Český svaz orientačního běhu
SK Žabovřesky Brno - oddíl orientačního běhu

Rozpis

závodů Českého poháru MTBO na krátké a klasické trati (12. a 13. kolo),
Mistrovství České republiky na krátké a klasické trati,
a veřejného závodu na krátké a klasické trati

Ochoz u Brna, 1. a 2. října 2005

Společná ustanovení
Datum: 1. a 2. října 2005 (sobota a neděle).
Pořadatel: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Časy vítězů: Dle platného Soutěžního řádu soutěží MTBO ČSOB.
Funkcionáři: sobota
ředitel: Václav Štěpánský
hlavní rozhodčí: Ladislav Svoboda
stavitel tratí: Ivan Sladký
neděle
ředitel: Václav Štěpánský
hlavní rozhodčí: Ladislav Svoboda
stavitel tratí: Jiří Ehl
Přihlášky: Do 18. září 2005 (datum doručení)
na adresu: Richard Pátek, Cihlářská 7, Brno 602 00
nebo vyplněním formuláře na adrese: http://zbm.eob.cz/zavody/prihlasky/
Přihlášku nelze zaslat e-mailem!!! Upozorňujeme, že systém je nastaven tak, že 18. září ve 24:00 budou k vašim přihláškám automaticky načítány poplatky za pozdní přihlášky. Po tomto termínu budou zpoplatněny i odhlášky a to v určité výši vkladu. Konkrétní termíny přihlášek :
Termín Platby Storno
do 18.9. včetně viz vklady 0%
do 23.9. včetně 150% vkladu 30%
do 27.9. včetně 200% vkladu 50%
Přihláška je přijata v okamžiku, kdy se objeví na účtu vašeho oddílu na přihlašovací strance. Podrobnosti k elektronickému přihlašování na stránce přihlášek. Pozdní přihlášky jsou přijímány jen dle možností pořadatele.
Do písemné přihlášky je nutné uvést počet SI čipů požadovaných k zapůjčení (40,- Kč za čip a závod), v elektronickém systému to bude provedeno automaticky 7 dní před závody. Požadavek na zapůjčení SI čipu v elektronickém systému lze zapsat do poznámky k závodníkovi.
Úhrady vkladů a poplatků za ubytování zasílejte na účet číslo 177571562/0300 u Československé obchodní banky, a.s. Brno, Milady Horákové 6, majitel účtu Libor Zřídkaveselý, Kotlářská 12, 602 00 Brno. U prezentace obdržíte příjmový doklad na vklady pro Váš oddíl.
Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB.
Kopii dokladu o zaplacení vkladu přiložte k přihlášce nebo si ji vezměte s sebou k prezentaci.
Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Ubytování: Pořadatelé zajišťují z 1. na 2. října, výjimečně z 30. září na 1. října.
A) Ve vlastním stanu v centru závodu = 55,- Kč stan + 30,- Kč za osobu
B) Tělocvična a třídy v Brně = 60,- Kč za osobu
C) Ubytování na lůžku, v chatkách v centru závodu = 120,- Kč lůžko
D) Ubytování na lůžku, v chatě v centru závodu = 180,- Kč lůžko
Požadavek je nutné zaslat spolu s přihláškou nebo uvést na přihlašovací stránce a uhradit obdobně jako vklady.
Informace o ubytování budou uvedeny na www stránce závodu. Možnost úschovy kola je ve všech typech ubytování.
Při stornovaní ubytování mohou být účtovány storno poplatky dle požadavků ubytovatelů.
Stravování: Bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem, na chatě Říčky možnost objednání hotové večeře.
Informace: http://zbm.eob.cz/zavody/mcr05/ nebo
Ladislav Svoboda - e-mail: ladislav.svoboda@fnusa.cz, mobil: 604 458 411.
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel MTBO a Soutěžního řádu ČSOB v MTBO
a Prováděcích pokynů MTBO k soutěžím ČSOB v roce 2005.
Plán: Plán


Ustanovení pro závod na krátké trati - 1. října 2005
Centrum: Ochoz u Brna (okres Blansko) - areál chaty Říčky - penzión Pod Hádkem - v severovýchodní části obce (směr Hostěnice).
Vzdálenosti: parkoviště v centru závodu
centrum závodu = cíl
centrum - start závodu: do 3 000 m
Prezentace: V centru závodu 1. 10. 2005 od 10:00 do 12:00 hodin.
Start 00: Ve 13:00 hodin.
Kategorie: HE, DE, H19-39A, H19-39B, D, H14-18, D14-18, H40, HD10-13, P (příchozí). Kategorie HD10-13 bude v případě malého počtu závodníků sloučena s kategorií příchozí.
Vklady: HE, DE, H14-18, D14-18, H40: 100,- Kč,
H19-39A, H19-39B, D : 90,- Kč,
HD10-13, P: 50,- Kč.
Terén: Středně členitý smíšený les s hustou sítí komunikací, sjízdnost od náročných měkkých cest až po lesní silničky.
Mapa: M 1 : 15 000, E = 5 m, stav léto 2005.


Ustanovení pro závod na klasické trati - 2. října 2005
Centrum: Ochoz u Brna (okres Blansko) - areál chaty Říčky - penzión Pod Hádkem - v severovýchodní části obce (směr Hostěnice).
Vzdálenosti: parkoviště v centru závodu
centrum závodu = cíl
centrum - start závodu: do 3 000 m
Prezentace: V centru závodu 1. 10. 2005 od 10:00 do 12:00 hodin a 2. 10. 2005 od 8:00 do 9:00 hodin.
Start 00: V 10:00 hodin.
Kategorie: HE, DE, H19-39A, H19-39B, D, H14-18, D14-18, H40, HD10-13, P (příchozí). Kategorie HD 10-13 bude v případě malého počtu závodníků sloučena s kategorií příchozí.
Vklady: HE, DE, H14-18, D14-18, H40: 130,- Kč,
H19-39A, H19-39 B, D : 105,- Kč,
HD10-13, P: 50,- Kč.
Terén: Středně členitý smíšený les s hustou sítí komunikací, sjízdnost od náročných měkkých cest až po lesní silničky.
Mapa: M 1 : 20 000, E = 5 m, stav léto 2005.


Václav Štěpánský
SK Žabovřesky Brno