Finálové tratě

Mistrovství ČR na KT

Veteraniáda ČR na KT

Velikosti map jsou v rozmezí 865 až 907 KB.