Rozpis štafet


Kompletní rozpis závodu ke stažení ve formátu PDF (274 kB)
Toto je výtah informací z kompletního rozpisu týkající se závodu štafet. Kompletní verzi rozpisu naleznete zde.

Mistrovství Jihomoravské oblasti štafet
Veřejný závod žákovských a veteránských štafet

Ruprechtov, 17. dubna 2011

pod záštitou primátora města Brna Romana ONDERKY
a starostky Ruprechtova Světlany Švarcové

 

Datum: 17. dubna 2011 (neděle)
Pořadat. orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadat. subjekt: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Systém ražení: elektronický systém SportIdent – jeden SI čip nesmí být použit dvakrát.
Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží ČSOS.
Funkcionáři: Jan Zháňal(ředitel)
Jiří Otrusina, R3 (hlavní rozhodčí)
stavitel tratí: Libor Zřídkaveselý, R1 (nedělní štafety)
Přihlášky: do 2. dubna 2011
Přednostně na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp, pro závodníky neregistrované a případné zahraniční závodníky e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (přihláška je přijata až po obdržení kladné odpovědi).
Přihlášky po termínu jen podle možností pořadatele (dvojnásobný vklad).
Vklady zasílejte na účet 2600060751/2010 (DZ FIO). Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB. U prezentace obdržíte příjmový doklad na vklady pro váš oddíl.
Oddíly, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v seznamu přihlášených, žádáme o předložení dokladu o úhradě na prezentaci.
Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována. 
Ubytování: Pořadatelé zajišťují od 16. do 17. dubna
Ubytováni ve spacáku – SPŠ Jedovnice (Jedovnice) = 80,– Kč / noc.
Ubytování na postelích – Internát SPŠ Jedovnice = 200,– Kč / noc.
Požadavek je nutné zaslat Věře Mádlové e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a uhradit společně se vklady převodem na účet. Další ubytování pořadatel nezajišťuje, doporučujeme následující možnosti:
Autokemp OLŠOVEC, Jedovnice – www.olsovec.cz
Hotel Vrchovina, Podomí - www.hotel-vrchovina.cz
Stravování: V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
Informace: Zejména na http://www.mcrnob.cz nebo alternativně:
Libor Zřídkaveselý  – mobil: 604 996 773, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Jan Zháňal e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Výsledky v tištěné formě možno objednat spolu s přihláškou za 50,– Kč.
Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200, – Kč v hotovosti.
Vyhlášení: 12:00
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu (Jan Zháňal).
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS a Prováděcích předpisů Jihomoravské oblasti ČSOS v OB v roce 2011.
Centrum: Ruprechtov – TZ Malina
Vzdálenosti: Centrum závodu = start = cíl
Prezentace: do 9:30 hod v závodní kanceláři
Start 00: 10:00 hod (ve vlnách)
Kategorie: D14, D18, D21, H14, H18, H21
DH35, MIX
Smíšené (neoddílové) štafety mohou startovat ve všech kategoriích.
Soupisky: vyplněním na http://obhana.cz do sobotní půlnoci. Jen výjimečně v neděli na prezentaci.
Vklad: DH14 = 120, – Kč, ostatní = 240, – Kč
Zapůjčení SI čipu 10, – Kč.
Mapa: Vilémov, 1 : 10 000, E = 5 m, stav jaro 2011, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2000
Terén: Převážně jehličnatý les s velmi dobrou průběžností s množstvím cest; v západní částí prudký svah s kameny a erozními rýhami; porostové detaily.
Staré mapy: Vilémov (2003) a Malina-jih (1986) – jsou zveřejněny na www stránkách závodu

alt alt

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 25. ledna 2011.

Libor Zřídkaveselý
SK Žabovřesky Brno

 
MČR na Facebooku
Počasí v Ruprechtově
Partneři ZBM
ZBMrekl
Partneři ČSOS

Lesy ČR

HiTec

TOI-TOI

T-mapy

Planstudio

Žaket

H.S.H.

Vavrys

Nord Service

Mercuri

časopis Orientační běh

Gigasport