MistrovstvÝ ╚eskÚ republiky v OB na klasickÚ trati
World Ranking Event, M╚R v Trail-O
19. a 20. zß°Ý 2009