Rozpis

Rozpis v tiskové verzi je k dispozici zde ve formátu PDF.

Český svaz orientačních sportů
SK Žabovřesky Brno – oddíl orientačního běhu

ROZPIS

10. závod Českého poháru ve sprintu
10. závod INOV-8 CUP – žebříček A
10. závodu Jihomoravské ligy
závodu systému Ranking s koeficientem 1,06
závodu Českého poháru veteránů
závodu World ranking event.
Veřejného závodu v orientačním běhu
a
Českého poháru štafet, České ligy klubů
Mistrovství Východočeské oblasti štafet
Veřejného závodu žákovských a veteránských štafet


Košíkov, 17. a 18. září 2016
Brno – Nový Lískovec, 17. září 2016


Obecné informace
Datum:17. a 18. září 2016 (sobota a neděle)
Pořadat. orgán:Český svaz orientačních sportů
Pořadat. subjekt:SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Systém ražení:elektronický systém SportIdent – jeden SI čip nesmí být použit v závodě dvakrát
Zapůjčení čipu SportIdent: 40 Kč/závod, požadavek uveďte v přihlášce
Za ztrátu půjčeného čipu bude účtován poplatek 800 Kč.
Časy vítězů:dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS.
Funkcionáři:ředitel: Libor Zřídkaveselý
hlavní rozhodčí: Miroslav Hlava, R1 (sobota a neděle – štafety)
Petr Klimpl, R1 (sobota – sprint)
Adam Chromý, IOF advisor (sobota – sprint – WRE)
stavitel tratí: Jiří Otrusina, R1
Přihlášky:do 4. září 2016 do 24:00 přes přihlašovací systém ORIS
(http://oris.orientacnisporty.cz)
Pro neregistrované a zahraniční závodníky e-mailem na prihlasky@eob.cz (elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu).
Po tomto termínu za vklady zvýšené o 50% a jen dle možností pořadatele.
Vklady zasílejte na účet 4067843369/0800 (Česká spořitelna). U prezentace obdržíte příjmový doklad na vklady pro váš oddíl. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 77xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB.
Oddíly, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v seznamu přihlášených, žádáme o předložení dokladu o úhradě na prezentaci.
Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Ubytování:Pořadatelé zajišťují ze 17. na 18. září
Tělocvična ZŠ Svážná (Brno – Nový Lískovec) a ZŠ Kotlářská (jen v případě, že potřebujete ubytování již od pátku 16. září)) = 50,– Kč / noc.
Další ubytování pořadatel nezajišťuje.
Stravování:V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
Informace:http://zbm.eob.cz/zavody/cps2016 nebo
Libor Zřídkaveselý  – mobil: 604 996 773, e-mail: zr@sky.cz
Jan Zháňal e-mail: jan_zhanal@centrum.cz
Výsledky v tištěné formě možno objednat spolu s přihláškou za 50,-Kč.
Protesty:Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200, – Kč v hotovosti.
Vyhlášení:Vždy po jednotlivých závodech.
Upozornění:Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Předpis:Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS, Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS v roce 2016, Prováděcích předpisů Jihomoravské oblasti ČSOS v OB v roce 2016 a Prováděcích předpisů Východočeské oblasti ČSOS v OB v roce 2016.

Štafety – sobota a neděle 17. a 18. září 2016
Centrum:Velká Bíteš – Košíkov, louka pod obcí
49.2667794N, 16.2376108E
Vzdálenosti:Centrum závodu = cíl a start
Parkoviště – centrum do 200 m
Prezentace:do 9:30 hod v centru závodu
Start 00:10:00 (ve vlnách) v sobotu i v neděli
Kategorie:D18, D21, H18, H21
D105, D135, D165, H105, H135, H165, H180
D12, H12, D14, H14, MIX
Smíšené (neoddílové) štafety mohou startovat ve všech kategoriích.
Soupisky:vyplněním na http://oris.orientacnisporty.cz do 8:00 v den závodu.
Vklad:D18, D21, H18, H21 = 570, – Kč
D105, D135, D165, H105, H135, H165, H180, MIX = 480, – Kč
D12, H12, D14, H14 = 200, – Kč
Mapa:Pramen Chvojnice, 1:10 000, E=5 m, stav léto 2016, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2000
Popis terénu:Pestrý, různorodý vysočinský s malými vodními rýhami, střídavými pasážemi lesů s různými průběžnostmi a podrostem; hustá síť průseků a cest.

Sprint – sobota 17. září 2016
Centrum:Brno – Nový Lískovec, areál ZŠ Svážná
Vzdálenosti:Centrum závodu = cíl
Centrum závodu – start do 1 500 m
Parkoviště – centrum do 1 000 m
Parkování:nebude organizováno pořadatelem.
Prosím parkujte na parkovišti u Moravského zemského archivu
49.1757039N, 16.5639283E
Nevjíždějte a neparkujte v závodním prostoru.
Prezentace:do 15:30 v centru závodu (je možno prezentovat již dopoledne na závodě štafet)
Start 00:16:00 hod
Kategorie:D21E, D21A, D21C, H21E, H21A, H21C,
D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A,
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D35C, D45C, D55C,
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H35C, H45C, H55C, H65C, P,
HDR (trať není fáborkovaná).
Rozdělení závodníků v kategorii H21, D21 do podkategorií se řídí platným soutěžním řádem.
Vklad:Kategorie HDR, HD10C, DH12C, DH14C a P = 40,– Kč, Kategorie oblastního závodu mimo DH21C = 80 Kč. Ostatní = 150,– Kč.
Mapa:Nový Lískovec, 1 : 4 000, E = 2,5 m, stav léto 2016, hlavní kartograf Jakub Zimmermann, mapový klíč ISSOM 2007, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena
Terén:Park, areály škol, sídlištní zástavba.

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 27. července 2016.

Libor Zřídkaveselý
SK Žabovřesky Brno