Pokyny

13. závod Jihomoravské ligy


Datum:sobota 15. 10. 2011
Pořádající orgán:Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů
Pořádající subjekt:SK Žabovřesky Brno
Centrum závodu:Ranč U pytláka (Račice 205), gps: 49°18'16.797"N, 16°51'7.431"E
Druh závodu:Klasická trať
Prezentace:8:30 – 10.00 hod
Popisy kontrol:Odběr formou samoobsluhy v centru závodů.
Start:00 = 10.30 hod., kategorie HDR a příchozí - mohou startovat v libovolném startovním čase od času 00 ( 10.30 hod.), nejpozději však v čase 60, tj. v 11.30 hod. Závodníkům v kategorii HDR a P začíná závod vložením čipu do startovací jednotky. Vzdálenost na start 1450m, 75m převýšení po modrobílých fáborkách.
Mapa:U Větrného mlýna 1:10000, E = 5 m, stav jaro 2011, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2000, laserový tisk
Zvláštní mapové symboly: hnědý křížek – plošinka, zelený křížek – vývrat, zelené kolečko – výrazný strom
Terén:Převážně jehličnatý les s velmi dobrou průběžností s množstvím cest; v části prudký svah s kameny a erozními rýhami; porostové detaily.
Prostor závodu:Les na jih od centra závodů.
Zákaz:Přelézání plotů a vstupu na obdělávanou půdu (pole) – mapová značka 415.0.
Povinné úseky:Start – začátek orientace 100 m
Poslední kontrola – cíl 105 m
Cíl:V centru, uzávěrka cíle ve 14:00, mapy se neodevzdávají, spoléháme na vaši fair-play
Ražení:Všechny kategorie běží s elektronickým systémem ražení SportIdent (SI). V případě poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou do připravených políček v mapě. V případě ztráty půjčeného čipu bude pořadatel vyžadovat 800,-Kč.
Nulování čipů:Závodníci jsou povinni vynulovat (CLEAR) a zkontrolovat (CHECK) si čip před startem.
Vyčítání čipů:Vyčítání čipů bude probíhat v centru, na označeném místě. Každý závodník (i když nedokončí závod) je povinen vyčíst údaje z SI čipu.
Časový limit:150 minut pro všechny kategorie
Vyhlášení výsledků:Cca od 13:15. Vyhlášeni budou první 3 v žákovských kategoriích a vítězové v ostatních.
Pravidla:Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti a Prováděcích předpisů soutěží Jihomoravské oblasti.
Protesty:U hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat po ukončení závodů na adresu:
Tomáš Liščinský, Podhorní 93, 628 00 Brno.
Parkování:Na louce v centru, autobusy dle pokynů pořadatele.
Převlékání:Otevřená plocha v táboře. V případě nepříznivého počasí doporučujeme oddílové stany, případně vlastní prostředky. Dále místnost v blízkosti bufetu. Prosíme o udržování pořádku !
Občerstvení:V lese voda na kontrole. Po závodě v centru – voda se sirupem nebo čaj – dle počasí. V centru závodu bude otevřen stánek s občerstvením s obvyklým sortimentem.
Mytí:Dostupné sprchy v centru.
Upozornění:Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná první pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si hradí každý účastník ze svého zdravotního pojištění.
Doprava:Pořadatelé nezajišťují.
Jury:Členství v jury bude nabídnuto následujícím závodníkům :
Pavel Ptáček, Kolaříková Věra, Liščinský Zdeněk
Funkcionáři závodu:ředitel závodu: Jan Zháňal, R2
hlavní rozhodčí: Tomáš Liščinský, R3
stavitel tratí: Libor Zřídkaveselý, R1; Jakub Zimmermann