Rozpis

ve formátu PDF [610 KB]


hummel sprint cup
3. závodu žebříčku A
6. závodu Jihomoravské ligy
závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1,06
závodu World ranking event
a
Českého poháru štafet, České ligy klubů (B)
Mistrovství Jihomoravské oblasti štafet
Veřejného závodu žákovských a veteránských štafet

Brno – Kohoutovice, 22. května 2010
Babice u Rosic, 23. května 2010

katedrála sv. Petra a Pavla, foto Miloslav Bouška
pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana ONDERKY
u příležitosti 800 let založení Kohoutovic

Obecné informace
Datum: 22. a 23. května 2010 (sobota a neděle)
Pořadat. orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadat. subjekt: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Systém ražení: elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být použit dvakrát.
Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží ČSOS.
Funkcionáři:
ředitel:Jan Zháňal
hlavní rozhodčí: Dušan Vystavěl, SEA, R1 (sobota)
  Sportovní 1, 796 01 PROSTĚJOV
Roman Věžník, R1 (neděle)
  Mírová 403, 675 55 Hrotovice
stavitel tratí:Libor Zřídkaveselý, R1
Přihlášky: do 9. května 2010.
Přednostně na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp, pro závodníky neregistrované a případné zahraniční závodníky e-mailem: prihlasky@eob.cz (přihláška je přijata až po obdržení kladné odpovědi).
Přihlášky po termínu jen podle možností pořadatele (dvojnásobný vklad).
Vklady zasílejte na účet 2600060751/2010 (DZ FIO). U prezentace obdržíte příjmový doklad na vklady pro váš oddíl. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS.
Oddíly, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v seznamu přihlášených, žádáme o předložení dokladu o úhradě na prezentaci.
Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Ubytování: Pořadatelé zajišťují od 21. do 23. května
Tělocvična ZŠ Pavlovská (Brno – Kohoutovice) a ZŠ Kotlářská (centrum Brna) = 60,– Kč / noc.
DM Juventus = 200,– Kč / noc (Brno – Kohoutovice, Stamicova) – omezená kapacita (záleží na pořadí došlých žádostí).
Požadavek je nutné zaslat Zuzaně Klusáčkové e-mailem na adresu ubytovani@eob.cz a uhradit společně se vklady převodem na účet.
Další ubytování pořadatel nezajišťuje.
Stravování: V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
Informace: http://zbm.eob.cz/zavody/z1005 nebo
Libor Zřídkaveselý – mobil: 604 996 773, e-mail: zr@jaroska.cz
Jan Zháňal - e-mail: jan_zhanal@centrum.cz
Výsledky v tištěné formě možno objednat spolu s přihláškou za 50,- Kč.
Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200, – Kč v hotovosti.
Vyhlášení: Sprint a sobotní štafety po ukončení sobotních štafet. Nedělní štafety po jejich ukončení.
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu (Jan Zháňal).
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS, Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS v roce 2010 a Prováděcích předpisů Jihomoravské oblasti ČSOS v OB v roce 2010.


Sprint – sobota 22. května 2010
Centrum: Brno – Kohoutovice, ZŠ Pavlovská
Vzdálenosti: Centrum závodu = cíl
Centrum závodu – start do 1500m
Parkoviště – centrum do 1500m
Parkování: Bude organizováno pořadatelem. Poplatek za parkování osobního auta činí 20,– Kč, autobusy parkují zdarma.
Prezentace: do 10:00 hod v závodní kanceláři ZŠ Pavlovská
Start 00: 10:30 hod (do času 30 startují jen závodníci přihlášení k závodu oblastního žebříčku)
Kategorie: D21E, D21A, D21C, H21E, H21A, H21C
D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A
D12C, D14C, D16C, D18C, D35C, D45C, D55C,
H12C, H14C, H16C, H18C, H35C, H45C, H55C, P,
D10N, H10N, HDR - kategorie jde kvůli regulérnosti sprintu v jiném prostoru.
Rozdělení závodníků v kategorii H21, D21 do podkategorií se řídí platným soutěžním řádem.
Vklad: Kategorie HDR, HD10N, DH12C, DH14C a P = 40,– Kč, Kategorie oblastního závodu mimo DH21C = 80 Kč. Ostatní = 120,– Kč.
Zapůjčení SI čipu 10,– Kč.
Mapa: 1 : 4 000, E = 2,5 m, stav jaro 2010, hlavní kartograf Adam Chromý, mapový klíč ISSOM 2007, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena
Terén: Členitý terén střídající městskou zástavbu a sídliště + les, který je velmi dobře průběžný s množstvím erozních rýh a terénních detailů.
Staré mapy: Kohoutky (2009) a Trychtýř (2007) – jsou zveřejněny na www stránkách závodu.
Prostor závodu: Mapové podklady www.mapy.cz
Větší mapa k dispozici po kliknutí na obrázek.


Štafety – sobota 22. května 2010
Centrum: Brno – Kohoutovice, ZŠ Pavlovská (stejné jako pro sprint)
Vzdálenosti: Centrum závodu = start = cíl
Prezentace: do 10:00 hod v závodní kanceláři ZŠ Pavlovská
Start 00: 16:00 (ve vlnách)
Kategorie: D18, D21, H18, H21
D105, D135, D165, H105, H135, H165, H180
DH12, D14, H14, MIX
Smíšené (neoddílové) štafety mohou startovat ve všech kategoriích.
Soupisky: vyplněním na http://www.obhana.cz do páteční půlnoci. Jen výjimečně v sobotu na prezentaci.
Vklad: DH12, DH14 = 120, – Kč, ostatní = 480, – Kč
Zapůjčení SI čipu 10, – Kč.
Mapa: Dub Troják, 1:10 000, E=5 m, stav jaro 2010, hlavní kartograf Matěj Klusáček, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2000
Popis terénu: Dobře průběžný, členitý terén s množstvím terénních detailů.
Stará mapa: Dub Troják (2006) – mapa je zveřejněna na www stránkách závodu.
Prostor závodu: Mapové podklady www.mapy.cz
Větší mapa k dispozici po kliknutí na obrázek.


Štafety – neděle 23. května 2010
Centrum: Fotbalové hřiště v obci Babice u Rosic
Vzdálenosti: Centrum závodu = start = cíl
Parkování: Bude organizováno pořadatelem. Poplatek za parkování osobního auta činí 20,-Kč, autobusy parkují zdarma.
Park. – centrum: do 1000 m
Ubyt. – centrum: 20 km
Prezentace: do 9:00 na shromaždišti.
Start 00: 9:30 (ve vlnách)
Kategorie: D18, D21, H18, H21
D105, D135, D165, H105, H135, H165, H180
DH12, D14, H14, MIX
Smíšené (neoddílové) štafety mohou startovat ve všech kategoriích.
Soupisky: Změny v soupiskách do neděle 9:00 hod na shromaždišti, preferujeme jejich vyplnění předem na http://www.obhana.cz (do sobotní půlnoci).
Vklad: DH12, DH14 = 120, – Kč, ostatní = 480, – Kč
Zapůjčení SI čipu 10, – Kč.
Mapa: Ferdinand, 1:10 000, E=5 m, stav jaro 2010, hlavní kartograf Jiří Zelinka, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2000
Popis terénu: Dobře průběžný, členitý terén s množstvím terénních detailů.
Stará mapa: Ferdinand (2001) – mapa je zveřejněna na www stránkách závodu.
Prostor závodu: Mapové podklady www.mapy.cz
Větší mapa k dispozici po kliknutí na obrázek.

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 17. března 2010.

Libor Zřídkaveselý
SK Žabovřesky Brno