Rozpis krátké trati


Kompletní rozpis závodu ke stažení ve formátu PDF (274 kB)
Toto je výtah informací z kompletního rozpisu týkající se závodu na krátké trati. Kompletní verzi rozpisu naleznete zde.

3. závod Jihomoravské ligy
4. závod ligy Vysočiny
4. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti
Mistrovství Jihomoravské oblasti na krátké trati
Mistrovství oblasti Vysočina na krátké trati
závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1,02

Ruprechtov, 16. dubna 2011

 pod záštitou primátora města Brna Romana ONDERKY
a starostky Ruprechtova Světlany Švarcové

 

Datum: 16. dubna 2011 (sobota)
Pořadat. orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadat. subjekt: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Systém ražení: elektronický systém SportIdent – jeden SI čip nesmí být použit dvakrát.
Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží ČSOS.
Funkcionáři: Jan Zháňal (ředitel)
Tomáš Liščinský, R3 (hlavní rozhodčí)
stavitel tratí: Jakub Zimmermann
Přihlášky: do 2. dubna 2011
Přednostně na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp, pro závodníky neregistrované a případné zahraniční závodníky e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (přihláška je přijata až po obdržení kladné odpovědi).
Přihlášky po termínu jen podle možností pořadatele (dvojnásobný vklad).
Vklady zasílejte na účet 2600060751/2010 (DZ FIO). Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB. U prezentace obdržíte příjmový doklad na vklady pro váš oddíl.
Oddíly, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v seznamu přihlášených, žádáme o předložení dokladu o úhradě na prezentaci.
Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována. 
Ubytování: Pořadatelé zajišťují od 16. do 17. dubna
Ubytováni ve spacáku – SPŠ Jedovnice (Jedovnice) = 80,– Kč / noc.
Ubytování na postelích – Internát SPŠ Jedovnice = 200,– Kč / noc.
Požadavek je nutné zaslat Věře Mádlové e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a uhradit společně se vklady převodem na účet. Další ubytování pořadatel nezajišťuje, doporučujeme následující možnosti:
Autokemp OLŠOVEC, Jedovnice – www.olsovec.cz
Hotel Vrchovina, Podomí - www.hotel-vrchovina.cz
Stravování: V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
Informace: Zejména na http://www.mcrnob.cz nebo alternativně:
Libor Zřídkaveselý  – mobil: 604 996 773, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Jan Zháňal e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Výsledky v tištěné formě možno objednat spolu s přihláškou za 50,– Kč.
Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200, – Kč v hotovosti.
Vyhlášení: 15:00
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu (Jan Zháňal).
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS, Prováděcích předpisů Jihomoravské oblasti ČSOS v OB v roce 2011.
Centrum: Ruprechtov – TZ Malina
Vzdálenosti: Centrum závodu = cíl
Centrum závodu – start do 1500m
Parkoviště – centrum do 1500 m
Parkování: Bude organizováno pořadatelem. Poplatek za parkování osobního auta činí 20,– Kč, autobusy parkují zdarma
Prezentace: do 10:30 hod v závodní kanceláři
Start 00: 11:00 hod
Kategorie: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21, D35C, D45C, D55C,
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21, H35C, H45C, H55C,
HDR, P
Rozdělení závodníků v kategorii H21, D21 (při velkém počtu závodníků = více než 100, budou podkategorie C a D) do podkategorií se řídí platným soutěžním řádem.
Vklad: Kategorie HDR, HD10, DH12, DH14 a P = 40,– Kč, ostatní = 70,– Kč.
Mapa: Tři smrky, 1 : 10 000, E = 5 m, stav jaro 2011, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2000
Terén: Převážně jehličnatý les s velmi dobrou průběžností s množstvím cest; v západní částí prudký svah s kameny a erozními rýhami; porostové detaily.
Staré mapy: Vilémov (2003) a Malina-jih (1986) – jsou zveřejněny na www stránkách závodu

alt

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 25. ledna 2011.

Libor Zřídkaveselý
SK Žabovřesky Brno

 
MČR na Facebooku
Počasí v Ruprechtově
Partneři ZBM
ZBMrekl
Partneři ČSOS

Lesy ČR

HiTec

TOI-TOI

T-mapy

Planstudio

Žaket

H.S.H.

Vavrys

Nord Service

Mercuri

časopis Orientační běh

Gigasport