SponzořiDěkujeme všem sponzorům za jejich pomoc pro úspěšné uspořádání závodůBadger Meter Jihomoravský kraj
město Brno ZŠ KotlářskáPartneřiměstská část Brno-Kohoutovice
městská část Brno-Kohoutovice
obec Babice u Rosic
obec Babice u Rosic
Lesy města Brna
Český svaz orientačních sportů