Český svaz orientačního běhu - Brněnská oblast
SK Žabovřesky Brno - oddíl orientačního běhu

Pokyny

závodu podzimního oblastního žebříčku Brněnské oblasti - 6. kolo,
závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1.00
a veřejného závodu

Brno, Brněnská přehrada 15. října 2005

Datum: 15. října 2005 (sobota).
Pořadatel: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Centrum: Brno, Brněnská přehrada - Restaurace na Osadě, nazývaná též U Šuláka.
Prezentace: V centru závodu od 8:30 do 9:30, vklad ve výši 200%, za změnu jména 50%. Prezentuje se jednotně za celý klub, zástupce oddílu obdrží pokyny a zaplatí případné nedoplatky. Bez řádného odprezentování klubu nebudou jeho závodníci připuštěni na start.
Vklady na prezentaci: HDR, D10N, H10N, D12, H12, D14, H14 = 40,– Kč; změna jm. 10,– Kč
D16, H16, ..., D55 a H55 = 80,– Kč; změna jména 20,– Kč
Kategorie: HDR (rodiče s dětmi), D10N, H10N, D12, H12, D14, H14, D16, H16, D18, H18, D21, D21D, H21, H21D, D35, H35, D45, H45, D55, H55 a T3. Kategorie D18 a H18 byly sloučeny s kategoriemi H16 a D16 pro malý počet přihlášených závodníků (1/1).
Vzdálenosti: parkoviště - centrum: do 200 m,
centrum závodu = cíl: 100 m,
centrum závodu = start: 1 700 m.
Start 00: V 10:00 hodin. Cesta na start bude značena modrobílými fáborky. Cestou na start není možnost WC, využijte WC na shromaždišti. Kategorie HDR a T3 startuji v libovolném startovním čase podle svého příchodu na start, kde jim bude přidělen startovní čas.
Terén: Převážně smíšený les s velmi dobrou průběžností a množstvím cest; v J části svah s kameny a rýhami; v S části místa s větší koncentrací erozních rýh.
Mapa: Trnůvka, 1 : 15 000, E = 5 m, stav jaro 2004, autoři Radovan Čech, Petr Jelínek a Radim Kheil. Mapa je vodovzdorně upravena.
Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Ve startovním koridoru je každý závodník povinen vynulovat a zkontrolovat svůj čip. V případě poruchy SI jednotky použije závodník opravná políčka na mapě a upozorní na to v cíli. Po průchodu cílem, kde orazí cílovou kontrolu, je každý povinen neprodleně vyčíst čip. To platí i pro ty, kteří závod nedokončili. Vyčítání čipů bude u restaurace nedaleko cíle. SI čip možno zapůjčit na prezentaci – 10,- Kč za čip a závod. Po neregistrovaných závodnících bude požadována záloha 750,- Kč.
Časy vítězů: Dle platného Soutěžního řádu soutěží Brněnské oblasti ČSOB.
Uzávěrka cíle: 14:00 hod.
Výdej map: V cíli se neodebírají.
Vyhlášení vítězů: 12:30 hod. v centru závodu.
Protesty: Písemně s vkladem 200,-Kč hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků). Při uznání protestu bude vklad vrácen.
Složení jury: Zdeněk Kolařík (SBK), Petr Přikryl (PBM), Ondřej Ptáček (TBM)
Parkování: Na parkovištích v okolí restaurace.
WC: V restauraci, prosím udržujte čistotu.
Občerstvení v cíli: Po doběhu závodníků do cíle bude podávána voda se sirupem.
Občerstvení: V restauraci.
První pomoc: V cíli, bude přítomen lékař.
Upozornění: Závodí se za plného provozu rekreační oblasti, proto buďte ohleduplní ke svému okolí.
Výsledky: Budou průběžně vyvěšovány v centru závodu.
Celkové výsledky budou zveřejněny na http://zbm.eob.cz/zavody/z051015199/ + budou zaslány elektronickou poštou zúčastněným oddílům.
Papírové výsledky budou zaslány za poplatek 30,-Kč – písemné požadavky u prezentace.
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Brněnské oblasti ČSOB v OB v roce 2005.
Funkcionáři: ředitel: Libor Zřídkaveselý
hlavní rozhodčí: David Kabáth
stavitel tratí: Adam Chromý a Jiří Zelinka


David Kabáth
SK Žabovřesky Brno
Libor Zřídkaveselý
SK Žabovřesky Brno