Český svaz orientačního běhu - Jihomoravská oblast
SK Žabovřesky Brno - oddíl orientačního běhu

Pokyny

závodu Jihomoravské ligy – 12. kolo,
závodu systému Ranking s koeficientem 1.00
a veřejného závodu

Bukovinka, 14. října 2006

Datum: 14. října 2006 (sobota)
Pořadatel: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Centrum: Bukovinka – sokolovna
Prezentace: v centru závodu od 8:30 do 9:30. Prezentuje se jednotně za celý klub, zástupce oddílu obdrží pokyny a zaplatí případné nedoplatky. Bez řádného odprezentování klubu nebudou jeho závodníci připuštěni na start.
Vklady na prezentaci: T3, HDR, D10N, H10N, = 30,– Kč
D12, H12, D14, H14 = 60,– Kč; změna jm. 20,– Kč
D16, H16, ..., D55 a H55 = 100,– Kč; změna jména 20,– Kč
Kategorie: HDR (rodiče s dětmi), D10N, H10N, D12, H12, D14, H14, D16, H16, D18, H18, D21, D21D, H21, H21D, D35, H35, D45, H45, D55, H55 a T3.
Vzdálenosti: parkoviště – centrum: do 200 m,
centrum závodu = cíl: 1 000 m,
centrum závodu = start: 1 100 m.
Start: 00 = 10:00 hodin. Cesta na start bude značena modrobílými fáborky. Cestou na start není možnost WC, využijte WC na shromaždišti. Kategorie HDR a T3 startuji v libovolném startovním čase podle svého příchodu na start, kde jim bude přidělen startovní čas.
Terén: převážně jehličnatý les s dobrou průběžností, v S části mapy prudký svah s množstvím kamenů a skalek.
Mapa: Rakovecké údolí, 1 : 15 000, E = 5 m; stav jaro 2005; mapovali: Radovan Čech, Osvald Kozák a Petr Matula. Rozměr mapy: A4. Mapa je vodovzdorně upravena.
Systém ražení: elektronický systém Sportident – jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Ve startovním koridoru je každý závodník povinen vynulovat a zkontrolovat svůj čip. V případě poruchy SI jednotky použije závodník opravná políčka na mapě a upozorní na to v cíli. Po průchodu cílem, kde orazí cílovou kontrolu, je každý povinen neprodleně vyčíst čip. To platí i pro ty, kteří závod nedokončili. Vyčítání čipů bude v sokolovně nedaleko cíle. SI čip možno zapůjčit na prezentaci – 10,- Kč za čip a závod.
Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti ČSOB.
Parametry tratí:
Kategorie Délka Převýšení Počet kontrol Sledy
D10N2.820 m65 m449,50,61,65
D121.990 m60 m441,61,60,65
D142.680 m95 m531,36,44,62,65
D163.810 m180 m740,44,47,53,52,62,63
D184.130 m190 m838,44,45,53,58,59,60,64
D21C4.930 m265 m939,43,45,58,56,54,53,62,64
D21D3.720 m120 m741,39,36,31,52,59,65
D354.410 m230 m840,42,46,56,57,59,60,64
D453.860 m175 m836,33,32,41,44,45,62,64
H10N2.820 m65 m449,50,61,65
H122.120 m65 m431,40,51,65
H143.450 m140 m836,34,33,31,40,51,62,65
H164.790 m290 m838,42,45,54,57,59,62,63
H185.750 m270 m936,43,46,59,55,54,53,60,63
H21C6.930 m330 m1237,35,34,31,42,46,47,48,55,57,62,64
H21D4.210 m220 m941,39,33,32,31,43,45,62,64
H355.680 m310 m933,35,42,46,54,56,58,52,63
H454.220 m175 m850,51,43,35,34,31,41,63
HDR2.820 m65 m449,50,61,65
T33.050 m95 m732,33,36,49,61,60,65
Uzávěrka cíle: 14:00 hod.
Výdej map: v cíli se neodebírají.
Vyhlášení vítězů: 13:00 hod. v centru závodu
Protesty: písemně s vkladem 200,-Kč hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků). Při uznání protestu bude vklad vrácen.
Složení jury: Zdeněk Kolařík (SBK), Petr Přikryl (ABM), Luboš Minařík (TBM)
Parkování: na parkovištích v obci.
WC: v centru závodu, prosím udržujte čistotu.
Občerstvení v cíli: po doběhu závodníků do cíle bude podávána voda se sirupem.
Občerstvení: v restauraci.
První pomoc: v cíli, bude přítomen lékař.
Výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru závodu.
Celkové výsledky budou zveřejněny na http://zbm.eob.cz/zavody/z061014181/ + budou zaslány elektronickou poštou zúčastněným oddílům.
Papírové výsledky budou zaslány za poplatek 30,-Kč – písemné požadavky u prezentace.
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOB v OB v roce 2006.
Funkcionáři: ředitel: Libor Zřídkaveselý
hlavní rozhodčí: David Kabáth
stavitel tratí: Jiří Zelinka


David Kabáth
SK Žabovřesky Brno
Libor Zřídkaveselý
SK Žabovřesky Brno