Příjezd a parkování

Shromaždiště mistrovského víkendu je umístěno uprostřed lesů, abychom vám mohli nabídnout kvalitní členité terény hned od začátku tratě, bez hluchých přeběhů a pobíhání po polích. To je však vykoupeno složitějším příjezdem a parkováním. Jak se nejjednodušeji dostat na shormaždiště a jak nejpohodlnějí zaparkovat vám pomůže objasnit tento článek.

Tyto instrukce si můžete stáhnout pro vytištění ve formátu PDF v sekci Ke stažení.

Jedu autem a je nás víc

Pokud pojedete ve směru od Březiny, můžete krátce zastavit u centra závodu (nechat vystoupit spolucestující) a následně pokračovat dle značení směr parkoviště do Kanic.

V případě, že pojedete od Brna (držíte se značení směr centrum závodu), projedete okolo centra závodu a cca 2 km za centrem závodu se otočíte dle pokynů pořadatelů. Při otáčení prosím buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu. Při cestě zpět můžete krátce zastavit u centra závodu a vyložit spolucestující. Následně pokračujete podle značení směr parkoviště do Kanic.

Jedu autem a jsem sám

V tomto případě se jednoduše držte značení směr parkoviště, které je v obci Kanice. Začátek značení bude z Brna-Líšně, Březiny a Bílovic nad Svitavou. Z parkoviště pak dojdete pěšky 1 800 m na shromaždiště.

Mám autobus

Organizace dopravy pro autobusy bude je jako pro osobní auta, pouze autobusy budou zastavovat pro vyložení cestujících cca 300 m od shromaždiště a v opačném směru než osobní auta. Následně pak prázdné autobusy pojedou na otočku 2km od shromaždiště a po otočení projedou bez zastavení okolo shromaždiště na parkoviště v Kanicích.

Tyto instrukce si můžete stáhnout pro vytištění ve formátu PDF v sekci Ke stažení.

Závod se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky
Speciální nabídka
Final Countdown
Počasí v Březině
Partneři ZBM
OB Reklama
MČR v HROB 2012
Přesvědčíme vás, že Moravský kras je plný krás! Různě dlouhé tratě uspokojí všechny.
Obmapy Adamna
Zjednodušte si práci oblastního kartografa a ulehčete práci také všem oddílům v oblasti
Mapování
Nechte si vytvořit přesnou a čitelnou mapu.
Zavřít Následující Předchozí