Plánek centra


Plánek a fotky centra závodů

Rozmístění a rezervace oddílových stanů

V plánku centra závodu jste si mohli všimnout, že na shromaždišti plánujeme relativně omezený prostor pro oddílové stany v hlavním centru závodu. Vzhledem k tomu, že chceme udržet část louky jako prostor pro diváky, rozdělily jsme místa pro stany na jednotlivé parcely - 25 míst o velikosti 5 x 7 m. Rezervaci těchto mist provádějte na e-mailu zr@sky.cz u Libora Zřídkaveselého. V plánku si vyberte číslo a pošlete mi jej.

Na shromaždišti pak v den závodu naleznete místo pro váš stan označené názvem vašeho klubu. Místa v druhé části shromaždiště je dostatek a ti kteří si nezarezervují místa na hlavní louce budou mít dostatek prostoru pro své stany v druhé části centra závodu.

Libor Zřídkaveselý