Rozpis

Rozpis v tiskové verzi je k dispozici zde ve formátu PDF.

Český svaz orientačních sportů
SK Žabovřesky Brno – oddíl orientačního běhu

ROZPIS

Mistrovství České republiky sprintových štafet
Veteraniáda České republiky sprintových štafet
Mistrovství České republiky ve sprintu
Veteraniáda České republiky ve sprintu
Manufaktura Český pohár v orientačním běhu 2017 (1. závod)
INOV-8 CUP – žebříček A v orientačním běhu 2017 (1. závod)
4. závod Jihomoravské ligy
veřejný závod v orientačním běhu


Brno, 6. a 7. května 2017


Obecné informace
Datum:6. května 2017 - sprintové štafety
7. května 2017 - sprint
Pořadat. orgán:Český svaz orientačních sportů
Pořadat. subjekt:SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Centrum:Brno, ZŠ a MŠ Kotlářská 4
Prezentace:v centru závodu:sobota 11.00 – 13.00 hod.
neděle 7.30 – 8.30 hod.
Start:sobota – 14.00
neděle kvalifikace - 9.30 a finále - 15.00
Kategorie:Sprintové štafety
M ČR – DH18, DH21 - jednorázový závod čtyřčlenných klubových štafet, složených vždy ze 2 závodníků kategorií H a 2 závodnic kategorií D (pořadí úseků DHHD; na prvním a čtvrtém úseku musí běžet žena).
Veteraniáda ČR – DH140, DH180, DH220, DH260 - jednorázový závod čtyřčlenných štafet DHHD, na prvním a čtvrtém úseku musí běžet žena; číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší). Do Veteraniády ČR se hodnotí pouze klubové štafety.
Veřejný závod – DH14 - čtyřčlenné štafety DHHD, na prvním a čtvrtém úseku musí běžet žákyně, MIX - čtyřčlenné štafety bez omezení klubové příslušnosti i pohlaví, DH21A - čtyřčlenné štafety DHHD, na prvním a čtvrtém úseku musí běžet žena
Sprint
Mistrovské kategorie:
D21, H21, D16, D18, D20, H16, H18, H20
Kategorie veteraniády:
D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75
H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
Oblastní závod a závod pro veřejnost:
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C
P – jednoduchá trať pro veřejnost
MČR sprint:Kategorie D21 a H21 mají M ČR dvoukolové. Kvalifikace má start v 9.30. Ti, kteří postoupí do finále, pak startují od 15.00. Ostatní mistrovské kategorie mají jen finále a jejich start je od 15.00. Veteraniáda a veřejný závod mají také jednokolový závod a jejich start je od 9.30.
Přihlášky:do 24. dubna 2017 do 24:00 přes přihlašovací systém ORIS
(http://oris.orientacnisporty.cz)
Pro neregistrované a zahraniční závodníky e-mailem na prihlasky@eob.cz (elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu).
Po tomto termínu za vklady zvýšené vklady a jen dle možností pořadatele.
Vklady:Sprintové štafety
DH18, DH21, DH140, DH180, DH220: 760,- Kč
DH260: 640,- Kč
MIX: 480,- Kč
DH14: 200,- Kč
za závodníky M ČR, přihlášené v termínu, hradí vklady ČSOS
Sprint
H/D16-20, H/D21: 170 Kč
za závodníky M ČR, přihlášené v termínu, hradí vklady ČSOS
H/D35-H/D55: 170 Kč
H/D60 a výše: 140 Kč
žactvo, HDR, P: 40 Kč
ostatní: 80 Kč
Závodníci přihlášení po termínu platí zvýšené vklady (mimo P)
Úhrada:Vklady zasílejte na účet 4067843369/0800 (Česká spořitelna). U prezentace obdržíte příjmový doklad na vklady pro váš oddíl. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 77xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB.
Oddíly, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v seznamu přihlášených, žádáme o předložení dokladu o úhradě na prezentaci.
Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Ubytování:Pořadatelé zajišťují ze 6. na 7. května
Tělocvična ZŠ Kotlářská = 50,– Kč / noc.
Další ubytování pořadatel nezajišťuje.
Stravování:V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
Vzdálenosti:Parkoviště – centrum do 1500 m
Centrum závodu - start do 2000 m
Centrum závodu - cíl do 2000 m
Mapy:Brno, Kraví hora, Lužánky, Špilberk, Veveří, 1 : 4 000, ekvidistance 2,5 m
Mapovali Jan Drbal a Jakub Zimmermann
Stav duben 2017, mapový klíč ISSOM 2007; mapy budou vodovzdorně upravené.
Popis terénu:Centrum Brna a přilehlá zástavba, parky (některé jsou členité, některé rovinaté), sportovní a firemní areály.
Systém ražení:Elektronický systém SportIdent – jeden SI čip nesmí být použit v závodě dvakrát
Zapůjčení čipu SportIdent: 40 Kč/závod, požadavek uveďte v přihlášce
Za ztrátu půjčeného čipu bude účtován poplatek 800 Kč.
Časy vítězů:Dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS.
Funkcionáři:ředitel: Libor Zřídkaveselý
hlavní rozhodčí: Miroslav Hlava, R1
stavitel tratí: Jakub Zimmermann, R2 (sprintové štafety), Jan Drábek, R2 (sprint)
Protesty:Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26. 2 poštou na adresu Miroslav Hlava, Tyršova 397, 798 52, Konice.
Informace:http://zbm.eob.cz/zavody/mcr2017/ nebo
Libor Zřídkaveselý  – mobil: 604 996 773, e-mail: zr@sky.cz
Předpis:Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2017.
Prostor závodu:Vzhledem k tomu, že prostor závodu se nachází v místech, kam nelze 100% zakázat vstup všem závodníkům před závodem, upravují pořadatelé po dohodě se soutěžní komisí sekce OB pravidla pohybu v něm takto: Do prostoru závodu (na plánku vymezen červenou čarou) lze vstupovat, ale je v něm zakázáno používat při pohybu libovolný plán či mapu zobrazující daný prostor, běhat mimo sportovní areály či testovat varianty postupů.
Vyhlášení:Vždy po jednotlivých závodech.
Upozornění:Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Obuv:Je zakázáno používat jakoukoliv obuv s hřeby.

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 20. března 2017.

SK Žabovřesky Brno