Pár otázek pro ... hlavního kartografa

image

Bývalý reprezentant a skvělý kartograf, který dlouhodobě žije ve Švédsku, Zdeněk Rajnošek, se zhostil funkce hlavního mapaře mistrovství a na následujících řádcích vám přiblíží největší lesní nástrahy.

Na co by si měli dát závodníci pozor?

Na množství detailů (především terénních – krasové a erozní tvary), z toho vyplývající pečlivé čtení mapy. Příliš rychlé nabíhání na kontroly a následné drobné chybky mohou v součtu znamenat rozhodující ztrátu. Pozor také na to, že většina tvarů je negativních, takže kontroly pravděpodobně nebudou vidět z dálky. Průběžnost je vynikající, takže mezi kontrolami se dá běžet opravdu rychle. Těsně před kontrolou je ale potřeba zabrzdit a přesně dohledat. To nemluvím o tom, že to může být těsně nafarstované, takže než obejdeš všechny kontroly okolo, tak ztratíš ještě dvakrát tolik času.

Čím je závodní prostor zajímavý?

Velkým množstvím terénních detailu. Část prostoru je krásná – krasová oblast. Takže velké množství jam a prohlubní, závrty, srázy, dokonce i pár jeskyní. Ve vyšších partiích se nacházejí erozní rýhy a zářezy. Takže fokus bude na hnědou barvu. Zajímavostí může být i, až na výjimky, výborná průbežnost. Což v okolí Brna nebývá zvykem... :) Za zajímavé by se dalo povazovat i to, že (pro orientační běh nejzajímavějším) prostorem prochází silnice a bude proto nutné ji překonat.

K jakému jinému českému lesu bys ten u Ochozu přirovnal?

Vzhledem k tomu, že se jedná o specifické území - Moravsky kras, tak přirovnání asi nebude možné.

Ruku na srdce ... Je les vhodný na štafety nebo to bude další „no brain“ terén?

Ruku na srdce, je to asi nejvhodnější les na štafety v širokém okolí Brna. Množství detailů vyžaduje náročnou orientaci a dobrá průběžnost umožňuje rychlý pohyb terénem. Tyto dva faktory z něj dělají ideální prostor pro štafetový / klubový vrchol sezóny.

Závod se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky
Speciální nabídka
Final Countdown
Počasí v Březině
Partneři ZBM
OB Reklama
MČR v HROB 2012
Přesvědčíme vás, že Moravský kras je plný krás! Různě dlouhé tratě uspokojí všechny.
Obmapy Adamna
Zjednodušte si práci oblastního kartografa a ulehčete práci také všem oddílům v oblasti
Mapování
Nechte si vytvořit přesnou a čitelnou mapu.
Zavřít Následující Předchozí