Český svaz orientačního běhu - Jihomoravská oblast
SK Žabovřesky Brno - oddíl orientačního běhu

Pokyny

závodu Mistrovství Jihomoravského kraje na klasické trati
závodu Jihomoravské ligy – 4. kolo,
závodu systému Ranking s koeficientem 1.00
a veřejného závodu

Ochoz u Brna – Pod Hádkem, 12. května 2007

Datum: 12. května 2007 (sobota)
Pořadatel: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Centrum: Ochoz u Brna – Pod Hádkem, bufet u rybníku
Prezentace: v centru závodu od 8:30 do 9:30. Prezentuje se jednotně za celý klub, zástupce oddílu obdrží pokyny a zaplatí případné nedoplatky. Bez řádného odprezentování klubu nebudou jeho závodníci připuštěni na start.
Vklady na prezentaci: T3, HDR, D10N, H10N, = 30,– Kč
D12, H12, D14, H14 = 60,– Kč; změna jména 20,– Kč
D16, H16, ..., D55 a H55 = 100,– Kč; změna jména 20,– Kč
Kategorie: HDR (rodiče s dětmi), D10N, H10N, D12, H12, D14, H14, D16, H16, D18, H18, D21, D21D, H21, H21D, D35, H35, D45, H45, D55, H55 a P.
Vzdálenosti: parkoviště – centrum: do 100 m,
centrum závodu = cíl: 600 m,
centrum závodu = start: 2 100 m.
Start: 00 = 10:00 hodin. Cesta na start bude značena modrobílými fáborky. Kategorie HDR a P startuji v libovolném startovním čase podle svého příchodu na start, kde jim bude přidělen startovní čas.
Terén: Převážně jehličnatý les s dobrou průběžností, v S části velmi členitý, v J části více zarostlý.
Mapa: Pod Hádkem, 1 : 15 000, E = 5 m; stav jaro 2007; mapovali: Zdeněk Rajnošek, Jiří Zelinka, Tomáš Liščinský, Štěpán Zimmermann, Miloš Nykodým a Adam Chromý. Rozměr mapy: A4. Mapa bude vodovzdorně upravena.
Systém ražení: elektronický systém Sportident – jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Ve startovním koridoru je každý závodník povinen vynulovat a zkontrolovat svůj čip. V případě poruchy SI jednotky použije závodník opravná políčka na mapě a upozorní na to v cíli. Po průchodu cílem, kde orazí cílovou kontrolu, je každý povinen neprodleně vyčíst čip. To platí i pro ty, kteří závod nedokončili. Vyčítání čipů bude v sokolovně nedaleko cíle. SI čip možno zapůjčit na prezentaci – 10,- Kč za čip a závod.
Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti ČSOB.
Parametry tratí:
Kategorie Délka Převýšení Počet kontrol Sledy
D10N2.310 m90 m652,63,64,65,48,49
D122.270 m75 m762,63,54,64,47,48,49
D143.030 m90 m962,61,67,31,60,54,47,48,49
D163.410 m115 m931,58,32,59,53,42,43,48,49
D183.640 m135 m1057,58,32,59,53,42,43,72,48,49
D214.940 m195 m1252,32,33,53,42,43,44,45,46,54,48,49
D21D3.710 m175 m1162,70,32,59,53,42,60,69,47,48,49
D354.080 m120 m1352,67,32,58,42,60,72,44,71,54,47,48,49
D453.260 m95 m1257,31,67,32,58,42,43,69,54,72,48,49
D552.180 m55 m862,70,42,60,43,47,48,49
H10N2.310 m90 m652,63,64,65,48,49
H122.710 m80 m957,67,61,60,63,64,72,48,49
H143.430 m95 m1157,61,58,32,67,60,54,64,65,48,49
H165.290 m245 m1462,42,58,32,33,50,56,53,60,43,54,72,48,49
H186.480 m280 m1552,32,33,34,55,56,53,42,43,44,45,46,54,48,49
H219.290 m430 m2031,32,33,34,35,36,37,38,39,51,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
H21D6.300 m265 m1570,32,33,34,55,56,53,61,43,44,45,71,54,48,49
H356.460 m255 m1557,58,53,34,55,56,59,42,43,44,45,46,54,48,49
H455.010 m245 m1270,32,33,34,55,56,53,42,43,47,48,49
H553.660 m115 m1370,67,32,58,42,60,69,54,45,44,72,48,49
HDR2.310 m90 m652,63,64,65,48,49
P2.970 m90 m1162,31,61,42,63,43,54,72,47,48,49
Uzávěrka cíle: 14:00 hod.
Výdej map: v cíli se neodebírají.
Vyhlášení vítězů: 13:00 hod. v centru závodu
Protesty: písemně s vkladem 200,-Kč hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků). Při uznání protestu bude vklad vrácen.
Složení jury: Petr Přikryl (ABM), Zdeněk Mazal (VBM), Petr Jelínek (TUN)
Parkování: na louce v blízkosti centra.
WC: v centru závodu, prosím udržujte čistotu.
Občerstvení v cíli: po doběhu závodníků do cíle bude podávána voda se sirupem.
Občerstvení: v bufetu na shromaždišti.
Výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru závodu.
Celkové výsledky budou zveřejněny na http://zbm.eob.cz/zavody/z070512/ + budou zaslány elektronickou poštou zúčastněným oddílům.
Papírové výsledky budou zaslány za poplatek 30,-Kč – písemné požadavky u prezentace.
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOB v OB v roce 2007.
Funkcionáři: ředitel: Libor Zřídkaveselý
hlavní rozhodčí: Martin Stehlík
stavitel tratí: David Kabáth


Martin Stehlík
SK Žabovřesky Brno
Libor Zřídkaveselý
SK Žabovřesky Brno