Český svaz orientačního běhu - Jihomoravská oblast
SK Žabovřesky Brno - oddíl orientačního běhu

Rozpis

Mistrovství Jihomoravského kraje ve štafetách,
a Veteraniády Jihomoravského kraje ve štafetách

Babice nad Svitavou, 11. května 2007

Datum: 11. května 2007 (pátek).
Pořádající orgán: Jihomoravská oblast ČSOB
Pořadatel: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Časy vítězů: Dle platného Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti ČSOB.
Funkcionáři: ředitel: Libor Zřídkaveselý
hlavní rozhodčí: Libor Zřídkaveselý
stavitel tratí: Libor Zřídkaveselý
Přihlášky: Do 8. května 2007 (datum doručení)
na adresu: Libor Zřídkaveselý, Skorkovského 153, Brno 636 00
nebo v povinném formátu ČSOB 2006 na e-mail: zr@jaroska.cz
Přihlášky emailem platné až po potvrzení.
Do přihlášky je nutné uvést počet SI čipů požadovaných k zapůjčení (10,- Kč za čip a závod).
Informace: http://zbm.eob.cz/zavody/z070511/ nebo
Libor Zřídkaveselý - mobil: 604 996 773, e-mail: zr@jaroska.cz
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů Jihomoravské oblasti ČSOB v OB v roce 2007.


Centrum: Ohyb silnice mezi Babicemi nad Svitavou a Křtinami.
Vzdálenosti: parkoviště - centrum: do 300 m,
centrum závodu = cíl: 0 m,
centrum závodu = start: 0 m.
Prezentace: V centru závodu od 15:30 do 16:00 hodin.
Start 00: V 16:30 hodin (všechny štafety startují zároveň).
Kategorie: D14, D18, D21, D105, H14, H18, H21 a H105.
Vklady: D14, H14 = 90,– Kč
D18, D21, D105, H18, H21 a H105 = 150,– Kč
Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad.
Terén: Typický terén Moravského krasu = listnatý les s dobrou průběžností. V několika málo místech pasáže hustníků a pasek. Místy velké množství terénních detailů = závrtů, jam, kupek. Hustá síť komunikací.
Mapa: Zadní pole, 1 : 10 000, E = 5 m, stav březen 2007, autoři Evžen Cigoš a Zdeněk Lenhart, revize Jiří Otrusina. Mapa bude vodovzdorně upravena.


Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti OB ČSOB dne 22. dubna 2007.

Libor Zřídkaveselý
SK Žabovřesky Brno