Český svaz orientačního běhu - Jihomoravská oblast
SK Žabovřesky Brno - oddíl orientačního běhu

Rozpis

9. ročníku Mistrovství Brna ve sprintu,
mistrovství Jihomoravského kraje ve sprintu,
Veteraniády Jihomoravského kraje ve sprintu
a veřejného závodu

Brno – Pisárky, 29. května 2009

Datum: 29. května 2009 (pátek).
Pořádající orgán: Jihomoravská oblast ČSOB
Pořadatel: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Časy vítězů: Dle platného Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti ČSOB.
Funkcionáři: ředitel: Libor Zřídkaveselý
hlavní rozhodčí: Libor Zřídkaveselý
stavitel tratí: Libor Zřídkaveselý
Přihlášky: Do 24. května 2009 (datum doručení)
na adresu: Richard Pátek, Cihlářská 7, Brno 602 00
nebo v povinném formátu ČSOB 2007 na email: prihlasky@eob.cz
Přihlášky emailem platné až po potvrzení.
Do přihlášky je nutné uvést počet SI čipů požadovaných k zapůjčení (10,- Kč za čip a závod).
Informace: http://zbm.eob.cz/zavody/z090529/
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů Jihomoravské oblasti ČSOB v OB v roce 2009.


Centrum: Brno – Pisárky, areál stadionu VA Brno.
Vzdálenosti: parkoviště – centrum: do 100 m (prosíme brněnské závodníky, aby přijeli MHD),
centrum závodu = cíl: 0 m,
centrum závodu = start: do 1 500 m.
Prezentace: V centru závodu od 15:00 do 15:30 hodin.
Start: 00 = 16:00 hodin.
Kategorie: D14 (sloučené kategorie D10, D12, D14),
H14 (sloučené kategorie H10, H12, H14),
D15 (sloučené kategorie D16 a výše),
H15 (sloučené kategorie H16 a výše).
Výsledky Mistrovství a Veteraniády Jihomoravského kraje budou vypočteny podle příslušnosti závodníků do kategorií, vypisovaných dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOB v OB.
Vklady: D14, H14 = 30,– Kč
D15, H15 = 60,– Kč
Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad.
Terén: Listnatý les se svahem a erozními rýhami, bývalý vojenský areál s množstvím různě tvarovaných budov, městský park a areál atletického stadionu.
Mapa: Anthropos, 1 : 4 000, e = 2,5 m, stav duben 2009, autor Jan Drbal, rozměr A4. Mapa bude vodovzdorně upravena.


Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti OB ČSOB dne 27. dubna 2009.

Libor Zřídkaveselý
SK Žabovřesky Brno