Český svaz orientačního běhu - Jihomoravská oblast
SK Žabovřesky Brno - oddíl orientačního běhu

Rozpis

závodu Jihomoravské ligy – 12. kolo,
závodu systému Ranking s koeficientem 1.00
a veřejného závodu

Bukovinka, 14. října 2006

Datum: 14. října 2006 (sobota).
Pořadatel: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Časy vítězů: Dle platného Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti ČSOB.
Funkcionáři: ředitel: Libor Zřídkaveselý
hlavní rozhodčí: David Kabáth
stavitel tratí: Adam Chromý a Jiří Zelinka
Přihlášky: Do 7. října 2006 (datum doručení)
na adresu: Adam Chromý, Bořetická 11, Brno 629 00
nebo v povinném formátu ČSOB 2006 na email: prihlasky@adamna.net
Přihlášky emailem platné až po potvrzení.
Do přihlášky je nutné uvést počet SI čipů požadovaných k zapůjčení (10,- Kč za čip a závod).
Informace: http://zbm.eob.cz/zavody/z061014181/ nebo
Libor Zřídkaveselý - mobil: 604 996 773, e-mail: zr@jaroska.cz
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOB v OB v roce 2006.


Centrum: Bukovinka – sokolovna v centru obce.
Vzdálenosti: parkoviště - centrum: do 200 m,
centrum závodu - cíl: do 1 000 m,
centrum závodu - start: do 1 500 m.
Prezentace: V centru závodu od 8:30 do 9:30 hodin.
Start 00: V 10:00 hodin.
Kategorie: T3 (kategorie pro veřejnost), HDR (rodiče s dětmi), D10N, H10N, D12, H12, D14, H14, D16, H16, D18, H18, D21, D21D, H21, H21D, D35, H35, D45, H45, D55 a H55.
Vklady: T3, HDR, D10N, H10N, D12, H12, D14, H14 = 30,- Kč
D16, H16, ..., D55 a H55 = 50,- Kč
Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad.
Terén: Převážně jehličnatý les s dobrou průběžností, v S části mapy prudký svah s množstvím kamenů a skalek.
Mapa: Rakovecké údolí, 1 : 15 000, E = 5 m; stav jaro 2005; mapovali: Radovan Čech, Osvald Kozák a Petr Matula. Rozměr mapy: A4. Mapa bude vodovzdorně upravena.


Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti OB ČSOB dne 28. února 2006.

Libor Zřídkaveselý
SK Žabovřesky Brno