Český svaz orientačních sportů

SK Žabovřesky Brno – oddíl orientačního běhu

 

P R O G R A M

 

 

 

Mistrovství České republiky štafet v orientačním běhu

Veteraniáda České republiky štafet v orientačním běhu

 

Mistrovství České republiky družstev v orientačním běhu

Veteraniáda České republiky družstev v orientačním běhu

Mistrovství České republiky oblastních výběrů v orientačním běhu

 

 

 

Ochoz u Brna

6. a 7. října 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pod záštitou primátora města Brna Romana ONDERKY

 

       

 

Obecné informace

 

Datum:         6. (sobota) a 7. (neděle) října 2012

 

Pořádající organ:         Český svaz orientačních sportů

 

Pořádající subjekt:         SK Žabovřesky Brno

 

Centrum:         Louka mezi Ochozí u Brna a Březinou

 

Funkcionáři:         ředitel:        David Kabáth

        hlavní rozhodčí:        Libor Zřídkaveselý, R1

        stavitel tratí:        Jan Zháňal, R2

 

Jury:         Martin Janata (DKP), Marek Prášil (SJI), Pavel Starosta (VIC)

 

Prezentace:         V sobotu na shromaždišti štafet od 9:00 do 11:30 hod.

        V neděli na shromaždišti od 7:30 do 8:30.

        Na prezentaci budeme chtít: změny v soupiskách (pokud možno vyplňte je nejpozději vždy den předem do 20:00 na http://obhana.cz ),

                zaplatit neuhrazené vklady nebo ubytování,

        (náš bankovní výpis bude aktuální k sobotnímu ránu), případně prokázat jejich zaplacení.

        Na prezentaci obdržíte:         program pro všechny závody,

                předchozí vydání mapy Maličký lesík,

                startovní čísla pro své štafety,

                doklad o zaplacení vkladu,

                čipy na zapůjčení objednané v přihlášce,

                ubytovací poukazy.

 

Příjezd a parkování:        pro organizaci příjezdu zhlédněte samostatný článek na www stránkách nebo se podívejte do PDF verze.

WC:        Na shromaždišti budou k dispozici toaletní buňky a pisoár TOI TOI.

 

Mytí:        Cisterna s vodou a lavory.

 

První pomoc:        Ošetření drobných poranění v cíli. Následné ošetření si platí každý ze svého zdravotního pojištění.

 

Protesty:        S vkladem 200 Kč do rukou hlavního rozhodčího. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na adresu: Libor Zřídkaveselý, Skorkovského 153, 636 00, Brno

 

Vzdálenosti:        centrum = start = cíl        0 m

        parkoviště aut a autobusů – centrum        1 800 m

 

Systém ražení:        Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTIdent. Závodníci s vlastním SI-čipem uvedou jeho číslo v soupisce, ostatní mají možnost zapůjčení čipu od pořadatele za cenu 40 Kč/den. V případě selhání elektronického ražení, razíte kleštěmi do vyznačených „R“ políček v mapě. Vyčítání čipů bude umístěno bezprostředně za cílovým prostorem.

 

Zakázané prostory:         Veškeré lesní prostory v okolí centra závodů a parkoviště. Platí zákaz vstupu do oplocenek. Zakázaným prostorem jsou rovněž vyznačené prostory na louce v okolí shromaždiště. Nedodržení bude trestáno diskvalifikací.

 

Povinné úseky:        start – začátek orientace        cca 400 m

        povinné úseky při přeběhu silnice        cca 200 m

         divácké úseky (trychtýř)        cca 300 m

        poslední kontrola – cíl        cca 300 m

        Budou značeny koridory, případně oranžovými fábory. Přesné délky budou uvedeny v popisech kontrol.

 

Terén:         Krasový terén, velmi dobře průběžný. Místy velká koncentrace krasových tvarů. Množství cest a v některých oblastech i porostové detaily. Terén je mírně členitý, místy kopcovitý.

 

Výsledky:        Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné budou k dispozici na Internetu. Firma RACOM bude zajišťovat on-line přenos mezičasů z radiokontrol. Tyto mezičasy budou dostupné na internetové adrese http://splits.racom.eu a také na shromaždišti přes wifi připojení. Přístupový bod má jméno „Racom-SPLITS“ a adresa serveru je 192.168.141.195 .

 

Vyhlášení vítězů:         Proběhne do 30 min po skončení závodů (sobota cca 15:00, neděle cca 15:30). Po oba dny budou vyhlášeny 3 nejlepší štafety (resp. družstva) v každé kategorii M ČR a Veteraniády ČR. V sobotu rovněž 3 nejlepší štafety v kategoriích žactva. Vyhlášení budou odměněni cenami, diplomy a kategorie M ČR medailemi. Současně proběhne i vyhlášení dlouhodobých soutěží. V sobotu budou vyhlášeny celkové výsledky žebříčku A, Sprint cupu a Českého poháru veteránů, v neděli pak Česká liga klubů a Český pohár štafet

 

Upozornění:        Závodníci závodí na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat všechna zákonná ustanovení (hlavně pravidla silničního provozu).

        Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů. Žádáme závodníky o dodržení pořádku na shromaždišti – nacházíte se na území CHKO.

Ubytování:        Pro ty, kteří si objednali ubytování, je zajištěno v Brně, ZŠ Kotlářská. Plánek ubytování spolu s ubytovacím průkazem bude vydáván na prezentaci (viz dále).

 

Stravování:        V cíli závodu k dispozici voda a voda se šťávou. V průběhu závodů bude zajištěn stánkový prodej s klasickým sortimentem (jídlo, pití, …).

 

Silnice:        Závodníci v průběhu závodu mohou překonávat silnici II. třídy vedoucí závodním prostorem pouze vyhrazeným koridorem! Zároveň platí zákaz vstupu na tuto silnici (včetně krajnicí i příkopů vedle ní) kromě vyhrazeného koridoru v průběhu závodu.

 

Předpis:        Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS.

 

Časy vítězů:        Viz Soutěžní řád soutěží v orientačním běhu pro rok 2012.

 

Informace:        http://mcrdruzstva.eob.cz/

Průběh závodu:         15 minut před hromadným startem proběhne ukázková předávka (SO – 11:45, NE – 8:45).

        Závodníci prvních úseků budou vpuštěni do startovního prostoru 5 minut před startem své kategorie. Před vstupem do startovního prostoru si vynulují a zkontrolují čipy.

        Po startu si závodníci berou mapu a běží cca 400 m povinným úsekem na mapový start. Po absolvování větší části tratě se objeví v severním rohu louky na divácké kontrole, po jejímž oražení je čeká 5 – 12 min dlouhá závěrečná část tratě. Po oražení sběrné kontroly dobíhají k cíli, dotykem ruky předávají závod dalšímu úseku a následně razí cílovou kontrolu, která je umístěna za cílovou čarou. Nakonec odevzdají mapu. Závodník si na dalším úseku sám bere správnou mapu a pokračuje povinným úsekem na mapový start. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čá rou. Pro výsledek je rozhodující pořadí na cílové čáře.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ČR štafet – Ochoz u Brna, 6. října 2012

 

Druh závodu:        Mistrovství ČR štafet a Veteraniáda ČR štafet,

        Český pohár štafet, Česká liga klubů,

        veřejný závod štafet

 

Kategorie:        Mistrovství ČR štafet: D18, D21, H18, H21 (startují klubové tříčlenné štafety, které se kvalifikovaly).

        Veteraniáda ČR štafet: D105, D135, D165, D180, H105, H135, H165, H180 (Startují tříčlenné štafety, číslo v označení kategorie je minimální součet věků všech členů štafety, minimální věk člena štafety je 35 let k 31. 12. 2012. Hodnoceny budou pouze klubové štafety).

        Veřejný závod štafet: D14, H14 (startovat mohou i štafety, které nejsou klubové), OPEN (startují tříčlenné štafety, kde nezáleží na věku, pohlaví ani klubové příslušnosti).

        Smíšené (neoddílové) štafety mohou startovat ve všech kategoriích mimo HD18 a HD21 .

 

Soupisky:        Soupisky štafet je nutné vyplnit prostřednictvím přihláškového systému OBHaná do pátku 5. října 2012, 20:00 hod.

        Změny je možné provádět do 60 minut před startem na prezentaci.

 

Startovní čísla:        Budou vydávána na prezentaci. Připevňují se na hruď. Závodníkům bez startovního čísla nebude umožněno odstartovat!

        Počet teček = číslo úseku.

 

Start:        00 = 12:00

        Startovní vlny – viz tabulka s délkami tratí.

 

Mapa:        Malý lesík, 1 : 10 000, E = 5 m

        stav září 2012

        mapoval Zdeněk Rajnošek, Ingvar Svanberg

        rozměr mapy A4 nebo A3 (rozdělení viz tabulku délek tratí)

        použitý mapový klíč ISOM 2000

        Mapa je vodovzdorně upravena.

        Výdej map v sobotu po vyhlášení výsledků.

 

Časový limit        270 minut

 

Ukázka mapy       

Délky tratí, časy startu, rozměry mapy

 

Kategorie

I. úsek

II. úsek

III. úsek

Start

DH12

2 800 m

100 m

8

2 500 m

100 m

7

2 800

100 m

8

15

D14

3 300 m

120 m

8

3 300 m

120 m

8

3 300 m

120 m

8

15

H14

4 100 m

135 m

8

4 100 m

135 m

8

4 100 m

135 m

8

15

D18

4 400 m

165 m

13

4 400 m

165 m

13

4 800 m

165 m

13

10

H18

6 200 m

235 m

21

6 200 m

235 m

21

6 300 m

235 m

20

05

D21

5 600 m

200 m

17

5 600 m

200 m

17

5 800 m

200 m

18

20

H21

7 800 m

285 m

22

7 800 m

285 m

22

7 900 m

285 m

23

00

D105

4 900 m

180 m

16

4 900 m

180 m

16

4 900 m

180 m

16

25

H105

6 300 m

245 m

20

6 300 m

245 m

20

6 300 m

245 m

20

25

D135

4 400 m

155 m

12

4 400 m

155 m

12

4 500 m

155 m

12

30

H135

5 300 m

195 m

16

5 300 m

195 m

16

5 200 m

195 m

16

30

D165

3 900 m

145 m

12

3 900 m

145 m

12

3 900 m

145 m

12

35

H165

4 600 m

180 m

13

4 600 m

180 m

13

4 600 m

180 m

13

35

D180

3 500 m

140 m

11

3 500 m

140 m

11

3 500 m

140 m

11

35

H180

4 300 m

180 m

12

4 300 m

180 m

12

4 300 m

180 m

12

35

OPEN

5 500 m

190 m

17

4 800 m

170 m

17

5 500 m

190 m

17

35

 

Délky na jednotlivých úsecích se mohou lišit po zaokrouhlení na stovky metrů o +– 100 m.

 

 

 

Ubytování Brno, ZŠ Kotlářská

 

Tělocvična        Ubytování ve třídách ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4. Ubytováni budou jen ti závodníci, kteří si ubytování objednali!!! Dbejte pokynů pořadatelů.

        Prosíme, přezouvejte se v místech k tomu určených !!

        Tělocvična bude otevřena v sobotu od 16 30 hod. V neděli je nutné vyklidit tělocvičnu do 8 30 hod.

 

M ČR družstev – Ochoz u Brna, 7. října 2012

 

 

Druh závodu:         Mistrovství ČR klubů,

        Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva

        Veteraniáda ČR klubů,  

        Česká liga klubů,

        veřejný závod družstev

 

Kategorie:         DH18, DH21 (startují sedmičlenná klubová družstva – sudé úseky musí běžet

        ženy),

        DH14 (startují osmičlenná družstva oblastních výběrů), pořadí úseků: H14,

        D14, H12, D12, D12, H12, D14, H14, (minimálně 2., 4., 5. a 7. úsek musí běžet

        dívky),

DH175, DH225, DH275, DH300 (startují pětičlenná družstva, číslo v označení kategorie je minimální součet věků všech členů družstva, minimální věk člena družstva je 35 let k 31. 12. 2012. Minimálně sudé úseky musí běžet ženy. Hodnocena budou pouze klubová družstva.),

        OPEN (startují pětičlenná družstva, kde nezáleží na věku, pohlaví ani klubové

        příslušnosti)

 

Soupisky:         Soupisky družstev je nutné vyplnit prostřednictvím přihláškového systému OBHaná do soboty 6. října 2012, 20:00 hod.

        Změny je možné provádět do 60 minut před startem na prezentaci.

 

Startovní čísla:        Budou vydávána na prezentaci. Připevňují se na hruď. Závodníkům bez startovního čísla nebude umožněno odstartovat! Rozdělení čísel do kategorií je následující:

Čísla s jednou tečkou budou použita na 1., 4. a 7. úseku, čísla se dvěma tečkami na 2., 5. a 8. úseku, čísla se třemi tečkami na 3. a 6. úseku.

 

Start:         00 = 9:00,

        Startovní vlny – viz tabulka s délkami tratí.

 

Mapa:        Křtiny, 1 : 10 000, E = 5 m

        stav září 2012

        mapoval Zdeněk Rajnošek, Ingvar Svanberg

        rozměr mapy A4 nebo A3 (rozdělení viz tabulku délek tratí)

        použitý mapový klíč ISOM 2000

        Mapa je vodovzdorně upravena.

        Výdej map v sobotu po vyhlášení výsledků.

 

Časový limit:         480 minut

 

Délky tratí, časy startu, rozměry mapy

 

Kategorie

DH14

DH18

DH21

DH175

DH225

DH275

DH300

OPEN

Start

20

05

00

10

15

25

25

25

Mapa

A4

A3

A3

A3

A3

A3

A4

A4

I. úsek

4 000 m

6 200 m

8 000 m

7 200 m

5 400 m

4 800 m

4 200 m

5 400 m

140 m

230 m

270 m

230 m

195 m

175 m

165 m

195 m

11

16

20

17

17

15

13

17

II. úsek

3 500 m

5 400 m

5 900 m

5 300 m

4 500 m

4 100 m

3 600 m

4 500 m

125 m

200 m

225 m

200 m

155 m

165 m

125 m

155 m

10

17

16

17

14

13

12

14

III. úsek

3 000 m

4 600 m

6 900 m

8 000 m

6 300

5 800 m

5 300 m

6 300

100 m

155 m

230 m

245 m

225 m

210 m

195 m

225 m

9

14

18

21

17

17

14

17

IV. úsek

3 000 m

4 500 m

4 800 m

5 300 m

4 500 m

4 100 m

3 600 m

4 500 m

100 m

155 m

185 m

200 m

155 m

165 m

125 m

155 m

9

14

15

17

14

13

12

14

V. úsek

3 000 m

9 000 m

11 000 m

7 200 m

5 400 m

4 800 m

4 200 m

5 400 m

100 m

275 m

315 m

230 m

195 m

175 m

165 m

195 m

9

26

29

17

17

15

13

17

VI. úsek

3 000 m

5 400 m

5 900 m

 

 

 

 

 

100 m

200 m

225 m

 

 

 

 

 

9

17

16

 

 

 

 

 

VII. úsek

3 500 m

6 200 m

8 000 m

 

 

 

 

 

125 m

230 m

270 m

 

 

 

 

 

10

16

20

 

 

 

 

 

VIII. úsek

4 000 m

 

 

 

 

 

 

 

140 m

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Délky na jednotlivých úsecích se mohou lišit po zaokrouhlení na stovky metrů o +– 100 m.

V popisech kontrol na mapě bude uvedeno průměrné převýšení, které neodpovídá realitě, uvedené v této tabulce.

 

 

 

Správný sm ě r p ř ejí po ř adatelé

z

SK Žabov ř esky Brn o