Cíle všech závodu

Chystáte se podporovat své kamarády, príbuzné nebo i jiné závodníky? Sdílíme s vámi místa cílů jednotlivých závodu. Najdete je v odkazech níže:

Prosíme závodníky, aby se drželi pokynu o vstupu do závodního prostoru, nekažte sobe ani ostatním zážitek z OB.