Rozpis

Rozpis v tiskové verzi je k dispozici zde ve formátu PDF.

Český svaz orientačních sportů
SK Žabovřesky Brno – oddíl orientačního běhu

ROZPIS

Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR v nočním orientačním běhu
Český pohár štafet v orientačním běhu
Česká liga klubů 2015
4. závod Jihomoravské ligy – Mistrovství oblasti na krátké trati
veřejný závod v orientačním běhu


Bukovinka, 25. a 26. dubna 2015

Datum konání:25. – 26. 4. 2015
Poř. orgán:Český svaz orientačních sportů
Poř. subjekt:SK Žabovřesky Brno
Centrum:Kulturní dům Bukovinka (Jihomoravská liga a MČR)
Fotbalové hřiště u obce Bukovinka (štafety)
Přihlášky:do 12. dubna 2015 pro M ČR NOB a závod Českého poháru štafet
do 19. dubna 2015 pro Jihomoravskou ligu
online na http://oris.orientacnisporty.cz; neregistrovaní a cizinci na e-mail prihlasky@eob.cz
(elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu).
Po termínu jen dle možnosti pořadatele za dvojnásobný vklad.
Úhrada:v termínu přihlášek na účet pořadatele c. 2600060751/2010 (FIO banka), VS 27xxxx, pricemž xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 2015 v IS ORIS. Oddíly, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v seznamu přihlášených, žádáme o předložení dokladu o úhradě na prezentaci.
Terén: Členitý, v severní části hluboké údolí s množstvím skal, porostové detaily, hustá síť cest.
Ubytování: pořadatelé zajištují od 25. do 26. dubna
ubytování ve spacáku – SPŠ Jedovnice (Jedovnice) = 90,– Kč / noc.
ubytování na postelích – Internát SPŠ Jedovnice = 210,– Kč / noc.
Další ubytování pořadatel nezajišťuje, doporučujeme následující možnosti:
Autokemp OLŠOVEC, Jedovnice – www.olsovec.cz
Hotel Vrchovina, Podomí – www.hotel-vrchovina.cz
Stravování: V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
Informace: http://mcr2015.eob.cz/
Libor Zřídkaveselý – mobil: 604 996 773, e-mail: zr@sky.cz
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS, Prováděcích předpisů k soutežím sekce OB ČSOS v roce 2015.
Systém ražení: Elektronický systém SportIdent – jeden SI čip nesmí být použit dvakrát. Závodník je povinen si čip před startem vynulovat a zkontrolovat.
Stará mapa: Rakovecké údolí (2005), Údolí Říčky (2005), Bukovinka (1999)
Upozornění: Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru závodu. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.


Mistrovství Jihomoravské ligy na krátké trati
4. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
závod systému Ranking (kód 2959) s koeficientem 1,02
veřejný závod

Datum:25. dubna 2015
Kategorie: Oblastní mistroství:
D12, D14, D16, D18, D21, H12, H14, H16, H18, H21
Oblastní veteraniáda:
D35, D45, D55, H35, H45, H55, H65
Veřejný závod:
D10N, D10, H10N, H10, HDR, příchozí P (délka asi 3 km)
Centrum: Bukovinka, Kulturní dům – GPS: 49.2934281N, 16.8044394E
Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti soutěží sekce OB 2015.
Přihlášky: do 19. dubna 2015
Vklady: v řádném termínu žactvo, HDR a příchozí 40,- Kč, ostatní 80,- Kč
Půjčovné čipu: 10,- Kč
Prezentace: Bukovinka, Kulturní dům – sobota 25. dubna 2015, od 8.30 do 10.00 hodin.
Start 00: 00:00= 10.30 hodin, intervalový
Vzdálenosti: parkoviště - centrum    do 500 m
centrum - start           do 1 500 m
centrum - cíl               750 m
Mapa: Údolí Říčky, 1 : 10 000, E = 5 m, stav jaro 2015, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2000
Parkování: V obci dle pokynů pořadatelů
Protesty: Písemně doložené vkladem 200,- Kc hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, nebo podle 26.2 poštou na adresu: Jan Drábek, Škroupova 10, Brno 63600
Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu:       Libor Zřídkaveselý
Hlavní rozhodčí:      Jan Drábek, R3
Stavitel tratí:          Jakub Zimmermann, R3


Mistrovství ČR v nočním orientačním běhu
Veteraniáda ČR v nočním orientačním běhu
závod systému Ranking (kód 2693) s koeficientem 1,04

Datum:25. dubna 2015
Centrum: Bukovinka, Kulturní dům – GPS: 49.2934281N, 16.8044394E
Kategorie: Mistrovství ČR:
D16, D18, D20, D21
H16, H18, H20, H21
Veteraniáda ČR:
D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
Předpokládané časy vítezu: Dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB 2015.
Přihlášky: do 12. dubna 2015
Vklady: Mistrovské kategorie:
H/D16-20, H/D21: 190,- Kč
Kategorie veteraniády:
H/D35-H/D55: 190,- Kč
H/D60 a výše: 160,- Kč
Půjčovné čipu: 40,- Kč
Prezentace: Bukovinka, Kulturní dům – sobota 25. dubna 2015, od 18.00 do 20.00 hodin.
Start 00: 21.00 hodin, intervalový
Vzdálenosti: parkoviště - centrum    do 500 m
centrum - start           do 1 500 m
centrum - cíl               750 m
Mapa: Rakovecké údolí, 1 : 10 000, E = 5 m, stav jaro 2015, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2000
Parkování: V obci dle pokynů pořadatelů
Vyhlášení výsledků: závodníci na 1. - 3. místě v kategoriích M ČR a Veteraniády ČR obdrží medaile a věcné ceny. Po skončení nedělních štafet.
Protesty: Písemně doložené vkladem 200,- Kc hlavnímu rozhodčímu v termínu podle pravidel OB čl. 26.1 osobně, nebo podle 26.2 poštou na adresu: Miroslav Hlava Tyršova 397, 798 52 Konice.
Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu:       Libor Zřídkaveselý
Hlavní rozhodčí:      Miroslav Hlava, R1
Stavba tratí:           Jan Zháňal, R1


Český pohár štafet
Česká liga klubů,
veřejný závod štafet

Datum:26. dubna 2015
Centrum: Bukovinka, Kulturní dům – GPS: 49.2934281N, 16.8044394E
Kategorie: DH12, D14, D18, D21, D105, D135, D165, D180, H14, H18, H21, H105, H135, H165, H180, MIX
Časy vítezů: dle platného Soutežního řádu soutěží sekce OB a Soutežního řádu Jihomoravské oblasti souteží sekce OB 2015
Přihlášky: do 12. dubna 2015
Vklady: kategorie DH12, D14, H14: 300,- Kč
kategorie D180, H180, MIX: 480,- Kč
kategorie D18, D21, D105, D135, D165, H18, H21, H105, H135, H165: 570,- Kč
Pujcovné čipu 40,- Kč
Prezentace: Bukovinka, fotbalové hřiště – neděle 26. dubna 2015, od 9.00 do 10.00 hodin.
Start 00: 00:00= 11.00 hodin
Vzdálenosti: parkoviště - centrum    do 1500 m
centrum - start           0 m
centrum - cíl               0 m
Mapa: Bukovinka, 1 : 10 000, E = 5 m, stav jaro 2015, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2000
Parkování: V obci dle pokynů pořadatelů
Vyhlášení výsledku: štafety na 1. - 3. míste obdrží drobné věcné ceny
Protesty: Písemně doložené vkladem 200,- Kc hlavnímu rozhodčímu v termínu podle pravidel OB čl. 26.1 osobně, nebo podle 26.2 poštou na adresu: Miroslav Hlava Tyršova 397, 798 52 Konice.
Hlavní funkcionári: Ředitel závodu:       Libor Zřídkaveselý
Hlavní rozhodčí:      Miroslav Hlava, R1
Stavba tratí:           Jan Zháňal, R1

Tento rozpis schválila soutežní komise sekce OB ČSOS dne 24. února 2015.

Jan Drábek, Miroslav Hlava a Libor Zřídkaveselý
hlavní rozhodčí, ředitel závodu
Partneři ZBM
OB Reklama
Obmapy Adamna
Zjednodušte si práci oblastního kartografa a ulehčete práci také všem oddílům v oblasti
Mapování
Nechte si vytvořit přesnou a čitelnou mapu.
Tady může být tvoje reklama
Předloni jsme tu měli odkaz na HROBy a fakt jsme se divili, kolik lidí na něho kliklo. Lidi normálně takovýto reklamy čtou! Máš-li web s OB tématikou, pošli maila a budeš li první, můžeš tu mít zdarma reklamu :-)
Zavřít Následující Předchozí