Rozpis

Rozpis v tiskové verzi je k dispozici ve formátu PDF v sekci Ke stažení.

Mistrovství České republiky štafet v orientačním běhu
Veteraniáda České republiky štafet v orientačním běhu

Mistrovství České republiky družstev v orientačním běhu
Veteraniáda České republiky družstev v orientačním běhu
Mistrovství České republiky oblastních výběrů v orientačním běhu

Ochoz u Brna, 6. a 7. října 2012

Závod se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky

Obecné informace

Datum:6. (sobota) – 7. (neděle) října 2012
Poř. orgán:Český svaz orientačních sportů
Poř. subjekt:SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Centrum:louka v lese mezi obcemi Ochoz u Brna a Březina
Přihlášky:do 23. září 2012.
Přednostně na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp, pro závodníky neregistrované a případné zahraniční závodníky e-mailem: prihlasky@eob.cz (přihláška je přijata až po obdržení kladné odpovědi).
Přihlášky po termínu jen podle možností pořadatele (dvojnásobný vklad).
Vklady zasílejte na účet 2600060751/2010 (FIO Banka). U prezentace obdržíte příjmový doklad na vklady pro váš oddíl. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS.
Oddíly, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v seznamu přihlášených, žádáme o předložení dokladu o úhradě na prezentaci.
Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Ubytování:Pořadatelé zajišťují ze 6. do 7.října (Případně lze domluvit i od pátku)
Tělocvična ZŠ Brno, Kotlářská 4 = 60,– Kč / noc.
Požadavek je nutné zaslat e-mailem na adresu ubytovani@eob.cz a uhradit společně se vklady převodem na účet.
Další ubytování pořadatel nezajišťuje, doporučujeme následující možnosti:
Brno-Komín, SOŠ Čichnova
Autokemp OLŠOVEC, Jedovnice – http://www.olsovec.cz
Hotel Vrchovina, Podomí - http://www.hotel-vrchovina.cz
Stravování:V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
Informace:http://mcrdruzstva.eob.cz/ nebo
Libor Zřídkaveselý – mobil: 604 996 773, e-mail: zr@sky.cz
Výsledky v tištěné formě možno objednat spolu s přihláškou za 50,– Kč.
Protesty:Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,– Kč v hotovosti.
Na adresu: Libor Zřídkaveselý, Skorkovského 153, Brno 636 00
Vyhl. výsledků:Sobota v 15:00, neděle v 16:00.
Upozornění:Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.
Předpis:Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS, Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS v roce 2012.
Systém ražení:elektronický systém SportIdent – jeden SI čip nesmí být použit dvakrát. Závodník je povinen si čip před startem vynulovat a zkontrolovat.
Vzdálenosti:Centrum závodu = start = cíl – parkování 1 500 m
Popis terénu:Krasový terén, velmi dobře průběžný. Místy velká koncentrace krasových tvarů. Množství cest a v některých oblastech i porostové detaily. terén je mírně členitý, místy kopcovitý.
Stará mapa:Křtiny (2002) – mapa je zveřejněna na www stránkách závodu
Hlavní pořadatelé:ředitel: David Kabáth
hlavní rozhodčí: Libor Zřídkaveselý, R1
stavitel tratí: Jan Zháňal, R2
Předpokládané
časy vítězů:
dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS.
Upozornění:všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru závodu.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

M ČR štafet – sobota 6. října 2012

Prezentace:Prezentace: do 11:00 hod v závodní kanceláři
Druh závodu:Hi-Tec Mistrovství ČR štafet 2012
Veteraniáda ČR štafet 2012
Hi-Tec Český pohár štafet, Hi-Tec Česká liga klubů
Veřejný závod štafet
Start 00:12:00 (ve vlnách)
Kategorie:D18, D21, H18, H21
D105, D135, D165, D180, H105, H135, H165, H180 (tříčlenné klubové štafety; číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší)
DH12, D14, H14, MIX
Smíšené (neoddílové) štafety mohou startovat ve všech kategoriích mimo HD18 a HD 21.
Mistrovské kategorie DH18 a DH 21 neplatí vklady, které za postoupivší štafety hradí ČSOS.
Právo startu:v mistrovských kategoriích všechny štafety, které jsou umístěny v průběžném hodnocení Hi-Tec Českého poháru štafet po 6 kolech, nejlepší štafeta z oblastního mistrovství štafet v každé kategorii, která nezískala právo startu dle předchozího.
Soupisky:vyplněním na http://obhana.cz do páteční půlnoci. Jen výjimečně v sobotu na prezentaci.
Vklad:DH12, DH14 = 120, – Kč, ostatní = 500, – Kč
Zapůjčení SI čipu 10, – Kč.
Mapa:Vysoká, 1:10 000, E=5 m, stav jaro 2012, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2000

M ČR družstev a oblastních výběrů – neděle 7. října 2012

Druh závodu:Mistrovství ČR klubů 2012
Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 2012
Veteraniáda ČR klubů 2012
Česká liga klubů
Veřejný závod družstev
Prezentace:do 8:30 hod v závodní kanceláři
Start 00:9:00 (ve vlnách)
Kategorie:DH18, DH21 (7 členné týmy, sudý úsek musí běžet žena)
DH175,DH225, DH275, DH300 (5 členné týmy, sudý úsek musí běžet žena)
DH14 (8 členné týmy, pořadí úseků – kategorie H14, D14, H12, D12, D12, H12, D14, H14)
OPEN (startují pětičlenná družstva, kde nezáleží na věku, pohlaví ani klubové příslušnosti)
Vklad: Vklad: DH14 = 700, – Kč,
DH18 a DH 21 = 1 000,– Kč
ostatní 700,– Kč
OPEN = 500,– Kč
Zapůjčení SI čipu 10, – Kč.
Mistrovské kategorie DH14, DH18 a DH21 neplatí vklady. Za tyto družstva hradí vklady ČSOS.
Mapa:Baba 1:10 000, E=5 m, stav jaro 2012, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2000

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 9. srpna 2012

Libor Zřídkaveselý, SK Žabovřesky Brno

Závod se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky
Speciální nabídka
Final Countdown
Počasí v Březině
Partneři ZBM
OB Reklama
MČR v HROB 2012
Přesvědčíme vás, že Moravský kras je plný krás! Různě dlouhé tratě uspokojí všechny.
Obmapy Adamna
Zjednodušte si práci oblastního kartografa a ulehčete práci také všem oddílům v oblasti
Mapování
Nechte si vytvořit přesnou a čitelnou mapu.
Zavřít Následující Předchozí