Rozpis


závodů Českého poháru štafet a České ligy klubů - Diadora cupu (3. a 4. kolo) a veřejného závodu žákovských a veteránských štafet
a
závodu soutěží Continental cup (4.kolo), závodu soutěží HI-TEC sprint cup (1. kolo)
závodu žebříčku A (3.kolo), závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1.08
a 5. oblastního žebříčku Brněnské oblasti

Bukovinka 14. května 2005, Brno 14. května 2005 a Bukovinka 15. května 2005


Společná ustanovení
Datum: 14. a 15. května 2005 (sobota a neděle).
Pořadatelé: TJ Tesla Brno, klub orientačních sportů (štafety sobota)
SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu (sprint, štafety neděle)
Systém ražení: elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží ČSOB.
Funkcionáři: štafety - sobota
ředitel: Zbyněk Pospíšek
hlavní rozhodčí: Martin Štěpánek, R1
stavitel tratí: Jiří Urválek
sprint
ředitel: David Aleš
hlavní rozhodčí: Libor Zřídkaveselý, R1
stavitel tratí: David Aleš
štafety - neděle
ředitel: David Aleš
hlavní rozhodčí: Ladislav Svoboda, R1
stavitel tratí: Libor Zřídkaveselý
Přihlášky: do 22. dubna 2005 (datum doručení)
na adresu: Richard Pátek, Cihlářská 7, Brno 602 00
nebo v povinném formátu či vyplněním na adrese:http://www.sky.cz/zhusta/zavody
Přihlášku nelze zaslat e-mailem!!! Upozorňujeme, že systém je nastaven tak, že 22. dubna v 24:00 budou k vašim přihláškám automaticky načítány 100% poplatky za pozdní přihlášky. Přihláška je přijata v okamžiku, kdy se objeví na Účtu vašeho oddílu na přihlašovací strance. Podrobnosti k elektronickému přihlašování na stránce závodů. Pozdní přihlášky jsou přijímány jen dle možností pořadatele.
Do písemné přihlášky je nutné uvést počet SI čipů požadovaných k zapůjčení (40,- Kč za čip a závod), v elektronické systému to bude provedeno automaticky 7 dní před závody.
Úhrady vkladů a poplatků za ubytování zasílejte na účet číslo 177571562/0300 u Československé obchodní banky, a.s. Brno, Milady Horákové 6, majitel účtu Libor Zřídkaveselý, Kotlářská 12, 602 00 Brno. U prezentace obdržíte příjmový doklad na vklady pro Váš oddíl.
Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB.
Kopii dokladu o zaplacení vkladu přiložte k přihlášce nebo si ji vezměte sebou k prezentaci.
Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Ubytování: Pořadatelé zajišťují ze 14. 5. na 15. 5., výjimečně z 13. na 14.5.
A) Tělocvična a třídy v Brně = 45,- Kč
B) Ubytování na lůžku, internát v Brně = 180,- Kč lůžko
Požadavek je nutné zaslat spolu s přihláškou a uhradit obdobně jako vklady.
Informace o ubytování budou uvedeny na www stránce závodu.
Stravování: V obou centrech štafet bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
Informace: http://www.sky.cz/zhusta/zavody nebo
David Aleš - mobil: 777 564377, e-mail: d.ales@worldonline.cz
Výsledky v tištěné formě možno objednat spolu s přihláškou za 40,- Kč.
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu (Z. Pospíšek, D. Aleš).
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2005.

Ustanovení pro závod štafet - 14. května 2005
Centrum: Bukovinka (okres Blansko) - fotbalové hřiště severovýchodně od Brna. Doporučujeme oddílové stany!
Vzdálenosti: parkoviště - centrum: do 1 000 m
centrum závodu = start štafet = cíl
Prezentace: v centru závodu 14. 5. 2005 od 8:30 do 9:30 hodin, odevzdání soupisek včetně čísel SI čipů do 9:30 hodin. Možno vyplnit předem na internetu.
Start: ve vlnách od 10:30 hodin.
Kategorie: D18, H18, D21, H21 - tříčlenné štafety,
D14, H14 - tříčlenné štafety,
D105, D140, H105, H140, H165 (tříčlenné štafety veteránů, číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety, minimální věk člena štafety je 35). Hodnoceny jsou pouze klubové štafety
Vklady: D14, H14: 180,- Kč za štafetu
D105, D140, H105, H140, H165: 270,- Kč za štafetu,
D18, H18, D21, H21: 330,- Kč za štafetu.
Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad.
Terén: mírně členitý převážně jehličnatý les s většinou dobrou průběžností a množstvím cest; v některých částech větší množství porostových detailů.
Mapa: M 1 : 15 000, E = 5 m, stav jaro 2005, hl. kartograf Radovan Čech, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena
Plán: Plán

Ustanovení pro závod sprintu - 14. května 2005
Centrum: Brno - Žabovřesky, hřiště pod lesem.
Nelze stavět oddílové stany
Vzdálenosti: parkoviště (autobusy) - centrum: do 500 m
parkoviště (auta) - centrum: do 500 m
centrum závodu = cíl
cíl - start: cca 200 m
Prezentace: společně se štafetami ráno v Bukovince + v centru závodu od 14:00 do 15:00 hodin
Start: v 16:00
Kategorie: D16A, D18A, D20A, D21E, H16A, H18A, H20A, H21E,
D12D, D14D, D16D, D18D, D21C, D35D, D45D, D55D,
H12D, H14D, D16D, D18D, H21C, H35D, H45D, H55D, T3.
Závodníci přihlášení do kat. D21E a H21E budou v případě naplnění těchto kategorií zařazeni do závodu v kat. D21C, H21C.
Vklad: kategorie výkonnostní skupiny E, A a C = 100,- Kč, D a T3 = 50,- Kč. Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad a jen podle možností pořadatele do kategorií s výkonnostními skupinami C a D + T3.
Mapa: Rosnička, 1 : 4 000, E = 5 m, stav jaro 2005, hl. kartograf Adam Chromý, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena
Terén: Městský park v prudkém svahu s množstvím cest, terénních detailů, skalek i porostových detailů.
Plán: Plán

Ustanovení pro závod štafet - 15. května 2005
Centrum: Bukovinka (okres Blansko) - fotbalové hřiště severovýchodně od Brna. Doporučujeme oddílové stany!
Vzdálenosti: parkoviště - centrum: do 1 000 m
centrum závodu = start štafet = cíl
Prezentace: v centru závodu štafet a sprintu 14. 5. 2005 a na shromaždišti od 7:30 do 8:00 hodin, odevzdání soupisek v sobotu na shromaždišti štafet nebo sprintu do 19:00. V neděli možné pouze změny do 8:00 na shromaždišti štafet. Možno vyplnit předem na internetu.
Start: ve vlnách od 9:00 hodin.
Kategorie: D18, H18, D21, H21 - tříčlenné štafety,
D14, H14 - tříčlenné štafety,
D105, D140, H105, H140, H165 (tříčlenné štafety veteránů, číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety, minimální věk člena štafety je 35). Hodnoceny jsou pouze klubové štafety
Vklady: D14, H14: 180,- Kč za štafetu
D105, D140, H105, H140, H165: 270,- Kč za štafetu,
D18, H18, D21, H21: 330,- Kč za štafetu.
Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad.
Terén: převážně jehličnatý les s dobrou průběžností, v S části mapy prudký svah s množstvím kamenů a skalek.
Mapa: M 1 : 15 000, E = 5 m, stav jaro 2005, hl. kartograf Radovan Čech, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena
Plán: PlánRozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 8. března 2005

Zbyněk PospíšekLibor Zřídkaveselý
TJ Tesla BrnoSK Žabovřesky Brno