Rozpis


Název:Mistrovství Jihomoravské oblasti ve sprintu, 5. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu, závod systému Ranking (kód 111015180) s koeficientem 1,02 a veřejný závod
Datum konání:sobota, 5. května 2012
Typ závodu:Jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
Pořádající orgán:Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt:Jihomoravská oblast ČSOS
Centrum závodu:Brno – Komín, ZŠ Pastviny GPS: 49°13'16.007"N, 16°33'29.503"E
Kategorie: D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, H65, veřejný závod: HDR, P (příchozí)
Předpokládané časy vítězů:Dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS pro závod ve sprintu.
Přihlášky:pomocí přihlašovacího systému Hanácké oblasti (http://www.obhana.cz/prihlasky.asp) do 29. 4. 2012 za základní vklady. Po 2. 5. 2012 již jen dle možností pořadatelů. Výjimečně je možné zaslat přihlášku e-mailem na: zr@sky.cz (přihláška je platná až po obdržení odpovědi). Přihlášky musí být v povinném formátu ČSOS. V závodě smí být jeden SI čip použit vždy pouze jednou. V přihlášce uveďte požadavky na zapůjčení SI čipu.
Vklady:Kategorie HDR, DH10N, DH10, DH12, DH14 a P: 40,– Kč, ostatní: 80,– Kč. Veškeré platby budou vybírány v hotovosti při prezentaci
Půjčovné SI:10 Kč
Prezentace:do 10:00
Start 00:10:30
Mapa:pro kategorie D/H12-D/H55, H65 mapa 1:5 000, E=5m, mapový klíč ISSOM 2007, stav duben 2012
pro kategorie HDR, P, D/H10 mapa 1:10000, E=5m, mapový klíč ISOM 2000, stav březen 2011 Mapy mají rozměr A4, pro všechny kategorie jsou vodovzdorně upraveny.
mapoval: Vojtěch Král, Jakub Zimmermann. laserový tisk
Vzdálenosti z centra:Start do 1 km
Cíl do 300 m
Terén:Městská část Brno – Komín – sídliště, park, městská zástavba.
Protesty:Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200, – Kč v hotovosti.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat spolu s vkladem na adresu Petr Přikryl, Šebelova 670c, Bílovice nad Svitavou 664 01.
Občerstvení:Po doběhu bude zajištěna voda. Další občerstvení pořadatel nezajišťuje
Informace:Zejména na http://zbm.eob.cz/zavody/z120505/ nebo alternativně:
Libor Zřídkaveslý e-mail: zr@sky.cz
Výsledky v tištěné formě možno objednat spolu s přihláškou za 50,– Kč.
Ředitel závodu: Libor Zřídkaveselý
Hlavní rozhodčí:Petr Přikryl, R3
Stavitel tratí:Jan Fiala, R2


Libor Zřídkaveselý
JMO ČSOSZPĚT