Bělák 70,55; 113. D Terezie Příhodová 69,88; 114. D Luboš Sikora 60,04; 115. D Ondřej Chmelíček 45,29; 116. D Martin Michl 42,97; 117. D Kamila Hájková 39,24; 118. D Tereza Koporová 38,30; 119. D Ester Korábová 38,28; 120. D Lenka Mikulová 37,49; 121. D Zuzana Stehlíková 36,04; 122. D Ludmila Zelinková 29,18; 123. D Ivan Kopeček 2,44; 124. D Lenka Hájková 0,00; 124. D Martin Šeda 0,00; 124. D Jiří Stehlík 0,00; 124. D Tomáš Chramosta 0,00; 128. D Bohumila Klangová -11,95; 129. D Jiří Žárský -13,92; 130. C Hana Kočová C -14,35; 131. D Blanka Holíková -15,56; 131. D Natálie Žárská -15,56; 133. D Hana Davidová -19,66; 134. D Jana Vrtělová -20,24; 135. D Nela Gottwaldová -21,80;

Ostrý úhel pohledu

Poslední dobou se mi zdá, že tuto rubriku udržuji při životě poněkud násilím. Nikdo mi sem moc nepřispívá a většina příspěvků je ode mně. To pro mě byl signál něco s touto rubrikou udělat a nebo ji alespoň radikálně překopat. Nakonec zvítězila varianta dva :-) A hlavním důvodem je skutečnost, že nemalé procento čtenářů začíná touto rubrikou a upřímně se diví, že je toho tady tak málo...

Co tedy bude jinak? Tak především už mi nebudete muset nikdo nic posílat. Zavedl jsem si knížečku nadepsanou OUP, do které se bude vše zapisovat hned a přímo. Třeba se toho bude scházet víc. Má to ale tu vadu, že se autoři s pochopitelných důvodů nebudou pod své příspěvky podepisovat, takže nebudu schopen pod OUP zveřejnit seznam aktuálních autorů. To ale asi nikomu vadit nebude :-)

Poprvé jsem tuto knížečku měl na přeboru a zjistil jsem, že to možná nebyl nejšťastnější nápad, ačkoli zápisů mám skutečně dost. Problém je ale v lepším případě s jejich čitelností a v tom horším publikovatelností... Přebor je ale specifická akce a tak stále doufám, že se tento model Ostrého úhlu pohledu osvědčí (pokud budete trochu myslet na členy skupiny EvKa, jejichž rodiče to bohužel taky čtou :-)). V tomto čísle tedy zveřejňuji tu publikovatelnější část z nové červeno-černé knížečky:

Zeldaa

 • Napiš tam, že tam to napíšeme, pač když to tam nenapíšeš, tak to tam bude napsaný!
 • Chrobák k servírce: “Já bych si dal kremroli!“ servírka: „Jen pusinku!“
 • Jsou pravý? Jsou živý? Anebo levý? A je v tom voda? Anebo vodka?
 • „Zelda je filozof“ „Ne nejsu, sem magor“
 • Počkáme až dosedíme
 • Hej, řekněte někdo nějakou blbost, ať mám co zapsat!!!!
 • Martin je ukrutnej borec a Jára je génius,...
 • Všichni ze ZBM jsou borci a mám je všechny opravdu moc rád. Jára (a to tam doslova napiš) A Káťa je taky borec... A Filip taky... No prostě všichni jsou borci...
 • Láska je krásná, ale nesmí se to s ní přehánět!!!
 • Tohle je prosím krásnej den!!!!!
 • Martin už ani netrefí na Dabl jú cí. Jára
 • Jára už ani nepozná, že Martin trefí na dabl jú cí. Martin
 • Zeldo, tohle moje hlava nebere!
 • Bořek po mě hází mokrý podtácky, fůj!!!
 • Ty voe, tys ty kytky fakt vožral!
 • Nepiješ, ty voe, ty žereš utopence, to je 33x horší!!!!!!

Organizace oddílu ZBM v roce 2006

předseda oddílu:Libor Zřídkaveselý
výbor oddílu:Ladislav Svoboda a Václav Štěpánský
hospodář:Lenka Pracná
přihlášky:Martin Veselý
trenéři:L. Jemelíková, J. Kabáthová, E. Kadlecová, A. Koporová a L. Zřídkaveselý
MTBO:Ivan Sladký, Ladislav Svoboda
prozatimní skladník:Libor Zřídkaveselý
vydávání oddílového časopisu Polaris:Jiří Zelinka
správa oddílových stránek:Libor Zřídkaveselý, Richard Pátek

Oddílové příspěvky, přihlášku na závody, zálohy:

Je potřeba je zaplatit nejpozději do 28. února 2006. Současně se zaplacením příspěvků je třeba zaplatit příslušnou částku spoluúčasti a zálohu za závody. Vyučtování letošního roku bude přílohou lednového Polarisu..

Oddílové informace:

Budou šířeny obdobným způsobem jako v letošním roce. Tedy 10 x ročně výjde oddílový časopis Polaris, ve kterém naleznete informace na řádově jeden až jeden a půl měsíce dopředu + další články o proběhnutých akcích i o dalších aktvitách oddílu. Plán oddílových akcí dále naleznete na oddílových stránkách http://zhusta.sky.cz.

Přihlašování na soustředění:

Většina soustředění je určena všem členům oddílu. U informací o soustředění je vždy uvedeno, komu je třeba se přihlásit. Tomu tedy směřujte pokud možno včas své přihlášky způsobem, který je u informací vždy uveden.

Vedoucí na závodech:

Pokud budete určeni jako vedoucí na závodech, proveďte prosím následující úkony:

 • Vyzvedněte si u Martina Veselého kopii přihlášky společně s kopií rozpisu a tedy místem, kam je třeba dorazit.
 • U Martina Veselého si vyzvedněte kopii dokladu o zaplacení (výpis on-line převodu) nebo peníze (ty budou u Lenky Pracné), když se jedná o oblastní žebříček + pokud se jede autobusem, doklad o objednání autobusu (ten je u Zhusty).
 • Na závodech odprezentujte oddíl, zaznamenejte do kopie přihlášky ty, kteří se závodu nezúčastnili. Při dopravě autobusem na dva dny nezapomeňte zjistit, kde je ubytování a zejména, kde je ubytován řidič autobusu (u pořadatelů vyžadujte plánek jeho ubytování).
 • Po závodech doneste doklady k Pracným a proveďte vyučtování peněz.

Organizace tréninků:

Bude probíhat stejně jako v minulých letech. Pokud budete osloveni – Zhustou. Dostanete obálku, ve které naleznete podrobné pokyny, jak připravit trénink a podle těchto pokynů, prosím, postupujte co nejpečlivěji.

Organizace závodů:

V příštím roce pořádáme jeden z největších závodů v OB v ČR. Čeká nás pořádání Mistrovství České republiky na krátké trati v polovině června v Růžené u Třeště. Všechny členy odílu bych chtěl poprosit, aby pomohli zejména v závěrečné přípravě. V časopise se objeví předběžné rozdělení pořadatelských činnost a je třeba, aby jste si řádně přečetli, co se od vás očekává a pokud se pořádání nemůžete zúčastnit, aby jste se včas omluvili vždy uvedené zodpovědné osobě. Schůzka všech pořadatelů proběhne včas před závody a vaše účast by byla více než vhodná. Dalším závodem, který v příštím roce budeme pořádat bude oblastní žebříček v Bukovince. Předpokládám, že pořádání se opět ujme mladší generace. Ostatní pořádané závody jsou menšího charakteru a na jejich organizaci se bude podílet vždy menší skupinka pořadatelů.

Ostatní:

Náš oddíl má již poměrně dostatečné množství oddílových věcí. Svoji sounáležitost k oddílu byste měli vyjadřovat také tím, že závodíte v oddílových dresech, pokud jdete na stupně vítězů, jdete v oddílovém overalu nebo tričku. Máte možnost si kdykoliv u Zhusty vyzvednout oddílovou čelenku nebo koupit některé z uvedných oblečení. V průběhu ledna 2006 by se měly přijímat objednávky na nové běžecké dresy od firmy Vavrys a běhací overaly od firmy NewLine.

Zhusta

Plán činnosti na rok 2006

Tréninkové skupiny

 1. Začátečníci (Lada Jemelíková, Eva Kadlecová, Anna Koporová)
 2. Žactvo (Lada Jemelíková, Eva Kadlecová, Jitka Kabáthová)
 3. Dorost, junioři a dospělí (Libor Zřídkaveselý)
Ostatní se připravují individuálně.

Společná příprava

 • tělocvičny: v době od 3. 10. 2005 do 31. 3. 2006 má oddíl k dispozici 3  týdně tělocvičnu
 • běžecké tréninky: v zimě společné běžecké tréninky podle rozpisu, po 1. 4. 2006 běžecké tréninky podle letního modelu přípravy
 • mapové tréninky: od listopadu 2005 do března 2006 1  za 14 dní v pátek noční mapový trénink, v sobotu mapový přeběh, od 1. 4. 2006 každou středu pravidelné mapové tréninky v okolí Brna
 • MTBO tréninky: duben až říjen vždy v úterý v 16.00, sraz v Lužánkách u DDM.
 • soustředění:
  3. – 11. 2. (jarní prázdniny) lyžařské soustředění (Špindlerův Mlýn)
  3. – 5. 3.           běžecké a mapové soustředění (Vracov)
  13. – 17. 4. (velikonoce)    mapové soustředění (Česká Kanada)
  6. – 8. 5.           mapové soustředění (Zubří)
  7. – 16. 7.           letní tábor pro žactvo a dorost (Českomoravská vrchovina)
  18. – 31. 7.          mapové soustředění (Norsko)
  19. – 27. 8.          běžecké a mapové soustředění (Český ráj)
  16. – 17. 9.          mapové soustředění žactvo (Benešov)
  14. – 17. 12.          lyžařské soustředění (Sklené)
  

Účast na závodech

 • podle nominací na ME dorostu, MSJ, MS (OB i MTBO)
 • Mistrovství ČR v OB i MTBO
 • žebříček A, žebříček B – Morava v OB i MTBO
 • oblastní mistrovství jednotlivců a štafet
 • Brněnský oblastní žebříček
 • přípravné závody
 • vícedenní prázdninové závody

Pořádání závodů

 • 8. 1. - Brněnská zimní liga - Medlánecký kopec
 • 19. 2. - Brněnská zimní liga - Špilberk
 • 12. 3. - Brněnská zimní liga - Rosnička
 • 17. a 18. 6. - Mistrovství České republiky na krátké trati - Růžená u Třeště
 • 13. 10. - Mistrovství Brna v supersprintu - Brno, Špilberk
 • 14. 10. - Oblastní žebříček - Bukovinka
 • 15. 10. - Zhusta cup - Brno – Kohoutovice
 • 11. a 12. 11. - Oddílový přebor - Deblín

Vydávání map

 • Lužánky – mapa pro ligu škol a tréninky (Zřídkaveselý)
 • Roštejn – západ, Roštejn – východ – mapy pro M ČR na krátké trati (Chromý, Mareček, Rajnošek, Zelinka)

Ekonomické zabezpečení

Vyrovnaný rozpočet ve výši 600 tis. Kč.

Organizační zabezpečení

Předseda: Libor Zřídkaveselý; hospodář: Lenka Pracná, přihlášky: Martin Veselý, MTBO: Ladislav Svoboda.

Zhusta

Financování a osobní účty v roce 2006

Osobní účty

vede Martin Veselý, dotazy na aktuální stav směřujte na veselacek@atlas.cz.

Stav osobních účtů bude uzavřen vždy k 31. prosinci.

Plnění osobních účtů

 • Bezhotovostně na účet v Komerční bance číslo 278697230207/0100, v.s. 001xxxx (xxxx = registrační číslo). Celá částka bude připsána na osobní číslo dle registračního čísla.
 • Bezhotovostně na účet v Komerční bance číslo 278697230207/0100, v.s. 002xxxx (xxxx = registrační číslo). Tento příjem bude SK deklarován jako dar, který můžete odečíst ze základu daně při ročním zúčtování daně z příjmu. Proto bude 10% částky převedeno na účet oddílu a zbývajících 90% na osobní účet. Daň, kterou nezaplatíte, činí 15 až 32% podle výšky ročního příjmu (základu daně). Následně zašlete na zr@jaroska.cz podklady pro smlouvu – jméno, adresu, rodné číslo. Darující osoba nemusí být členem oddílu (rodiče apod.). Darovaná částka nesmí být nižší než 1 000,– Kč a maximální možnost odečtu ze základu daně je 10%.
 • Hotově Liboru Zřídkaveselému.

Čerpání z osobního účtu

 • Oddílové příspěvky, příspěvky na závody, zálohy na závody
 • Soustředění

Oddílové příspěvky

Oddílové příspěvky pro rok 2006 budou ve výší 1 000,¬– Kč, pro ty kteří se pravidelně neúčastní závodů nebo jsou cizími státními příslušníky ve výši 500,– Kč. Součástí příspěvku je i příspěvek SK ve výši 150,– Kč, registrace ČSOB ve výši 60,– Kč a příspěvek do BCVČ Lesná cca. 200,– Kč.

Příspěvky a zálohy na závody

  příspěvek záloha celkem
oblastní žebříček (žactvo/ostatní) 0/0 200/400 200/400
žebříček B-Morava (po kat. HD20/ostatní) 500/800 600 1100/1400
žebříček A (po kat. HD20/ostatní) 600/1000 700 1300/1700
MTBO - řídí a určuje Ivan Sladký 500 500 1000

Příspěvek se platí podle toho, kterých závodů se chcete zúčastňovat (ŽA nebo ŽB) + případně MTBO. Záloha se dává jen jedna a to ta nejvyšší částka, pokud se chcete zúčastňovat více akcí (např. oblastňáky + ŽA (věk 18 let) = 600.– Kč příspěvek + 700,– záloha).

Zaplacením máte na závody hrazenou dopravu, vklady, případně ubytování v plné výši na závody OB i MTBO.

Ti kteří zaplatí příspěvky jen 500,– Kč a chtějí se zúčastňovat jen několika málo oblastních žebříčků mohou zaplatit nižší zálohu 200,– Kč.

Obecná pravidla financování

 • Oddíl hradí v plné výši všem svým členům náklady spojené s tréninky (tělocvičny, autobusy, mapy, pronájmy šaten, dráhy).
 • Oddíl přispívá na činnost svých členů podle následujících pravidel: zisk licence „A“ = 1 500,– Kč na osobní účet; licence „R“ = 1 000,– Kč na osobní účet; licence „E“ = 1 500,– Kč na osobní účet; v MTBO licence „E“ = 1 000,– Kč na osobní účet. Částka je připsána vždy k 31. prosinci roku ve kterém byla licence získána.
 • Oddíl hradí vklady, dopravu, ubytování na štafety a mistrovské závody OB (mimo dopravy) v plné výši všem, kteří zaplatili oddílové příspěvky.
 • Oddíl hradí vklady, dopravu, ubytování na oblastní žebříčky v plné výši všem, kteří uhradili oddílové příspěvky ve výši 1000,– Kč, ostatním se nutné náklady na účast odečtou ze zálohy na osobním účtu (vklad, doprava, případné ubytování).
 • Oddíl hradí vklady, dopravu, ubytování na závody žebříčku A nebo B či MTBO v plné výši všem, kteří uhradili oddílové příspěvky ve výši 1000,– Kč + příslušný příspěvek a zálohu, ostatním se nutné náklady na účast odečtou ze zálohy na osobním účtu (vklad, doprava, případné ubytování). Pokud byl zaplacen příspěvek na žebříček „A“ a závody žebříčku „B“ se nekryjí a jsou samostatně, pak oddíl těmto závodníkům plně hradí účast (vklad, doprava, ubytování).
 • Prázdninové závody si financuje každý člen v plné výši.
 • Členové, kteří nevyrovnají dlužné částky z minulého období či nezaplatí oddílové příspěvky, nebudou přihlašováni na závody.
 • Pokud se člen neodhlásí do data uzavření přihlášek ze závodu kam se přihlásil a nemůže na něj jet, je povinen uhradit marné náklady vynaložené klubem v plné výši (vklad, ubytování, doprava). Příslušná částka mu bude odečtena z osobního účtu.
 • Soustředění se řídí pokyny vydanými ke každému soustředění a oddíl na ně přispívá částkou, o které rozhoduje výbor oddílu.

Zhusta

Přihlašování na závody

Bude probíhat pouze elektronickým způsobem. vyjímka jsou žáci a začátečníci. Ti se budou moci přihlašovat i u Evy, Jitky nebo Aničky. Přihlašování na závody má na starost Martin Veselý. Pokud tedy nejste přihlášeni, je třeba se přihlásit do termínu, který bude uveden u závodu v časopise nebo na internetu. Pokud Vám nefunguje vaše přístupové jméno a heslo do naší oddílové sekce, kontaktujte Richarda Pátka, který vám tyto údaje poskytne.

V krajní nouzi pak můžete využít některé z telefonnch linek.
Kontakt: Richard Pátek, mobil - 721 111 301, e-mail - arnost.p@centrum.cz
Kontakt: Martin Veselý, mobil - 605 449 866, e-mail - veselacek@atlas.cz
Internetová sekce: http://www.sky.cz/zhusta

Upozornění: Dodržujte prosím data přihlášek a pokud možno se na závody nepřihlašujte individuálně, ale vždy prostřednictvím Martina Veselého. Pokud se někdo přihlásí sám přímo pořadatelům daného závodu, vyřídí si přihlášku na prezentaci sám (pokud vůbec bude přihlášen), včetně zaplacení.

Kdo se může a kam přihlásit

oblastní žebříček a vícedenní závody – všichni (i úplní začátečníci)
žebříček B-Morava – držitelé licence A,B a veteráni
žebříček A – držitelé licence A

Všichni závodnicí kategorií D,H-20, 21 se mohou přihlásit na kterýkoliv závod v ČR mimo Mistrovství ČR (dle pořadí v Rankingu) a v případě, že v tomto závodě bude více podkategorií (E, A, B, C, D) uveďte v přihlášce do poznámky do jaké podkategorie chcete přihlásit. Na oblastních závodech bude vypsána kategorie D21D, H21D (zkrácená trať).

Přejeme vám mnoho úspěchů ve sportovní sezóně 2006

za vedení oddílu I. Sladký, L. Svoboda,V. Štěpánský, M. Veselý, R. Pátek a L. Zřídkaveselý

Časopis Orientační běh

Orientační běh - časopis orientačních sportů - česky - cena předplatného 400,- Kč.

 • reportáže z domácí i zahraniční scény v OB, LOB a MTBO
 • zprávy od České asociace rogaingu a horského orientačního běhu
 • rozhovory, soutěže, metodika a řada dalších informací o dění v OB
 • chcete-li šanon s motivem OB pro archivaci časopisu je předplatné o 80,– Kč větší
 • informace naleznete na http://www.obcasopis.nord-service.cz

Přihlášky společně s penězi u Zhusty do 15 . ledna 2006.

Za výsledky v roce 2005 jej od oddílu mají objednán: Tomáš Dlabaja, Jana Gebauerová, Adéla Štěpánská, Kateřina a Adam Chromý, Štěpán Zimmermann, Peter Mlynárik a Jitka Kabáthová.

Záblesky

 • Shromáždění sekce OB se konalo v sobotu 10.12. dopopedne v Praze. Byl zde rozšířen počet členů vedení sekce ze dvou na pět (novými členy vedení sekce jsou Zdeněk Zuzánek, Evžen Pekárek a Tomáš Kalenský). K dalším významným bodům patří zavedení možnosti hostování ve štafetách a družstvech v dorosteneckých kategoriích.
 • poté následovala Valná hromada ČSOB na které se projednávala činnost ČSOB v roce 2005, příprava MS MTBO 2007 a WOC 2008. Dále bylo schváleno založení obchodní společnosti Česká orientační s.r.o. Novým členem předsednictva se stav Dušan Vystavěl.
 • Nový mapový klíč pro sprint bude platit od 1.3.2006 a vychází z mapového klíče ISSOM. Je pouze doplněn dodatky a vysvětlivkami platnými pouze na závodech pořádaných ČSOB.
 • V posledním letošním čísle Orientačního běhu se můžete dočíst o PWT (Olaf doporučuje), Finále SP, Eurommeringu či JECu. Zajímavý je i rozhovor Radka Novotného s koučem Švýcarů Thomasem Bührerem.
 • V anketě o nejlepší o-běžce roku zvítězila Dana Brožková. Olaf byl třetí. Mezi juniory zvítězila Jana Panchártková a mezi dorostenci Chrobák. Nejúspěšnějším LOBákem je Ondřej Vodrážka, mezi o-bikery pak byl nejlepším Jaroslav Rygl. Výkonem roku bylo vyhlášeno třetí místo české štafety Losman, Štěrbová, Dlabaja, Brožková na Světových hrách v Duisburgu.

Časopis orientačních běžců klubu ZBM
Šéfredaktor: Jiří Zelinka
Na vydání tohoto čísla se podíleli:
Filip Dědic, Tomáš Dlabaja, Aleš Humlíček, Adam Chromý, Miloš Nykodým, Marie Stratilová, Adéla Štěpánská, Jiří Zelinka, Jakub Zimmermann a Libor Zřídkaveselý
Toto číslo vyšlo 15. prosince 2005 - v tištěné podobě