Český svaz orientačního běhu - Jihomoravská oblast
SK Žabovřesky Brno - oddíl orientačního běhu

Pokyny

závodu Jihomoravské ligy – 10. kolo,
závodu systému Ranking s koeficientem 1.00
a veřejného závodu

Ruprechtov, 13. října 2007

Datum: 13. října 2007 (sobota)
Pořadatel: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Centrum: Ruprechtov – turistická základna Malina
Prezentace: v centru závodu od 8:30 do 9:30. Prezentuje se jednotně za celý klub, zástupce oddílu obdrží pokyny a zaplatí případné nedoplatky. Bez řádného odprezentování klubu nebudou jeho závodníci připuštěni na start.
Vklady na prezentaci: P, HDR, D10N, H10N, = 30,– Kč
D12, H12, D14, H14 = 60,– Kč; změna jména 20,– Kč
D16, H16, ..., D55 a H55 = 100,– Kč; změna jména 20,– Kč
Volná místa v kategoriích jsou omezena.
Kategorie: HDR (rodiče s dětmi), D10N, H10N, D12, H12, D14, H14, D16, H16, D18, H18, D21, D21D, H21, H21D, D35, H35, D45, H45, D55, H55 a P.
Vzdálenosti: parkoviště – centrum: v centru závodu - TZ Malina. Kapacita areálu je omezena, po její vyčerpání v Ruprechtově - do 1,5km
centrum závodu = cíl: 0 m,
centrum závodu = start: 900 m.
Start: 00 = 10:00 hodin. Cesta na start bude značena modrobílými fáborky. Kategorie HDR a P startují v libovolném startovním čase podle svého příchodu na start, kde jim bude přidělen startovní čas.
Mapy jsou pro všechny kategorie připraveny v posledním koridoru (1 minuta do startu). Závodník si ji ale odebírá až v okamžíku startu!
Terén: Převážně jehličnatý les s dobrou průběžností a množstvím cest; v S části porostové detaily.
Mapa: Kolémov, 1 : 15 000, E = 5 m, stav jaro 2003, autoři Vlastislav Šebesta, Petr Prokop, Radim Kheil, Petr Matula, Radovan Čech a Lukáš König, rozměr A4. Výrazné změny jsou dokresleny. Mapa bude vodovzdorně upravena.
Systém ražení: elektronický systém Sportident – jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Ve startovním koridoru je každý závodník povinen vynulovat a zkontrolovat svůj čip. V případě poruchy SI jednotky použije závodník opravná políčka na mapě a upozorní na to v cíli. Po průchodu cílem, kde orazí cílovou kontrolu, je každý povinen neprodleně vyčíst čip. To platí i pro ty, kteří závod nedokončili. SI čip možno zapůjčit na prezentaci – 10,- Kč za čip a závod.
Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti ČSOB.
Parametry tratí:
Kategorie Délka Převýšení Počet kontrol Sledy
D10N2.800 m30 m669,70,71,72,73,100
D122.800 m35 m875,69,78,71,74,73,68,100
D143.000 m40 m1075,46,55,70,78,56,64,74,68,100
D163.900 m55 m1044,45,55,56,57,64,47,48,50,100
D185.000 m125 m1362,44,43,42,54,58,45,52,46,56,47,49,100
D216.200 m130 m1457,67,33,58,61,31,53,46,64,47,76,49,50,100
D21D3.600 m65 m1161,45,32,55,56,57,74,65,76,50,100
D354.100 m80 m1244,32,55,46,63,56,57,74,65,48,76,100
D453.900 m60 m1052,55,77,67,56,57,64,48,49,100
D552.500 m35 m1157,63,56,64,74,65,48,76,49,50,100
H10N2.800 m30 m669,70,71,72,73,100
H123.100 m35 m875,69,78,71,74,72,68,100
H144.100 m75 m1146,45,32,55,77,67,71,74,65,76,100
H166.200 m140 m1453,46,32,54,60,51,43,44,61,63,56,47,48,100
H187.100 m170 m1645,32,58,54,38,39,59,51,42,43,31,52,46,47,49,100
H219.300 m220 m2231,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,51,42,43,44,45,46,47,48,49,50,100
H21D6.600 m150 m1331,45,58,54,38,37,36,55,46,64,48,76,100
H357.000 m160 m2353,31,45,32,58,41,40,59,60,51,42,43,44,61,52,46,56,57,47,48,49,50,100
H456.200 m110 m1662,31,45,36,35,34,33,67,55,46,56,57,47,65,49,100
H554.000 m95 m1362,44,61,45,32,55,46,63,57,64,65,76,100
HDR2.800 m30 m669,70,71,72,73,100
P3.500 m50 m746,55,67,71,74,72,100
Uzávěrka cíle: 14:00 hod.
Výdej map: v cíli se neodebírají.
Vyhlášení vítězů: okolo 13:00 hod. v centru závodu
Protesty: písemně s vkladem 200,-Kč hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků). Při uznání protestu bude vklad vrácen.
Složení jury: Jan Urban (SBK), Martin Štěpánek (TBM), Pavel Ptáček (BBM)
Parkování: v areálu turistické základny Malina - dbejte pokynů pořadatelů, po vyčerpání kapacity pak v Ruprechtově - 1,5km
WC: v centru závodu, prosím udržujte čistotu.
Občerstvení v cíli: po doběhu závodníků do cíle bude podávána voda se sirupem.
Občerstvení: v bufetu na shromaždišti.
"Po ránu se můžete těšit na vynikající domácí buchtičky i další sladkosti. Káva a čaj jsou samozřejmostí. Z lesa vás určitě vyláká vůně párků a představa piva či kofoly. Specialitou podniku potom budou palačinky na mnoho způsobů."
Výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru závodu.
Celkové výsledky budou zveřejněny na http://zbm.eob.cz/zavody/z071013/ + budou zaslány elektronickou poštou zúčastněným oddílům.
Papírové výsledky budou zaslány za poplatek 30,-Kč – písemné požadavky u prezentace.
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOB v OB v roce 2007.
Funkcionáři: ředitel: David Kabáth + Martin Stehlík
hlavní rozhodčí: Jiří Zelinka
stavitel tratí: Jiří Otrusina

Rychlostní prémie
Stavitel tratí vyhlašuje soutěž o nejrychlejší doběh. Vypsané kategorie jsou nejrychlejší muž (H16-21), žena (D16-21), veterán (H35-), veteránka (D35-), žák (-H14), žákyne (-D14).
Vzdálenost ze sběrné kontroly do cíle je 200m. Vyhodnocení proběhne při vyhlášení výsledků. Určující časomírou je systém SportIdent.David Kabáth
SK Žabovřesky Brno
Martin Stehlík
SK Žabovřesky Brno
Jiří Zelinka
SK Žabovřesky Brno