Český svaz orientačního běhu - Jihomoravská oblast
SK Žabovřesky Brno - oddíl orientačního běhu

Rozpis

závodu štafet

Rozdrojovice, 30. května 2008

Datum: 30. května 2008 (pátek).
Pořádající orgán: Jihomoravská oblast ČSOB
Pořadatel: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Časy vítězů: Dle platného Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti ČSOB.
Funkcionáři: ředitel: Libor Zřídkaveselý
hlavní rozhodčí: Libor Zřídkaveselý
stavitel tratí: Libor Zřídkaveselý
Přihlášky: Do 25. května 2008 (datum doručení)
na adresu: Libor Zřídkaveselý, Skorkovského 153, Brno 636 00
nebo v povinném formátu ČSOB 2006 na e-mail: zr@jaroska.cz
Přihlášky emailem platné až po potvrzení.
Do přihlášky je nutné uvést počet SI čipů požadovaných k zapůjčení (10,- Kč za čip a závod).
Informace: http://zbm.eob.cz/zavody/z080530/ nebo
Libor Zřídkaveselý - mobil: 604 996 773, e-mail: zr@jaroska.cz
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů Jihomoravské oblasti ČSOB v OB v roce 2008.


Centrum: Rozdrojovice – hříště nad vesnicí.
Vzdálenosti: parkoviště - centrum: 0 m,
centrum závodu = cíl: 0 m,
centrum závodu = start: 0 m.
Prezentace: V centru závodu od 15:30 do 16:00 hodin.
Start 00: V 16:30 hodin (všechny štafety startují zároveň).
Kategorie: D14, D21, D105, H14, H21 a H105.
Vklady: D14, H14 = 90,– Kč
D21, D105, H21 a H105 = 150,– Kč
Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad.
Terén: Typický terén okolí Brněnské přehrady = listnatý les s dobrou průběžností. Kopcovitý s menším množstvím skalek a kamenů. Místy velké množství erozních rýh. Hustá síť komunikací a chatová osada.
Mapa: Rozdrojovice, 1 : 10 000, E = 5 m, stav březen 2008, autoři Petr Jelínek, Radovan Čech, revize Libor Zřídkaveselý. Mapa bude vodovzdorně upravena.


Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti OB ČSOB dne 12. května 2008.

Libor Zřídkaveselý
SK Žabovřesky Brno