Rozpis


Název:mistrovství Jihomoravské oblasti na klasické trati, 9. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu, závod systému Ranking (kód 111015180) s koeficientem 1,00 a veřejný závod
Datum konání:sobota, 23. června 2012
Typ závodu:Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
Pořádající orgán:Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů
Pořádající subjekt:SK Žabovřesky Brno
Centrum závodu:Tur. základna u obce Ruprechtov
Kategorie: D10, D10N, D12, D14, D16, D18, D21C,D21D, D35, D45, D55, H10,H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35,H45, H55, H65, HDR, P
Předpokládané časy vítězů:Dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS pro závod na klasické trati.
Přihlášky:Přes OB Haná, do 16.6.2012, pro závodníky neregistrované a případné zahraniční závodníky e-mailem: prihlasky@eob.cz (přihláška je přijata až po obdržení kladné odpovědi). Přihlášky po termínu jen podle možností pořadatele (dvojnásobný vklad), mimo kat P, HDR.
Vklady zasílejte na účet 2600060751/2010 (Fio banka). Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB. U prezentace obdržíte příjmový doklad na vklady pro váš oddíl. Oddíly, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v seznamu přihlášených, žádáme o předložení dokladu o úhradě na prezentaci.
Vklady:Kategorie HDR, DH10N, DH10, DH12, DH14 a P: 40,– Kč, ostatní: 80,– Kč.
Půjčovné SI:10 Kč
Prezentace:do 9:30
Start 00:10:00
Mapa:Malina - východ 1:10000, E = 5 m, stav jaro 2011, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2000, laserový tisk
Revize:budou dokresleny nové paseky a oplocenky ke květnu 2012
Vzdálenosti z centra:Start do 1,5km
Cíl do 1,5km
Parkoviště do 1,5km
Terén:Převážně jehličnatý les s velmi dobrou průběžností s množstvím cest; v západní částí prudký svah s kameny a erozními rýhami; porostové detaily.
Protesty:Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200, – Kč v hotovosti.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat spolu s vkladem na adresu Jakub Zimmermann, Blatnická 12, Brno, 628 00.
Občerstvení:Klasický sortiment v centru závodu
Informace:Zejména na http://zbm.eob.cz/zavody/z120623/ nebo alternativně:
Jan Zháňal e-mail: jan_zhanal@centrum.cz, tel.: 725 258 326
Výsledky v tištěné formě možno objednat spolu s přihláškou za 50,– Kč.
Ředitel závodu: Jan Zháňal
Hlavní rozhodčí:Jakub Zimmermann, R3
Stavitel tratí:Libor Zřídkaveselý, R1


Jan Zháňal
SK Žabovřesky BrnoZPĚT