Tipy na výlet

image

I závody se dají spojit s poznávání krás české vlasti. V blízkosti Kramolína se nachází hned několik zajímavostí. Co třeba navštívit unikátní Mohelenskou hadcovou step, podívat se na krásný výhled z Wilsonky, vykoupat se v Dalešicích a nakonec navštívit největší přečerpávací vodní elektrárnu ve střední Evropě - Dalešice či Jadernou elektrárnu Dukovany? A potom nakonec, v neděli po závodech ještě mrknout na rozhlednu Babylon, která je jen pár set metrů od shromaždiště?

Dalešická přehrada

Jedna z větších tuzemských přehrad má rozlohu 480 ha, maximální hloubka dosahuje 85,5 metru. Přehradní hráz vysoká téměř 100 metrů, která byla dokončena v roce 1979, vzdouvá hladinu řeky Jihlavy v délce 22 km. Před zatopením patřilo zdejší údolí k nejromantičtějším místům na Vysočině, ale i dnes zde objevíte řadu nádherných koutů. Přehrada zadržuje vodu pro přečerpávající vodní elektrárnu Dalešice, a proto se úroveň její hladiny může během jednoho dne výrazně měnit. V posledních letech narůstá její rekreační využití.

Více: Stránky o dalešické přehradě

Plavby po Dalešické přehradě

Plavební sezóna na Dalešické přehradě začíná už v březnu a končí v říjnu. Jezdí se o víkendech a ve svátky, během července a srpna denně. Loď vyplouvá z přístaviště Kramolím, které najdete na levém břehu v blízkosti přehradní hráze. První zastávkou je přístaviště Dalešice, jediné na pravém břehu. Druhou zastávkou jsou Hartvíkovice u autokempu pod Wilsonovou skálou, třetí Třešov u Stropešnického mostu. Konečnou stanicí je Koněšín, kde se loď otáčí a pluje hned zpátky. Plavba z Kramolína do Koněšína trvá 65 minut. Nejatraktivnější částí plavby je vyhlídka na Wilsonovu skálu a úsek z Hartvíkovic do Koněšína.

Více: Jízdní řád lodí

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice

Díky vstřícnosti skupiny ČEZ, která provozuje přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice, je v červenci umožněno všem zájemcům zdarma navštívit hlavní prostory této pozoruhodné stavby. Ke vstupu do areálu se dostanete po prudce klesající silnici, odbočující z hlavní cesty v jižní části obce Kramolín. Až dolů můžete sjet vlastním autem a je zde i možnost parkování. V určenou dobu si vás vyzvedne průvodce a společně zamíříte do návštěvnického centra, kde se podrobně seznámíte s provozem elektrárny. Potom vás průvodce odvede do monumentální haly, v níž jsou instalována čtyři soustrojí s reverzními Francisovými turbínami; ty si můžete prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Silný zážitek vás čeká v úplném závěru prohlídky. Po otevření mohutných železných vrat, oddělujících halu od vnitřních prostor hráze, vás ovane tak ledový a vlhký vzduch, že doslova zalapáte po dechu. Po vyjití ven si můžete prohlédnout staré vyřazené turbíny.

Více: Stránky přečerpávací vodní elektrárny

Rozhledna Babylon

Rozhledna, postavená na Zeleném kopci již v roce 1831, si dodnes uchovala empírovou podobu a patří mezi významné kulturní památky. Přístupná je v sezóně o sobotách, nedělích a svátcích, avšak pouze dopoledne. V její blízkosti prochází modrá turistická značka a značená cyklostezka č. 5108.

Rozhledna Babylon se nachází v prostoru závodu, navštívit ji tedy můžete až v neděli po uzavření cíle!

Více: Informace na stránkách Kramolína, článek o rozhledně

Mohelenská hadcová step

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step patří k nejstarším a nejznámějším chráněním územím u nás. OD roku 1933 jsou zde chráněna zcela ojedinělá teplomilná společenstva rostlin na živočichů, žijících v extrémních podmínkách skalnaté hadcové stráně. Vlivem výslunné poloh obrácené k jihu a velkým plochám obnažené tmavé horniny v této lokalitě panuje zvláštní mikroklima s vyššími teplotami, než jsou v blízkém okolí. Hornina hadec (serpentinit) obsahuje zvýšené množství hořčíku a železa, které může být pro některé rostliny jedovaté. Navzdory názvu lokality se tu však vyskytují i další horniny, například granulit a spraš. Méně příznivé podmínky k životu způsobují, že řada rostlin přežívá v zakrslých formách, takzvaných nanismech. Neobyčejně bohatá a neméně unikátní je i fauna. Odborníci tu objevili několik druhů bezobratlých živočichů, kteří se nikde jinde v České republice nevyskytují. Mezi obratlovci nejvíce upoutá ještěrka zelená, jež t užije v poměrně početné populaci. Mohelenská hadcová step je zpřístupněna novo naučnou stezkou, která měří 4 km a má 10 zastavení, ovšem díky náročnějšímu terénu budete na její absolvování potřebovat téměř dvě hodiny. I když nejste přírodovědci, neodejdete zklamáni. Pohled na příkré a skalnaté svahy rozbrázděné četnými roklemi a jen částečně porostlé borovicemi zanechá v každém návštěvníkovi trvalý a hluboký dojem.

Více: Informace na Wikipedii, fotky na Googlu

Jaderná elektrárna Dukovany

Elektrárna Dukovany je druhou největší jadernou elektrárnou s instalovaným elektrickým výkonem 1 760 MW a nachází se asi 30 km jihovýchodně od Třebíče, v trojúhelníku, který je vymezen obcemi Dukovany, Slavětice a Rouchovany. Velmi zajímavé informační centrum, kde se dozvíte vše důležité o naší první jaderné elektrárně je otevřeno v So - Ne od 9.00 do 16.00 hodin.

Více: Stránky Jaderné elektrárny Dukovany

Závod se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky
Final Countdown
Počasí v Kramolíně
Partneři ZBM
OB Reklama
Obmapy Adamna
Zjednodušte si práci oblastního kartografa a ulehčete práci také všem oddílům v oblasti
Mapování
Nechte si vytvořit přesnou a čitelnou mapu.
Tady může být tvoje reklama
Loni jsme tu měli odkaz na HROBy a fakt jsme se divili, kolik lidí na něho kliklo. Lidi normálně takovýto reklamy čtou! Máš-li web s OB tématikou, pošli maila a my někoho z vás vylosujem, kdo tu bude tu reklamu mít :-)
Zavřít Následující Předchozí