Český svaz orientačního běhu
SK Žabovřesky Brno - oddíl orientačního běhu

Pokyny

k závodům Českého poháru MTBO na krátké a klasické trati (12. a 13. kolo),
Mistrovství České republiky na krátké a klasické trati,
a veřejnému závodu na krátké a klasické trati

Ochoz u Brna, 1. a 2. října 2005

Datum: 1. a 2. října 2005 (sobota a neděle).
Pořadatel: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Centrum: Ochoz u Brna (okres Blansko) - areál chaty Říčky - penzión Pod Hádkem - v severovýchodní části obce (směr Hostěnice).
Druh závodu: sobota - krátká trať (Mistrovství ČR, ČP MTBO - 12.kolo, veřejný závod)
neděle - klasická trať (Mistrovství ČR, ČP MTBO - 13.kolo, veřejný závod)
Prezentace: v centru závodu
pátek 30.9.2005 - 18:00-20:00 hod.
sobota 1.10.2005 - 9:00-12:00 hod.
neděle 2.10.2005 - 8:00-9:00 hod.
Prezentuje se jednotně za celý klub, zástupce oddílu obdrží pokyny a zaplatí případné nedoplatky. Bez řádného odprezentování klubu nebudou jeho závodníci připuštěny na start.
Start: po oba dny intervalový. Startovní intervaly budou dle Prováděcích pokynů k soutěžím MTBO v roce 2005.
sobota - 000 = 13:00 hod.
neděle - 000 = 10:00 hod.
Mapa: speciální pro MTBO
sobota - Kurvahošigutenábend, 1:15 000, E 5m, stav srpen-září 2005, rozměr A4
neděle - Vildenberk, 1:20 000, E 5m, stav srpen-září 2005, rozměr A3
Mapovali: Adéla Štěpánská, Václav Štěpánský, Ivan Sladký, Zdeněk Tišnovský, Jiří Ehl, Pavel Mudrák.
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.
Popis terénu: středně členitý smíšený les s hustou sítí komunikací, sjízdnost od náročných měkkých cest až po lesní silničky.
Vzdálenosti: Parkoviště v centru závodu
Centrum závodu = cíl
Centrum závodu - start, sobota: 2.1 km, 70 m
Centrum závodu - start, neděle: 4.5 km, 65 m
Cesta na start bude značena modrobílými fáborky.
Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Ve startovním koridoru je každý závodník povinen vynulovat a zkontrolovat svůj čip. V případě poruchy SI jednotky použije závodník opravná políčka na mapě a upozorní na to v cíli. Po průchodu cílem, kde orazí cílovou kontrolu, je každý povinen neprodleně vyčíst čip. To platí i pro ty, kteří závod nedokončili. Vyčítání čipů bude v budově těsně u cíle.
SI čip možno zapůjčit na prezentaci - 40,- Kč za čip a závod. Po neregistrovaných závodnících bude požadována záloha 750,- Kč
Parametry tratí: zde
Předpokládaný čas vítěze: dle platného soutěžního řádu MTBO
Časový limit: sobota - 100 minut
neděle - 240 minut
Uzávěrka cíle: sobota - 17:30 hod.
neděle - 17:30 hod.
Výdej map: v neděli po odstartování posledního závodníka
Vyhlášení vítězů: sobota - 18:00 hod. v centru závodu
neděle - 15:00 hod. v centru závodu
Protesty: písemně s vkladem 200,-Kč hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků). Při uznání protestu bude vklad vrácen.
Složení jury: Jan Urban (SBK), Tomáš Sikora (SFM), Monika Topinková (BOR)
Parkování: v centru závodu (areál chaty Říčky+okolí), je nutno dbát pokynů pořadatelů.
WC: v areálu kempu - sociální zařízení ve zděné budově
Sprchy: v areálu kempu - sociální zařízení ve zděné budově. Pro ubytované ve škole (ZŠ Kotlářská) též v místě ubytování.
Mytí kol: v areálu kempu (poblíž chatek) - k dispozici bude Wap.
Občerstvení: po dojezdu závodníků do cíle bude podávána voda se sirupem
Stravování: bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem, na chatě Říčky možnost objednání hotové večeře.
První pomoc: v cíli, bude přítomen lékař.
Ubytování: pořadatel zajišťuje tyto typy ubytování - dle objednávky v přihlášce:
1. ubytování na lůžku, v chatkách v centru závodu
2. ubytování na lůžku, ve zděné chatě v centru závodu
3. tělocvična a třídy v Brně - ZŠ Kotlářská (bližší informace při prezentaci)
4. ve vlastním stanu v centru závodu
Technická kontrola: na startu pro kategorie HD10-13, H14-18, D14-18, P (příchozí). Do lesa nebudou vpuštěni závodníci bez přilby a čipu pevně připevněném na kole.
Upozornění: závodí se za plného provozu rekreační oblasti, proto buďte ohleduplní ke svému okolí.
Při sobotním závodě je zákaz vstupu na louku při postupu na předposlední kontrolu - v mapě bude značeno červenými šrafy. Bude kontrolováno traťovými rozhodčími, nedodržení = diskvalifikace.
Při nedělním závodě je zákaz vstupu na silnici mezi Hostěnicemi a Pozořicemi - v mapě bude silnice přeškrtnutá červenými křížky. Bude kontrolováno traťovými rozhodčími, nedodržení = diskvalifikace.
Po oba dny se bude v lese pohybovat několik traťových rozhodčích dohlížejících nad dodržováním pravidel, zejména pohybu mimo komunikace. Za porušení pravidel bude nekompromisní diskvalifikace!!!
Pozor v neděli při prudkém sjezdu k lesní asfaltce vedoucí zhruba v polovině mapy - těsně před napojením lesní cesty na asfaltku je hluboký příkop, nutno sesednout z kola. V mapě bude značeno červenou čárkou. Týká se všech kategorií!!!
Dojezd od předposlední k poslední kontrole (v neděli) a od poslední kontroly do cíle (v sobotu) je po silnici za plného provozu. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti. V rámci možnosti se budeme snažit řídit dopravu.
Poslední kontrola je přístupná, dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nebránili dojíždějícím závodníkům i projíždějícím autům.
Dávejte si pozor na své věci, hlavně kola - nikdy nevíte kdo vám ho chce ukrást!
Přes noc je zajištěné hlídání kol ve skladu a na nekryté terase chaty Říčky (zlý pes + zlý pořadatel) - příjem kol od 18:00-19:00, výdej druhý den 7:30-9:00.
Večer bude k dispozici hudební aparatura v konferenční místnosti chaty Říčky, k poslechu a tanci vám bude hrát DJ Mouka. Jste srdečně zváni!
Výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru závodu.
Celkové výsledky budou zveřejněny na http://zbm.eob.cz/zavody/mcr05/ + budou zaslány elektronickou poštou zúčastněným oddílům.
Papírové výsledky budou zaslány za poplatek 30,-Kč - písemné požadavky u prezentace.
Sponzoři závodu: Adastra
ACSTAR bicycles
Badger Meter
Bernard pivovar
CCB
Elektro-železářství, Kadlec
Graspo
Konty
Norwell
Jihomoravský kraj
Předpis: závodí se podle platných pravidel MTBO a platného Soutěžního řádu ČSOB.
Funkcionáři: Ivan Sladký, Kateřina Sladká - stavitelé tratí - sobota
Jiří Ehl - stavitel tratí - neděle
Ladislav Svoboda - hlavní rozhodčí
Václav Štěpánský - ředitel závodu.
Plán: Plán


Ladislav Svoboda
SK Žabovřesky Brno