Rozpis

ve formátu PDF [480 KB]


závodu Mistrovství České republiky v orientačním běhu na klasické trati
závodu Veteraniády České republiky v orientačním běhu na klasické trati,
závodu Českého poháru veteránů,
závodu Jihomoravské ligy v orientačním běhu (10. závod) na klasické trati,
veřejného závodu na klasické trati,
závodu World ranking event,
závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1.08 a 1.00.

Blansko 19. a 20. září 2009

Centrum - Palava
Obecné informace
Datum: 19. a 20. září 2009 (sobota a neděle)
Pořadat. orgán: Český svaz orientačního běhu
Pořadat. subjekt: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
KOB Start Blansko
Systém ražení: elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být použit dvakrát.
Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží ČSOB.
Funkcionáři: ředitel: Jan Urban
hlavní rozhodčí: Libor Zřídkavesely, R1
stavitel tratí: Adam Chromý, Libor Zřídkaveselý
Přihlášky: do 31. srpna 2009 (datum odeslání)
na adresu: Richard Pátek, Cihlářská 7, Brno 602 00
nebo ON-LINE v povinném formátu vyplněním na adrese: http://zbm.eob.cz/zavody/mcr09
Přihlášku nelze zaslat e-mailem!!! Upozorňujeme, že systém je nastaven tak, že 31. srpna v 24:00 budou k vašim přihláškám automaticky načítány 100% přirážky za pozdní přihlášky. Přihláška je přijata v okamžiku, kdy se objeví na účtu vašeho oddílu na přihlašovací stránce. Podrobnosti k elektronickému přihlašování na stránce závodů. Pozdní přihlášky jsou přijímány jen dle možností pořadatele.
Do písemné přihlášky je nutné uvést počet SI čipů požadovaných k zapůjčení (40,– Kč za čip a závod), v elektronické systému to bude provedeno automaticky 7 dní před závody.
Úhrady vkladů a poplatků za ubytování zasílejte na účet číslo 2600047223/2010. U prezentace obdržíte příjmový doklad na vklady pro Váš oddíl.
Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB.
Oddíly, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v seznamu přihlášených, žádáme o předložení dokladu o úhradě na prezentaci.
Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Ubytování: Pořadatelé zajišťují od 18. do 20. září
Tělocvična ZŠ Salmova, Blansko = 60,– Kč / noc
Požadavek je nutné zaslat spolu s přihláškou a uhradit obdobně jako vklady.
Podrobnější informace o dalších ubytovacích možnostech jsou uvedeny na www stránkách závodů.
Stravování: V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
Informace: http://zbm.eob.cz/zavody/mcr09 nebo
Libor Zřídkaveselý – mobil: 604 996 773, e-mail: zr@jaroska.cz
Výsledky v tištěné formě možno objednat spolu s přihláškou za 50,- Kč.
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu (Jan Urban).
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu ČSOB v OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOB, Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v roce 2009 a Prováděcích předpisů Jihomoravské oblasti ČSOB v OB v roce 2009.


Společné informace o závodě
Centrum: Blansko, rekreační oblast Palava
Vzdálenosti: parkoviště (autobusy) – centrum: do 300 m
parkoviště (auta) – centrum: do 200 m
centrum závodu = cíl
Prezentace: V sobotu na shromaždišti od 8:00 do 10:30.
Start: sobota 00 = 11:30
neděle 00 = 9:00
Terén: Krasový terén, převážně dobře průběžný. Místy větší koncentrace vápencových útvarů. Množství cest a v některých oblastech i porostové detaily. Terén je členitý, místy kopcovitý.
Prostor pokrývá stará mapa Mravenčí les (1995), Suchý žleb (1998) a Žižlavice (2001).


M ČR na klasické trati
Mapa: Suchý žleb a Mravenčí les, 1 : 15 000, E = 5 m, stav léto 2009, použitý mapový klíč ISOM, mapovali: Adam Chromý, David Kabáth, Zdeněk Lenhart, Zdeněk a Tomáš Liščinský, Zdeněk Rajnošek a Vlastislav Šebesta, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena
Vzdálenosti: cíl – start: do 2 000 m
Způsob startu: intervalový
Kategorie: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21.
Právo startu: Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a jsou v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 držiteli soutěžní licence E, R nebo A nebo soutěžní licence B, kteří jsou v žebříčku B po jarní části (v ŽB-Čechy se z 6 závodů hodnotí 4 nejlepších výsledků, v ŽB-Morava se ze 7 závodů hodnotí 4 nejlepší výsledky) do 15. místa v kategorii, ve které chtějí startovat na M ČR;
V kategoriích D21 a H21 držiteli soutěžní licence E nebo R nebo jsou umístěni v Rankingu k 31. 7. 2009 do 200. místa;
závodníci, kteří se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21 umístili na Oblastních mistrovstvích na klasické trati ve své oblasti na prvním místě mezi závodníky bez práva startu podle předchozích bodů; podmínkou je zaslání výsledků oblastních mistrovství na klasické trati do 31. 7. 2009 soutěžní komisi OB (souteznikomise@orientacnibeh.cz).
Mohou startovat držitelé soutěžní licence E, R, A ročníku narození 1995 a starší, držitelé soutěžní licence B pouze ročníku narození 1994 a starší.
Žádost oddílu o start závodníka mimo tato omezení (SŘ čl. II.1.3) nutno adresovat soutěžní komisi (souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 23. 8. 2009; pro účast závodníka nelze žádat o přidělení divoké karty podle soutěžního řádu Rankingu.
Vklad: 320,– Kč. Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad a jen podle možností pořadatele..


Veteraniáda na klasické trati
Kategorie: D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70 a H75.
Vklady: 320,– Kč. Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad a jen podle možností pořadatele.


Informace o oblastním závodě – 19. září 2009
Datum: sobota 19. září 2009
Mapa: Mravenčí les, žactvo a veteráni (HD45 a výše) 1 : 10 000, ostatní 1 : 15 000, E = 5 m, stav léto 2009, použitý mapový klíč ISOM, mapovali: Adam Chromý, David Kabáth, Zdeněk Lenhart, Zdeněk a Tomáš Liščinský, Zdeněk Rajnošek a Vlastislav Šebesta, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena
Vzdálenosti: cíl – start: do 2 000 m
Způsob startu: intervalový
Kategorie: P (kategorie pro veřejnost), HDR (rodiče s dětmi), D10O (D10N), H10O (H10N), D12O, H12O, D14O, H14O, D16O, H16O, D18O, H18O, D21O, H21O, D35O, H35O, D45O, H45O, D55O a H55O.
Kategorie jsou ukončeny místo písmene C písmenem O, z důvodu rozlišení od Mistrovských kategorií.
Vklady: P, HDR, D10O, H10O, D12O, H12O, D14O, H14O = 30,– Kč
D16O, H16O, ..., D55O, H55O = 60,– Kč
Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad (mimo P a HDR).


Informace o veřejném závodě – 20. září 2009
Datum: neděle 20. září 2009
Mapa: Suchý žleb, 1 : 10 000, E = 5 m, stav léto 2009, použitý mapový klíč ISOM, mapovali: Adam Chromý, David Kabáth, Zdeněk Lenhart, Zdeněk a Tomáš Liščinský, Zdeněk Rajnošek a Vlastislav Šebesta, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena
Vzdálenosti: cíl – start: do 2 000 m
Způsob startu: intervalový
Kategorie: P2, P4 a P6.
Vklady: P2, P4 a P6 = 60,– Kč


Prostor závodu a mapa centra závodu

Větší mapa k dispozici po kliknutí na obrázek.Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 20. července 2009

Libor Zřídkaveselý
SK Žabovřesky Brno